Experts

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Acquah, Emmanuel Opoku

Degree/Title: MA/Doctoral student (Finnish Doctoral Programme in Learning and Education – FiDPEL)

Contact information: Dept. of Teacher Education/Centre for Learning Research, Assistentinkatu 7, 200014. University of Turku, Finland, tel: +35823336654, email: eoacqu@utu.fi

Research themes: Multiculturalism, Language minorities, Social status, Peer relation problems

Publications:

Acquah, E. O., Palonen, T., Lehtinen, E., & Laine, K. (2009). Social status among 1st grade children: Paper presented at the Junior Researchers of EARLI (JURE), Amsterdam – August 24 – 25, Amsterdam, The Netherlands (forthcoming).

Acquah, E.O., Veermans, K., & Laine, K. (2010). “Perceived Social Capital and Real Social Capital”: An investigation into the Social Networks of first grade Children: Paper presented at the Junior Researchers of EARLI (JURE), Frankfurt am Main – 19 – 22nd July, 2010, Germany (forthcoming).

Acquah, E.O., Veermans, K., & Laine, K. (2010). “Bonding or Bridging”: Examining the Social Networks of Ethnic Minority and Majority Children: Paper presented at the meeting of the EARLI special interest groups 10 (Social Interaction in Learning and Instruction) and 21 (Learning and Teaching in Cukturally Diverse Settings), September 2 – 3, Utrecht, The Netherlands(forthcoming).

Aerila, Juli-Anna

Oppiarvo/titteli: Kasvatustieteen tohtori

Yhteystiedot (oppiaine/laitos tms.): Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö

Tutkimusteemat: monikulttuurinen kirjallisuus, monikulttuurisuuskasvatus

Julkaisut:

Fiktiivisen kirjallisuuden maailmasta monikulttuuriseen Suomeen – Ennakointikertomukset ja nuortenromaanit kirjallisuus- ja monikulttuurisuuskasvatuksen välineinä. Turun yliopiston julkaisuja C:297. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-4222-0

Aerila, J.-A. & Kokkola, L. 2013. Multicultural literature and the use of multicultural literature in education in Finland. Bookbird 1/2013.

Ahokas, Pirjo

Oppiarvo/titteli: Yleisen kirjallisuustieteen professori

Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede, Turun yliopisto

Tutkimusteemat: Yhdysvaltain etnisten vähemmistöjen kirjallisuus, uusi brittiläinen vähemmistökirjallisuus, eri sukupolviin kuuluvien siirtolaisten identiteettien rakentuminen valkoisessa valtakulttuurissa, ylirajainen muuttoliike ja globalisaatio

Julkaisut:

Pirjo Ahokas, ”Migrating Multiculturalisms in Zadie Smith’s On Beauty and Gish Jen’s Mona in the Promised Land.” In  J. E. Kardux and D. Einsedel (eds.):  Moving Migration: Narrative Transformations in Asian American Literature. Berlin: LIT Verlag, 2010.

Pirjo Ahokas, “Maxine Hong Kingston’s The Woman Warrior: Constructing a Female Chinese American Subjectivity. Rpt. in Jelena Krstovic (ed.):  Short Story Criticism 136. Detroit: Gale, 2010.

Pirjo Ahokas, “Reconstructing Chinese American Masculinities in Maxine Hong Kingston’s China Men.” In  Tuomas Huttunen, Kaisa Ilmonen, Janne Korkka and Elina Valovirta (eds.): Seeking the Self – Encountering the Other: Narrative and the Ethics of Representation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2008.

Pirjo Ahokas, “It is strange what you do not forget’: Towards a Postmodern White Female Identity in Jayne Anne Phillips’s Machine Dreams.  American Studies in Scandinavia Vol. 39. No. 1 (2008).

Pirjo Ahokas, “Ethnic Life Writing in an era of Postethnicity: ‘Maxine Hong Kingston and ‘Alice Walker at the Millennium.” In Rocio G. Davis, Jaume Aurell, and Ana Beatriz Delgado (eds.): Ethnic Life Writing and Histories: Genres, Performance, and Culture. Berlin: Lit Verlag, 2006.

Pirjo Ahokas, “Constructing a Transnational, Postmodern Female Identity in Bharati Mukherjee’s Desirable Daughters and Monica Ali’s Brick Lane.” In Yiorgios Kalogeras, Eleftheria Arapoglou, and Linda Manley (eds.): Transcultural Localisms: Responing to Ethnicity in a Globalized World. Heidelberg: Winter Verlag, 2006.

Pirjo Ahokas, “Transcending Binary Oppositions: Constructing a Postmodern Urban Female Identity in Louise Erdrich’s The Antelope Wife and Zadie Smith’s White Teeth.” In Carmen Birkle, William Boelhower, and Rocio Davis (eds.): Sites of Memory: Europe and the Americas. Universitätsverlag  C. Winter: Heidelberg, 2004.

Pirjo Ahokas, “Constructing Hybrid Female Identities: Alice Walker’s Meridian and Louise Erdrich’s Love Medicine.” In Dominique Marcais, Mark Niemeyer, Bernard Vincent and Cathy Waegner (eds.): Literature on the Move: Comparing Diasporic Ethnicities in Europe and the Americas. Heidelberg: Universitätsverlag C. Winter, 2002.

Pirjo Ahokas and Martine Chard-Hutchinson, Reclaiming Memory: American Representations of the Holocaust. University of Turku, School of Art Studies. Series A, no. 36, 1997.

Pirjo Ahokas, “A Jewish Peddler as an Indian Chief: the revisionist Western and Bernard Malamud’s The People.” Modern Jewish Studies 9 (1994).

Ahonen, Johanna

Oppiarvo/titteli: FM, tohtorikoulutettava

Yhteystiedot: Naistutkimus/Uskontotiede, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tutkimusteemat: liikkuvuus, ylirajaisuus, uskonto/henkisyys globalisoituvassa maailmassa, Intian uskonnot (erityisesti hindulaisuus), sukupuoli, ruumis ja seksuaalisuus hindulaisuudessa, intialaisperäinen henkisyys lännessä, transnationaaliset guru-liikkeet Suomessa.

Julkaisuja:

Ahonen, Johanna (2010): Nomadic Bodies, Transformative Spaces. Affective Encounters with Indian Spirituality. In Marianne Liljeström & Susanna Paasonen (Eds.), Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing Differences. London: Routledge, pp. 112-125

Ahonen, Johanna (2006): Spirituaalista feminismiä. Äiti Amma ja hänen suomalaiset seuraajansa. Naistutkimus 4/2006, 29-44.

Ahonen, Johanna (2004): Sukupuolitettu ruumiillisuus, puhtaus ja saastaisuus Suomen Hare Krishna-liikkeessä. Elore 2/2004 http://cc.joensuu.fi/~loristi/2_04/aho204.html

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/henkilokunta/tutkija_ahonen.html

Ainamo, Antti

Degree/Title: Professor (Innovation, technology, and science policy)

Contact information: Institutions and Social Mechanisms (IASM) programme / Sociology, Department of Social Research, University of Turku

Research themes: multiculturalism, institution, social, mechanism, sociology, innovation, technology, science, policy, university, project, network, Africa

Publications:

Ainamo, A., I. Lindy ja Erkki Sutinen (painossa): ”Altruismi ja taloudellinen itsekkyys kehitysyhteistyössä”, teoksessa J. Saari & A. B. Pessi (toim.) Hyvien ihmisten maa: auttaminen kilpailukyky-yhteiskunnassa. Helsinki: Diakonissalaitos, 101-120.

Ainamo, A., K. Artto, R. Levitt, R. Orr, W.R. Scott, and R. Tainio (2010): Global Projects: Strategic Perspectives”, [Editorial to special topic forum of the same name], Scandinavian Journal of Management, 26, 343—351.

Ainamo, A. (2009): “Building Working Relationships with ‘Others’”, Building Research & Information, 27 (1), 222-225.

Ainamo, A. (2009): “Building the Innovation Factory: The People Dimension”, Knowledge, Technology & Policy, 22(4), 259–264.

Ainamo, A. (2007): “Coordination Mechanisms in Cross-Functional Teams: A Product Design Perspective”, Journal of Marketing Management, 23, 841-860.

Ainamo, A., J. Tienari and E. Vaara (2006): “Between West and East: A Social History of Business Journalism and Management in Cold War Finland”, Human Relations, 59(5), 611-63

Djelic, M-L. and A. Ainamo (2005): “The Telecom Industry as Cultural Industry: The Transposition of Fashion Logics into the Field of Mobile Telephony”, Research in the Sociology of Organizations, 23, 45-82.

Ainamo, A., A. Kasvio, and M. Kukko (2003): ”Local Champion as Outcome and Agent of Change”, Nordic Organization Studies (Fakforlaget), 4, 79-99.

Ainamo, A. and M. Pantzar (2000): “Design for the Information Society: What Can We Learn from the Nokia Experience”. The Design Journal, 3 (2), 15-26.

Ainamo, A.and W. Cardwell (1998): “After Privatisation: Economic Development, Social Transformation and Corporate Governance in the Baltic States”. Journal of Eastern European Management Studies, Special Issue on Mergers and Acquisitions. 3(2), 134-163.

Link to homepage: http://www.soc.utu.fi/iasm/ainamo.html

Anttonen, Marjut

Oppiarvo/titteli: FT, KM, dosentti

Yhteystiedot: marjut.anttonen(at)utu.fi

Tutkimusteemat: etnisyys- ja identiteettikysymykset, etnopolitiikka, poliittiset anteeksipyynnöt ja hyvityskorvaukset, vähemmistökysymykset erityisesti Pohjois-Norjassa

Julkaisut:

Monografiat

Menetetty koulunkäynti. Norjan valtion hyvitykset saamelaisille ja kveeneille. Tutkimuksia A 33. Turku: Siirtolaisuusinstituutti 2010. 141 s. http://www.migrationinstitute.fi/pdf/A33_2010_Menetetty_koulunkaynti.pdf

Etnopolitiikkaa Ruijassa. Suomalaislähtöisen väestön identiteettien politisoituminen 1990-luvulla. Sammendrag (norsk), Summary. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 764. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1999. 521 s.

Suomalaissiirtolaisten akkulturoituminen Pohjois-Norjassa. With an English Summary: Acculturation of Finnish immigrants in Northern Norway. Tutkimuksia 18. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, etnologian laitos 1984. 140 s.

Artikkelit

Norja, Tanska, Islanti. Kolme lukua teoksessa Björklund Krister ja Olavi Koivukangas (toim.), Suomalaiset Euroopassa. Suomen siirtolaisuuden historia 6. osa. Turku: Siirtolaisuusinstituutti 2008, sivut 25–59, 60–87, 88–92, 524–536.

The Politization of the Concepts of Culture and Ethnicity: an Example from Northern Norway. Pro Ethnologia 15. Multiethnic Communities in the Past and Present. Tartu: Estonian National Museum 2003, 49-65. http://www.erm.ee/pdf/pro15/anttonen.pdf

Ethnic Revitalization and Politics of Identity among Finnish and Kven Minorities in Northern Norway. Teoksessa Dekker, Ton, John Helsloot & Carla Wijers (eds.), Roots & Rituals. The construction of ethnic identities. Amsterdam: Het Spinhuis 2000, 37-52.

Finnish migrants to North Norway – supporting or threatening the Kven identifications of today? Ethnologia Fennica 28/2000, 15-31.

Ruijansuomalainen kielikeskustelu etnopoliittisen keskustelun osana (summary The Question of the Finnish language as a Part of Ethnopolitical Debate in Northern Norway). Nordlyd. Tromsø University Working Papers on Language & Linguistics 29/2000, 66-80.

The Dilemma of Some Present-day Norwegians with Finnish-speaking Ancestry. Acta Borealia. A Nordic Journal of Circumpolar Societies 1/1998, 43-57.

Cultural Adaptation and Ethnic Identity of Finnish Immigrants in Northern Norway. Teoksessa Szarvas, Zsuzsa (ed.), Interacting Communities. Studies on Some Aspects of Migration and Urban Ethnology. Budapest: The Hungarian Ethnographic Society and the Ethnographic Institute of the Hungarian Academy of Sciences 1993, 17-28.

Anttonen, Veikko

Oppiarvo/titteli: FT, Professori

Yhteystiedot: Uskontotiede/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tutkimusteemat: Etnisyys, kansalaisuus, kulttuuriset arvot, pyhäksi luokittaminen, moniuskontoinen yhteiskunta, uskonnollisuuden ja hengellisyyden muuttuvat maastot ja maisemat

Julkaisut:

Uskontotieteen maastot ja kartat. Tietolipas 232. Helsinki: SKS (2010)

The Emergence of Ethnomonotheism among the Meadow-Mari Population in Russia in the Post-Soviet Political Context. In: Le Monothéisme. Diversité, exclusivisme ou dialogue?, 269–279. Actes édités par Charles Guittard. Paris: Societé Ernest Renán. Societé française d’histoire des religions. (2010)

Ulkomaalaisvirastossa ei osata arvioida turvapaikan tarvetta. Vieraskynä. Helsingin Sanomat 8.9.2007.

Kirkon paikka yhteiskunnassa: uskontoantropologinen näkökulma – Anne Birgitta Yeung et al (toim.), Rajojen ylityksiä: uskonto, kirkko, sosiologia, Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja 250, 97–107. Helsinki: Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. (2006)

Rinnekangas, Riku & Anttonen, Veikko: Arjen metsäajattelusta asiantuntijatietoon. Myyttinen metsä suomalaisuuden kerronnassa. Seppo Vehkamäki (toim.), Metsät ja hyvä elämä. Monitieteinen tutkimusraportti, s. 169–219. Helsinki: Metsäkustannus.

Nation and Its Territory as Ritualized Space: Examining the Concept of the Sacred as a Boundary Marker in Finland. Elek Bartha & Róbert Keményfi (eds.), The Making of National Mythology, pp. 9–22. Ethnograhica et Folkloristica Carpathica 11. Debrecen: The Department of Ethnography at the University of Debrecen. (1999)

Suomalaiset ulkomaalaisuuden peilissä. Yhdessä uutiset, s. 2–5. Turun kaupungin Yhdessä eteenpäin suvaitsevaisuuslehden toimikunta (1997)

Ihmisen ja maan rajat. ‘Pyhä’ kulttuurisena kategoriana. SKST Helsinki: SKS (1996)

Uskonto rakentaa yhteisyyttä. Tiede, Vol. 15, 1995, No. 7, s. 54–57.

Finland as a cultural area (pp. 89–91); Religio-cultural minorities (pp. 97–101). Teoksessa: Pentikäinen, J. and V. Anttonen (eds), Cultural Pluralism and Cultural Identity. The Experience of Canada, Finland and Yugoslavia. Final Report of the Unesco Joint Study on Cultural Development in Countries containing different National and /or Ethnic Groups. Paris: Unesco. (1985)

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede/

Čeginskas, Viktorija 

Degree/Title: M.A., PhD Candidate (Doctoral Student)

(PhD project:  “Always the trouble with the questions: ‘where are you from?’ and ‘where do you belong?’ – Conceiving the sense of belonging of multilingual, multicultural and multinational adults”)

Contact information: Cultural Heritage Studies, University of Turku; e-mail: vlaceg@utu.fi

Research themes: identity & belonging; transnationalism; multilingual & multicultural individuals and families; interculturality; cosmopolitanism; multilingualism; TCK, expats & 2nd and 3rd generation ‘migrants’; Europe; auto-ethnography

Publications:

LePichon Vorstman, Emmanuelle, De Swart Henriette, Ceginskas, Viktorija & Huub van Den Bergh (2009) Language Learning experience in school context and metacognitive awareness of multilingual children. International Journal of Multilingualism, 6/3, 258-280.

Ceginskas, Viktorija (2010) Being ‘the strange one’ or ‘like everybody else’: school education and the negotiation of multilingual identity. International Journal of  Multilingualism,7/3,211-224

Čeginskas, Viktorija (2011) Experienced Multiculturalism – Experienced Cosmopolitanism?Ethnologia fennica 38, 7-24.

Čeginskas, Viktorija (2012) Belonging, Home, and Identity of Multicultural and Multilingual Adults. Lähde 2012/8, 233-252.

Čeginskas, Viktorija (2013) Mitä kulttuuriperintö merkitsee monikulttuuriseesa ympäristössa kasvaneelle? (What is the meaning of cultural heritage for individuals with a mixed background?), in: Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää and Aura Kivilaakso (eds.) Mitä on kulttuuriperintö?, 106-130. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura: Helsinki.

Čeginskas, Viktorija L.A. Exploring transnational adults’ sense of belonging, myths of identity and ambivalence through the use of poems (forthcoming)

Čeginskas, Viktorija L.A. The trouble with the question “where do you come from?” – transnational conceptions of belonging (forthcoming)

Degni, Filio

Degree/Title: PhD, Senior Researcher / Part-time Lecturer

Discipline: Medical Anthropology & Sociology

Contact: Department of Public Health, Lemminkäisenkatu 1,20520 University of Turku. Tel +358 2 333 7626 / Office, +358 (0) 44 0280758 / Mobile, defilio@utu.fi

Research themes: Cultures, Sexuality, Gender’s Reproductive and Sexual Health, Islam, Migration

Publications:

Degni, F: The social and cultural determinants of the use of contraception among married Somali women living in Finland. Doctoral Disertation 2004, Stakes Report 148

Degni, F et al: Factors associated with married Iranian women’s contraceptive use in Turku,Finland. Journal of Iranian Studies, 2010: 43 (3):379-390

Degni, F et al: Religious beliefs prevailing among Somali men living in Finland regarding the use of the condom by men and that of other forms of contraception by women. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2008; 13 (3): 298-303

Degni, F et al: Somali refugee women’s opinions and attitudes to the use of contraception in Finland. European Journal of contraception and reproductive health care, 2006; 1 (3): 190-196

Degni, F et al: Somali parents’ experiences in bringing up children in Finland and its social cultural implications for changes Forum Qualitative Social Research Journal 2006; 7(3):1-15

Degni F et al: Religious-ethnic differences in alcohol consumption and abstinence among the 15 to 17 years-old school adolescents in Finland. Finnish Journal of Ethnicity & Migration 2010(Accepted for publication)

Degni F et al: Ethnic-gender differences in sexual activities and contraceptive use among 15 to 17 years school adolescents in Finland. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2009 (in Reviewing)

Degni F et al: Ethnic-gender differences in sexual activities and contraceptive use among 15 to 17 years school adolescents in Finland. European Journal of Contraception & Reproductive Health Care 2009 (in Reviewing)

Degni, F et al: Communication and cultural issues in providing reproductive health to immigrant women: Health care providers’ experiences in meeting Somali women living in Finland. Journal of Immigrant and Minority Health (in Reviewing)

Degni F: The history of Female genital circumcision. ”Monitory” Ministry of Labour, Department of Migrants’ Affairs 1998, (4): 22-24. Helsinki, Finland

Dervin, Fred

Degree/Title: FT (Turku) /Docteur ès Lettres (Sorbonne) / PGCE (Canterbury); Adjunct Professor (Dos.) in language and intercultural education, sociology of multiculturalism and French language

Contact information: Department of French Studies, University of Turku, freder@utu.fi

Research themes: definition of ‘postmodern’ interculturality, research methods for interculturality and identity, the impact of the use of lingua francas on binational couples, language learners and mobile scholars and students, intercultural competences, short-term mobility and interculturality.

Publications:

Dervin, F. & E. Suomela-Salmi (eds.). Intercultural communication and education. Finnish perspectives. Bern : Peter Lang. 2006. 229 p.

Dervin, F. Mobilité estudiantine et compétence(s) interculturelle(s). (Student mobility and intercultural competences) Paris : L’Harmattan. 2010.

Byram, M. & F. Dervin (eds). Students, staff and academic mobility in higher education. Cambridge scholars Press. 2008. 314 p.

Abbas, Y. & F. Dervin (eds.). Digital technologies of the self. Cambridge Scholars Press. 2009. 199 p.

Dervin, F. & E. Suomela-Salmi (eds.). New approaches to Assessing language and (inter-cultural competences in higher education. Peter Lang. 2010. 294 p.

Dervin, F. The others as impediments to ‘integration’ into Finnish society: the case of exchange students in higher education. Journal of Finnish society. 2009. pp. 19-27.

Dervin, F. Transcending the culturalist impasse in stays abroad: helping mobile students to appreciate diverse diversities. Frontiers, The interdisciplinary journal of stay abroad. 2009. pp. 119-142.

Dervin, F. Pistes pour renouveler l’interculturel en éducation. Recherches en Education. Numéro spécial sur La formation à l’interculturel et les pratiques interculturelles en milieu scolaire : regards critiques (Coord. : Driss Alaoui). 2010. pp. 32-42.

Dervin, F. Can proteophilia transform Finnish and Hong Kong students of French engaged in virtual mobility? Transforming versus repressing the self and the other in language learning and teaching. In: Finch, J. & P. Nynäs (eds.). Transforming otherness. 2011.

Dervin, F. A plea for change in research on intercultural discourses: A ‘liquid’ approach to the study of the acculturation of Chinese students. Journal of Multicultural Discourses. (forth.)

Link to homepage: http://users.utu.fi/freder/

Gambier, Yves

Degree/Title:  Dr, professor

Contact information (discipline, institute etc.): Hum Tdk. – Kieli ja käännostieteiden lts (KKL)

Research themes (relevant to the network, as keywords: e.g. transnationalism, multicultural society, citizenship rights): translation, interpreting

Publications (max.10): Handbook of Translation Studies, 4 volumes and online, 2010-2013. See CV (below)

Link to homepage: 

http//www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska/oppiaine/henkilokunta/Gambier_CV

Grönstrand, Heidi

Oppiarvo: FT/tutkija

Yhteystiedot: kotimainen kirjallisuus/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos

Tutkimusteemat: monikielisyys ja -kulttuurisuus suomalaisessa kirjallisuudessa (kirjailijat, teokset, teemat), transnationaalinen kirjallisuus

Julkaisut:

Kaksi maata, kaksi kulttuuria. Sofi Oksanen suomalaisen kirjallisuuden kartalla. AVAIN – Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti – Finsk Tidskrift för Litteraturforskning1/2010. s. 42-50

Monikielinen kirjailija – harvinainen kirjailija? Tapaus Kersti Bergroth Kulttuurintutkimus 26(2009):2-3, s. 19-30.

Kjell Westön romaaneissa kielten kirjo kuuluu ja näkyy. Liekki 4/2009, s. 10-12.

Kirjailijan monet kielet. Tieteessä tapahtuu 27(2009):8. s. 35-37.

Kaksi kieltä, Kaksi kansaa. Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas ja Marko Tikka (toim.):. Helsinki: Kustannusyhtiö Teos, s. 2008. 369-382.

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus/henkilokunta/heidi.html

Guerra, Nicola

Degree/Title: PhD

Contact information: Department of General History,University of Turku,Finland;Institute ofMigration,Turku,Finland

Research themes: Intercultural identities; Intercultural marriages (Finnish-Italian); Italian emigration

Publications:

Guerra, N., I volontari italiani nelle Waffen-SS. Il pensiero politico, la formazione culturale e le motivazioni al volontariato. Una storia orale. [Italian volunteers in the Waffen-SS. Political thought, cultural background and motivations to volunteer. An oral history],Turku:University ofTurku, Annales Universitatis Turkuensis B 357, 2012.

Guerra, N., Motivations and expectations of Italians planning to move to Finland, Siirtolaisuus-Migration Quarterly 2/2012, pp. 25-33.

Guerra, N., L’emigrazione italiana in Finlandia (1990-2010) attraverso un’analisi semantica. [Italian emigration in Finland (1990-2010). Semantic analysis as a tool for migration studies], Altreitalie, N. 43 December 2011, pp. 8-29.

Guerra, N., L’emigrazione di studenti e lavoratori italiani in Finlandia. «Vado a lavorare nel posto più bello del mondo!». [Italian emigration of students and workers in Finland – A content analysis of an online forum], Rapporto Italiani nel mondo 2011, pp. 306-318.

Guerra, N., Semantica e studi migratori: un connubio necessario. Dal Mediterraneo alla Finlandia: il richiamo dello Stato scandinavo per i lavoratori e gli studenti italiani [Sematics and Migration Studies: a necessary alliance. From the Mediterranean toFinland: the appeal of theScandinavianState in the eyes of Italian workers and students ], Echi Oltremare 2011, Casa delle Letterature, pp. 42-48.

Guerra, N., I filoestensi apuani durante il processo di unità nazionale: condizioni sociali e fuoruscitismo. [The pro-House of Habsburg-Este movement inNorthern Tuscany during the Italian process of unification: social conditions, military volunteering and forced migration], Rassegna Storica Toscana, Anno XLIX N.1 Gennaio-Giugno 2003, pp. 49-79.

Guerra, N., Partir Bisogna. Storie e momenti dell’emigrazione apuana e lunigianese. [It’s necessary to leave. Histories and moments of Northern Tuscan emigration], Massa Carrara: Provincia di Massa Carrara e Comunità Montana della Lunigiana, 2001, 314 pp.

Guerra, N., L’emigrazione apuana lungo le strade del marmo [Northern Tuscan emigration of marble workers], Quaderni dell’emigrazione toscana, n.3/2000, pp. 10-13.

Guerra, N., Le partenze dei vinti [The departure of the Defeated: the pro-Habsburg-Este emigrants], Quaderni dell’emigrazione toscana n.3/2000, pp. 19-20.

Guerra, N., 1870-1880: dieci anni di partenze nei documenti d’archivio [1870-1880: Ten years of emigrations in historical documents], Quaderni dell’emigrazione toscana n.3/2000, pp. 21-26.

Guerra, N., Tra creatività e sopravvivenza: l’emigrazione dei musicanti [Between creativity and survival: the organ grinders’ emigration], Quaderni dell’emigrazione toscana n.3/2000”, pp. 27-30.

AA.VV., Gente di Toscana. Nostre storie nel mondo [People of Tuscany. Our histories in the world], Firenze: Regione Toscana-Consulta Regionale dei Toscani all’Estero 2000, 191 pp.

Link to homepage: http://utu.academia.edu/NicolaGuerra

Hammarström, Kukka

Oppiarvo/titteli: FM, tutkija

Yhteystiedot: Folkloristiikka, Turun yliopisto

Tutkimusteemat: Kulttuurien kohtaaminen, ystävyysseuratoiminta, kulttuurisen erityisyyden tuottaminen, kulttuuri ja politiikka

Hannula, Mia

Degree/Title: Project researcher, MA (MCnet) PhD dissertation (in prep): Towards an Intercultural Aesthetics. Cultural movements, conflicts and encounters in contemporary relational art and experimental documentary

Contact information: Art History. Kaivokatu 12, room E227. 20014 University of Turku. Tel. 02 333 5868, Email: miahan@utu.fi

Research themes: Intercultural aesthetics, imagery on migration, conflicts and trauma history, art and experimental documentary as inquiry of contemporary phenomena.

Publications:

Hannula, Mia: Aesthetics of Violence: A reflection on the ethics and politics of aesthetics in conflict zone photography. Ed. by Martin Lister. In Photographies. Routledge. Issue 6.1. March 2013.

Hannula, Mia: Mother Folly (curational statement) and Land of Resources (essay). In Mieke Bal and Michelle Williams Gamaker. Landscapes of Madness. Curator Mia Hannula. Ed. by. Mia Hannula. Aboa Vetus & Ars Nova. Amsterdam: ASCA. 2011.

Hannula, Mia: Konfliktivalokuvan estetiikan etiikka ja politiikka. Ilkka Uimosen valokuvateos Cycles. Teoksessa Kuinka tehdä taidehistoriaa? Turku: UTU. 2010.

Hannula, Mia: Kohtaamisten välillä. Muuttoliikkeen estetiikka Mieke Balin videoinstallaatiossa Mitään ei puutu. Lähikuva 4/2008.

Hannula, Mia: Musta fantasmagoria ja muita tosikertomuksia / Black Phantasmagoria and Other True Stories. Tuomas Laitinen−”Soledad” & other works. Toim. Mia Hannula. The Paulo Foundation. 2007.

Hannula, Mia: Visuaalinen kerronta ja kuvan lukemisen politiikka. Tekstianalyyttinen ja osallistuva tutkimusote nykytaiteen tulkinnassa. Teoksessa Kanssakäymisiä. Osallistuvan taiteentutkimuksen askelia. Toim. Taru Elfving ja Katve-Kaisa Kontturi. Taidehistoriallisia tutkimuksia 32, 2005.

Hannula, Mia: Yllätyksen ja hämmennyksen kohta / Location of Surprise and Perplexity. Nina Roos. The Location of Surprise and Perplexity…11.6.−15.8.2004. Toim. Mia Hannula. Wäinö Aaltonen Museum of Art publications nr 42, 2004.

Manuscript: “Towards an Intercultural Aesthetics. Shaping the Memory of Historical Trauma in Eija-Liisa Ahtila’s Video Installation Where is Where?”.

Manuscript: Towards an Aesthetics of Cultural Encounters: the ethics and politics of migratory aesthetics in Mieke Bal’s video installation Nothing is Missing.

Link to home page:

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/taidehistoria/henkilokunta/tutkija1.html

Heikkilä, Elli

Oppiarvo/titteli: Dosentti, tutkimusjohtaja

Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku; puh: 02-2840 450; e-mail: elli.heikkila@utu.fi; fax: 02-2333 460

Tutkimusteemat: monikulttuuriset avioliitot, maahanmuuttajat työmarkkinoilla, maahanmuuttajat, poliisi ja sosiaalityö, maahanmuuttovirrat ja aluekehitys

Julkaisut:

Heikkilä, Elli & Brenda Yeoh (2011, eds.): International Marriages in the Time of Globalization. Nova Science Publishers, Inc. New York. In press.

Heikkilä, Elli (2010). Globaalit muuttoliikkeet ja Suomi. In Horttanainen, Erja & Anu Wikman-Immonen (eds.): Kunnat kansainvälisen maahanmuuttopolitiikan toteuttajina, 67–78. Kuntaliitto. Saatavana myös verkkojulkaisuna: http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p20100929141324518.pdf

Heikkilä, Elli (2008, toim.). Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina. Vuoden 2007 seminaariraportti. Siirtolaisuusinstituutti, Web Reports 32. 65 p. http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports32.pdf

Heikkilä, Elli (2008). Border Immigration to Finland from Russia, Estonia and Sweden. International Journal of Environmental Creation 8:2 (2005), 43–56.

Heikkilä, Elli, Maria Pikkarainen & Sirkku Wilkman (2008). Poliisi ja maahanmuuttajat Turussa tänään. In Tanner, Arno (ed.): Poliisi ja maahanmuuttajat – Kohti kotoutumista edistävää vuorovaikutusta, 120–141. Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 67/2008.

Heikkilä, Elli & Maria Pikkarainen (2008). Väestön ja työvoiman kansainvälistyminen nyt ja tulevaisuudessa. Siirtolaisuusinstituutti, Siirtolaisuustutkimuksia A 30. 219 s. Saatavissa myös: http://www.migrationinstitute.fi/pdf/Siirtolaisuustutkimuksia_A30_ESR.pdf

Edvardsson, Ingi Runar, Elli Heikkilä, Mats Johansson, Hjalti Johannesson, Daniel Rauhut, Torben Dall Schmidt, Lasse Sigbjörn Stamböl & Sirkku Wilkman (2007). Demographic Changes, Labour Migration and EU-enlargement – Relevance for the Nordic Regions. Nordregio, Nordic Research Programme 2005-2008. Report: 2. 149 p.

Heikkilä, Elli, Peter Nijkamp, Iulia Traistaru & Saara Yousfi (2006). Extended Europe: patterns of agglomeration, migration and economic performance differentials. In Geyer, Hermanus S. (ed.): Global Regionalization, Core Peripheral Trends, 85-112. Edward Elgar Publishing. Cheltenham, UK, Northhampton, MA, USA.

Heikkilä, Elli (2005). Monikulttuuriset avioliitot tilastoissa ja arjen elämässä. In Alitolppa-Niitamo, Anne, Ismo Söderling & Stina Fågel (eds.): Olemme muuttaneet. Näkökulmia maahanmuuttoon, perheiden kotoutumiseen ja ammatillisen työn käytäntöihin, 24-36. Väestöliitto, Väestöntutkimuslaitos ja Kotipuu.

Heikkilä, Elli (2005). Mobile vulnerabilities: perspectives on the vulnerabilities of immigrants in the Finnish labour market. Population, Space and Place 11:6, 485-497. John Wiley & Sons, Ltd.

Linkki kotisivulle: http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi

Heimo, Anne

Oppiarvo/titteli: FT

Yhteystiedot: Folkloristiikka

Tutkimusteemat: siirtolaisuus, siirtolaisuuden kokemukset, australiansuomalaiset, muistitietotutkimus, perhehistoria

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/folk/henkilokunta/assistentti/index.html

Heiskanen, Benita

Degree/Title: Ph.D., Collegium Researcher

Contact information: Cultural History (Turku Institute for Advanced Studies), email: benita.heiskanen@utu.fi, tel. 02-333 6698

Research themes: United States-Mexico border region, violence and human rights, U.S. minorities and immigration, Latino/as in the United States, transnational American Studies

Publications:

The Urban Geography of Boxing: Race, Class, and Gender in the Ring. New York & London: Routledge, 2012.

“A Day Without Immigrants,” European Journal of American Studies, Special Issue on Immigration., [Online], Article 3, 1 December 2009, <http://ejas.revues.org/document7717.html>.

“Where Are ‘We’ in Transnational U.S. Latino/a Studies?” Diálogos Latinoamericanos 16 (2009): 5-15.

“On the Ground and Off: The Theoretical Practice of Professional Boxing,” European Journal of Cultural Studies 9 (2006): 481-496.

“Encounters with Jesus ‘El Matador’ Chávez: In and Out of the Ring,” Auto/Biography 14 (2006): 187-205.

“The Latinization of Boxing: A Texas Case-Study,” Journal of Sport History 32 (2005):

Link to homepage:

http://www.utu.fi/sivustot/collegia/tias/researchers/Heiskanen.html

Hieta, Hanneleena

Oppiarvo/titteli: FT, äitiyslomalla

Yhteystiedot: Kansatiede

Tutkimusteemat: arkielämä, lähiöt, monikulttuuriset perheet, hyvinvointi

Huhta, Aleksi

Degree/Title: MA

Contact information: General History, University of Turku

Research themes: Finnish Americans, whiteness, racial history of the United States

Ilmonen Kaisa

Oppiarvo/titteli: FL

Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede, HKT-laitos

Tutkimusteemat: Identiteetti, postkoloniaalinen kritiikki, feminismi, queer-tutkimus, intersektionaalinen teoria, Karibia, karibialainen kirjallisuus, kreolisaatio

Julkaisut:

Toimitetut teokset

Huttunen, T., Ilmonen, K., Korkka, J., Valovirta, E. (eds.) 2008: Seeking the Self. Encountering the Other. Diasporic Narratives and Ethics of Representation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Ilmonen, Kaisa ja Kekki, Lasse (toim.) 2004: Pervot Pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuuteen. Helsinki: Like.

Artikkelit

“Healing the Traumas of History. (Trans)sexual Diasporas in Caribbean Literature.” In Huttunen, T., Ilmonen, K., Korkka, J., Valovirta, E. (eds): Seeking the Self. Encountering the Other. Diasporic Narratives and Ethics of Representation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2008, pp. 229-246.

“Kolonialistisen ajattelun rakentuminen. Karibia länsimaisen modernin kääntöpuolena Michelle Cliffin romaaneissa.” Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti Avain 2:2005, pp. 24-45.

“From Borders to Bridges: Trickster-aesthetic in the Novels of Michelle Cliff.” Journal of American Studies in Scandinavia 2:2005 (vol. 37), pp. 85-104.

“Creolizing the Queer: Close Encounters of Race and Sexuality in the Novels by Michelle Cliff.” In Nyman, J., Goldblatt, R., & Stotesbury, J. (eds.), Close Encounters of and Other Kind. New perspectives on race, ethnicity and American studies 2005, pp. 180-195.

“Kolonialistisen seksuaalipolitiikan rajoilla: intersektionaalinen queer Michelle Cliffin romaanissa Free Enterprise.” Naistutkimus – Kvinnoforskning nro 2/2005, pp. 40-50.

“Queer Creole: ‘Rodun’ ja seksuaalisuuden performatiivisuus Michelle Cliffin romaanissa No Telephone to Heaven.” Kaisa Ilmonen ja Lasse Kekki (toim.), Pervot Pidot: Homo-, lesbo- ja queer-näkökulmia kirjallisuuteen. Helsinki: Like 2004, pp. 339-361.

“Vastarinta ja vallankumous ‘oman tilan’ rakentajina karibialaisessa naiskirjallisuudessa – Zee Edgellin Beka Lamb ja Michelle Cliffin Abeng.” Pirjo Ahokas ja Lotta Kähkönen (toim.), Vieraaseen kotiin. Kulttuurinen identiteetti ja muuttoliike kirjallisuudessa. Turku: Turun yliopisto 2003, pp. 169-197.

“Rethinking the Past, Rewriting the History: Counter-Narratives in Michelle Cliff’s Abeng.” Atlantic Literary Review, Vol. 3:2 (2002), pp. 110-129.

Johansson, Marjut

Oppiarvo/titteli: FT/professori

Yhteystiedot: Ranska, Kieli- ja käännöstieteiden laitos

Tutkimusteemat: monikielisyys ja -kulttuurisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa

Julkaisut:

Dervin, F. & M. Johansson 2011. Les études francophones en Finlande: entre francophonie liquide et solide? Alternative Francophone, vol. 1, 4 (2011), 30-41. http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/af/article/view/11026

Johansson, M., Nuolijärvi, P. & R. Pyykkö (toim.) 2011. Kieli työssä. [Language at Work] Helsinki: SKS.

Johansson, M. 2011. Higgsin bosonia etsimässä: Kieli ja työ kansainvälisessä tutkijayhteisössä CERNissä. [In search for the Higgs boson. Language and work in an international scientific community, CERN] In: Johansson, M., Nuolijärvi, P. & R. Pyykkö (Eds.) 2011. Kieli työssä. Helsinki: SKS.

Johansson, M. & F. Dervin 2009. Cercles francophones et français lingua franca: pour une francophonie liquide. International Journal of Francophone Studies, Vol. 12, Numbers 2&3, 385-404.

Dervin, F. & Johansson, M. 2009. Multimodal cooperation and academic identification in French as academic language. In: Newby, D. & Penz, H. (Eds.) 2009. Languages for Social Cohesion. Language Education in Multilingual and Multicultural Europe. Graz: European Centre for Modern Languages, 97-102.

Johansson, M. 2008. Raphaël Confiant, kreolikirjailija. In: Kosonen, P., Meretoja, H. & P. Mäkirinta (toim.) Tarinoiden paluu. Esseitä ranskalaisesta nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 279-286.

Kalinitchev, Andrei

Oppiarvo/titteli: FL

Yhteystiedot: Yleinen historia/HKT-laitos

Tutkimusteemat: väestö- ja vähemmistöhistoria, etninen yhteisö, suomalaiset Venäjällä, monitieteinen menetelmä, muuttoliike ja siirtolaisuus, inkerinsuomalaiset

Julkaisut:

2012: Andrei Kalinitchev: Prigranitshnoje pomestje Kajdanovyh-Olhinyh i jego zhiteli. Iz istorii Ingermanlandii (Sankt-Peterburgksoj gubernii) v XIX veke. (Kaidanov-Olhinien rajamaatila ja sen asukkaat. Inkerin (Pietarin kuvernementin) historiaa 1800-luvulla). LAP Lambert Academic Publishing: Saarbrücken (Germany). 1-348. (Venäjänkielinen monografia).

2012: Andrei Kalinitchev: Inkeriläinen perhe. Inkerin väestön rakenne 1880-luvun tiedoilla. Suomen sukututkimusseuran julkaisu Genos. No 2. 57-64.

2012: Andrei Kalinitchev: The Ingrian cultural revival through the Ingrian Finns’ organizations. Abstracts book for “IMMIGRANTS AND CIVIL SOCIETY16th Nordic Migration Research Conference & 9th ETMU Days” 13-15 August 2012 University of Turku.

2012: Andrei Kalinitchev & Ilga Kalinitcheva: Turkiskauppa Venäjän talouden ja eurooppalaisen integraation veturina keskiaikana – uudella ajalla. Ympäristöhistoria Finnish Journal of Environmental History (YFJEH). No 1. http://www.uta.fi/yky/tutkimus/historia/projektit/iehg/Ymparistohistoria/No0112.html

2011/12: Andrei Kalinitchev: Iz istorii roda Kajdanovyh-Olhinyh. (Kaidanov-Olhinien suvun historiaa). Vestnik arhivista. No 4. 261-270, No 1. 287-294.

2011: Andrei Kalinitchev: Määräpäänä Pietari: Esitutkimus Pietariin vuosina 2010-2011 muuttaneista. Siirtolaisuuslehti. No 4. 34-40.

2011: Andrei Kalinitchev: Ethnic Migration in north-west Ingermanland: the Influence of the Economic Development on the Regional Differences in the second half of the 19th century. Yearbook of Population Research in Finland. XLVI. 95-116.

2011: Andrei Kalinitchev: Talo elää tavallaan, vieras lähtee ajallaan.  Eri muuttajaryhmien liikkuvuus Luoteis-Inkerissä 1800-luvun loppupuoliskolla. Siirtolaisuuslehti. No. 1. 10-25.

2010: Andrei Kalinitchev: Etnisten ryhmien välinen vuorovaikutus Pohjois-Inkerissä 1800-luvun loppupuolella. Historiallinen aikakauskirja. No. 4. 451-465.

2010: Andrei Kalinitchev: Aateliksi Venäjällä: Kaidanov-Olhinien suku 1700-luvulta 1900-luvulla. Suomen sukututkimusseuran julkaisu Genos. No. 4. 123-132.

Linkki kotisivulle:

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/tutkijat/kalinitchev.html

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/en/department/kalinitchev.html

Kallioniemi, Kari

Oppiarvo/titteli: Populaarikulttuurin historian dosentti

Yhteystiedot: Kulttuurihistoria

Tutkimusteemat: Monikulttuurinen yhteiskunta ja populaarikulttuuri

Julkaisut:

Blitzistä blairismiin. Englantilainen populaarikulttuuri ja yhteiskunta toisen maailmansodan jälkeen. Turku, k&h, 2006.

‘Take Me Back to Dear Old Blighty’: The Smiths and Notions of Englishness in the Post-War Debate on British Pop Music. In Why Pamper Life’s Complexities? Essays on The Smiths. Sean Campbell & Colin Coulter (Editors). Manchester University Press, 2010.

Peter Gabriel and The Importance of Being Nice, Decent, Honest and Slightly Eccentric. In Peter Gabriel From Genesis to Growing Up. Michael Drewett, Sarah Hill & Kimi Kärki (Eds). Ashgate, London, 2010.

The Return of Svengali – Pop-Manager as a Star-Celebrity in the Age of Pop-Idol. IASPM 2009 International Conference Proceedings. 15th Biennial Conference 13.–17.7.2009, University of Liverpool, UK. Ed. by Geoff Stahl et al, 2010.

Hegemonian ja marginaalin jäljillä: Kulttuurihistoria ja Cultural Studies. Yhdessä Kimi Kärjen kanssa. Teoksessa Kulttuurihistoriallinen katse. Toim. Sakari Ollitervo ja Heli Rantala. K&h, 2010, 41-62.

The Kalevala, Popular Music, and National Culture. Yhdessä Kimi Kärjen kanssa. Journal of Finnish Studies, Volume 13, Number 2, Winter 2009.

Populaarikulttuuri, kirjallisuus ja modernin Britannian kasvot. Teoksessa Imperiumin perilliset – Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Päivi Kosonen, Eila Rantonen ja Päivi Mäkirinta. Café Voltaire –sarja. Avain. 2009

Tracing the Hegemonic and the Marginal: A Cultural History of Cultural Studies . Yhdessä Kimi Kärjen kanssa. Teoksessa Cultural Historical Gaze. Toim. Harri Kiiskinen & Bruce Johnson. K&h, 2010.

‘Eksentristä maskuliinista esittämistä – Richard Harris ja laulavat näyttelijät’. Kulttuurintutkimus 3-4/2010.

Onko melu voittanut? Populaarimusiikki, äänimaailma ja kansallisuus. Yhdessä Kimi Kärjen kanssa. Historiallinen aikakauskirja 2/2010.

Karhunen, Paula

Oppiarvo/titteli: Tutkija, tutkimusyksikön päällikkö

Yhteystiedot: Taiteen keskustoimikunta

Tutkimusteemat: Maahanmuuttajataiteilija/monikulttuurisuus taiteen tukijärjestelmässä (meneillään oleva tutkimushanke, ks. http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/tutkimus)

Julkaisut:

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta nro 33. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2004.

Musiikin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus toisen asteen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta nro 35. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2005.

Tanssin ja teatterin koulutuksesta työelämään. Kyselytutkimus ammatillisen ja ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista. Tilastotietoa taiteesta nro 36. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006.

Karhunen, P. – Rensujeff, K. Taidealan koulutus ja työmarkkinat. Taiteen ammatillisen koulutuksen määrä ja valmistuneiden sijoittuminen. (Tutkimusyksikön julkaisuja no 31. Taiteen keskustoimikunta. Helsinki 2006.

Tanssiproduktioiden tuki ja tuotantoehdot. Valtion produktiotuen kehitys ja merkitys 1991 – 2008. Tilastotietoa taiteesta N:o 39. Taiteen keskustoimikunta/. Helsinki. 2008.

Taiteilijakoulutus Suomessa – kehityslinjoja 1960-luvulta 2000-luvulle. Teoksessa Robert Arpo (toim.): Taiteilija Suomessa. Taiteellisen työn muuttuvat edellytykset. Taiteen keskustoimikunnan julkaisuja 28. Taiteen keskustoimikunta, Helsinki 2004.

Does training produce too many artists? Considerations on professional training and employment in the arts. The Nordic Journal of Cultural Policy 2:2008.

State support for immigrant artists – is it multiculturalism? The Nordic Journal of Cultural Policy 2:2009.

Linkki kotisivulle: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/

Keskinen, Suvi

Oppiarvo/titteli: dosentti, tutkijatohtori

Yhteystiedot: Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia, Turku Institute for Advanced Studies (TIAS)

Tutkimusteemat: monikulttuurinen yhteiskunta, maahanmuuttokeskustelu mediassa ja politiikassa, monikulttuurisuus ja sukupuoli, maahanmuutto ja sukupuolistunut väkivalta, monikulttuurinen kansalaisuus, rasismi, (uus)nationalismi

Julkaisut:

Keskinen, Suvi (forthcoming, 2011): Women’s Rights, Welfare State Nationalism and Violence in Migrant Families. In Thiara, Ravi, Schroettle, Monika & Condon, Stephanie (eds): Violence against Women and Ethnicity: Commonalities and Differences across Europe. Leverkusen-Opladen: Verlag Barbara Budrich.

Keskinen, Suvi (in press): Borders of the Finnish Nation. Media, Politics and Rape by ‘Foreign’ Perpetrators. In Eide, Elisabeth & Nikunen, Kaarina (eds): Media in Motion. Cultural Complexity and Migration in the Nordic Region. Farnham: Ashgate. 107-124.

Keskinen, Suvi, Tuori, Salla, Irni, Sari & Mulinari, Diana (eds) (2009): Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate, Farnham.

Keskinen, Suvi (2009): ’Honour-related Violence’ and Nordic Nation-building. In Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni & Diana Mulinari (eds): Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate, Farnham, 257-272.

Mulinari, Diana, Keskinen, Suvi, Irni, Sari & Tuori, Salla (2009): Introduction: Postcolonialism and the Nordic Models of Welfare and Gender. In Keskinen, Suvi, Tuori, Salla, Irni, Sari & Mulinari, Diana (eds): Complying with Colonialism. Gender, Race and Ethnicity in the Nordic Region. Ashgate, Farnham, 1-16.

Keskinen, Suvi (2010): Maahanmuuttokeskustelu ei ole yhden miehen varassa. Teoksessa Kyrölä, Katariina (toim.): Journalismikritiikin vuosikirja 2010. Journalismin tutkimusyksikkö. Tampere: Tampereen yliopisto, 59-62.

Keskinen, Suvi, Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.) (2009): En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino.

Keskinen, Suvi (2009): Pelkkiä ongelmia? Maahanmuutto poliittisen keskustelun kohteena. Teoksessa Keskinen, Suvi, Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.) (2009): En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 33-45.

Keskinen, Suvi, Rastas, Anna & Tuori, Salla (2009): Johdanto: Suomalainen maahanmuuttokeskustelu tienhaarassa. Teoksessa Keskinen, Suvi, Rastas, Anna & Tuori, Salla (toim.) (2009): En ole rasisti, mutta… Maahanmuutosta, monikulttuurisuudesta ja kritiikistä. Tampere: Vastapaino, 7-21.

Keskinen, Suvi (2009): ’Me’ ja ’muut’? Kunniaan liittyvä väkivalta median kuvauksissa. Teoksessa Tauro, Tanja & Van Dijken, Marjo (toim.): Kunnia konfliktina. Näkökulmia ilmiön tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Helsinki: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, 16-29.

Linkki kotisivulle: http://www.soc.utu.fi/laitokset/sosiologia/oppiaine/henkilokunta/Keskinen.html

Ketovuori, Mikko

Oppiarvo/titteli: KT, FL

Yhteystiedot: TOKL

Tutkimusteemat: kulttuuri, ylirajaisuus, taidekasvatus

Julkaisut:

Ketovuori, M. & Tikkanen, R. (2011). Pitäisikö Maamme-laulu (muka) tietää? Opetushallituksen taito- ja taideaineitten arviointiprojekti. Maaliskuu 2011.

Ketovuori, M. (2010). Canadian Art Partnership Program in Finland. Journal for Learning through the Arts: A Research Journal on Arts Integration in Schools and Communities. University of California, Irvine.

Ketovuori, M. (2010). Taito- ja taidekasvatus valinkauhassa. Kasvatus 1:83-89.

Ketovuori, M. (2008). Between Scylla and Charybdis. Europäische perspektiven 1. Jahrbuch des Büros für Internationale Beziehungen. Ed. Renate Seebauer. Pädagogische Hochschule Wien.

Ketovuori, M. (2008). Four curriculum approaches and the world hypotheses behind them. 6th Annual Hawaii International Conference on Education 5. –8. January. Honolulu, Hawaii.

Ketovuori, M. (2007). Two cultures of arts education, Finland and Canada? An integrated view. Annales Universitatis Turkuensis B 301.

Ketovuori, M. (2007). Taiteet ja taiteilijat oppimisen tukena. Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktiikan symposium. (Toim.) Kaarina Merenluoto, Arja Virta & Pia Carpelan. Turun yliopiston kasvatustieteen julkaisuja B: 77.

Ketovuori, M. (2006). ”Hard Rock Halleluja” – kohti autenttisuutta? ”Hard Rock Hallelujah” – towards authenticity? (English abstract). Finnish Journal of Music Education. Sibelius Academy. Helsinki.

Linkki kotisivulle: http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/laitos/henkilokunta/miketo.html

Kilpi-Jakonen, Elina

Oppiarvo/titteli: DPhil

Yhteystiedot: Sosiologian oppiaine

Tutkimusteemat: maahanmuuttajien lapset, maahanmuuttajaperheet, integroituminen, monikielisyys

Julkaisut:

– Jonsson, J.O., Kilpi-Jakonen, E. & Rudolphi, F. (painossa). ‘Ethnic differences in early school leaving’ teoksessa Heath, A.F. & Brinbaum, Y. (toim.) Unequal Attainments: Ethnic Educational Inequalities in Ten Western Countries, luku 4. Proceedings of the British Academy 196. Oxford: Oxford University Press and British Academy.

– Kilpi-Jakonen, E. (2013). Citizenship and educational attainment amongst the second generation: An analysis of children of immigrants in Finland. Accepted for publication in Journal of Ethnic and Migration Studies. Advance access online 6.9.2013.

– Teräs, M. & Kilpi-Jakonen, E. (2013). ‘Maahanmuuttajien lapset ja koulutus’ teoksessa Martikainen, T., Saukkonen, P. & Säävälä, M. (toim.) Muuttajat: Kansainvälinen muuttoliike ja suomalainen yhteiskunta, s. 184–202. Helsinki: Gaudeamus.

– Kilpi-Jakonen, E. (2012). Does Finnish educational equality extend to children of immigrants? Examining national origin, gender and the relative importance of parental resources. Nordic Journal of Migration Research, 2(2), 167–181.

– Heath, A. & Kilpi-Jakonen, E. (2012). Immigrant children’s age at arrival and assessment results. OECD Education working paper series 75, OECD. Saatavilla: http://dx.doi.org/10.1787/5k993zsz6g7h-en. Lyhennettynä luku 4 teoksessa OECD (2012). Untapped Skills: Realising the Potential of Immigrant Students, sivut 67–78. Paris: OECD Publishing.

– Kilpi-Jakonen, E. (2011). Continuation to upper secondary education in Finland: Children of immigrants and the majority compared. Acta Sociologica, 54(1), 77–106.

– Kilpi-Jakonen, E. (2011). Maahanmuuttajataustan ja Suomessa asumisajan vaikutus koulumenestykseen. Hyvinvointikatsaus, 2/2011, 56–60.

– Kilpi, E. (2010). ‘Toinen sukupolvi peruskoulun päättyessä ja toisen asteen koulutuksessa’ teoksessa Martikainen, T. & Haikkola, L. (toim.) Maahanmuutto ja sukupolvet, s. 110–132. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura ja Nuorisotutkimusverkosto.

– Heath, A.F., Rothon, C. & Kilpi, E. (2008). The second generation in Western Europe: Education, unemployment, and occupational attainment. Annual Review of Sociology, 34, 211–235.

Linkki kotisivulle: https://utu.academia.edu/ElinaKilpiJakonen

Koivunen, Leila

Oppiarvo/titteli: Dos., FT

Yhteystiedot: Yleinen historia, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto, leila.koivunen@utu.fi, 333 5231

Tutkimusteemat: kulttuurien kohtaaminen, representaatio, eksotismi, näyttelyt, kuvitus

Julkaisut:

Terweisiä Kiinasta ja Afrikasta. Suomen Lähetysseuran näyttelytoiminta 1870–1930-luvuilla. Helsinki: Suomen Lähetysseura [julkaistaan maaliskuussa 2011].

Visualizing Africa in Nineteenth-Century British Travel Accounts. New York, Routledge 2009.

Vieraan kulttuurin vaatteissa. Kiinalais-Afrikalainen lähetysnäyttely (1911–1912) ja vaatetuksen vaihtuvat merkitykset. Teoksessa Esine ja aika. Materiaalisen kulttuurin historiaa. Toim. Maija Mäkikalli ja Riitta Laitinen. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2010, 178–213.

Exemplary Foreignness. Foreign Material Cultures in the Service of Finnish Taste and Industry in the 1870s. Teoksessa Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Eds. Anne Folke Henningsen, Leila Koivunen, Taina Syrjämaa. Histories 1. General History, University of Turku, 2009, 41–53.

Vaeltelevat kuvat. Kuvien jäljentämisen traditio puupiirrosten ja -kaiverrusten aikakausilla. Teoksessa Papyruksesta pdf:ään. Tutkielmia kirjan historiasta. Toim. Leila Koivunen ja Janne Tunturi. Turku, Turun yliopisto 2008, 137–154.

Nähtävyyksiin tutustumassa. Teoksessa Turistin tilat. Tilallisuus modernin matkustajan kokemuksena. Toim. Leila Koivunen, Taina Syrjämaa, Ilse-Mari Söderholm. Turun Historiallinen Arkisto 58. Gummerus, Jyväskylä 2006, 121–134.

Matkailijan ihmeellinen maailma. Matkailun historia vanhalta ajalta nykypäivään. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2004 [e-kirjaversio 2009]. Yhdessä Auvo Kostiaisen, Janne Ahtolan, Katariina Korpelan ja Taina Syrjämaan kanssa.

Alterity or Familiarity? Europe’s Encounter with Africa and the Visualisation of the ‘Exotic’. Teoksessa Cross-Cultural Encounters: Perspectives on Multicultural Europe. Ed. Johanna Perheentupa and Kristina Karppi. Publications of the Graduate School of Cultural Interaction and Integration 7. Turku 2002, 192–207.

Linkki kotisivulle: http://users.utu.fi/leikoi/

Komulainen, Sirkka

Degree/Title: PhD, Senior Researcher

Contact information: Institute of Migration, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, tel. 02 2840455, mobile. 040 5708698, e-mail sirkka.komulainen(at)utu.fi

Research themes: minority group rights, children and their families’ welfare, qualitative research, ethics of research (with vulnerable groups), communication

Publications:

Komulainen, S. (2012) Porvarillisen idyllin vai pikku-Moskovan lapset? Monikulttuurisuuden vaikutus suomalaisperheiden koulupaikan valintaan Turussa. Siirtolaisuusinstituutin tutkimuksia, A39

a) Peer reviewed publications and research reports:

Maguire S, Ranmal R, Komulainen S, Pearse S et al (forthcoming in Archives of Disease in Childhood 2011) Which urgent care services do febrile children use and why?

Komulainen S (forthcoming in Migration) Tutkimustuloksia afrikkalaisten kiintiöpakolaisten kotouttamisesta Pohjois-Englannissa indikaattoreiden valossa Turku: Institute of Migration Original report: The Gateway Protection Programme: an evaluation; An overview of Immigration Research and Statistics (IRS) research exploring the integration of refugees resettled under the UK’s Gateway Protection Programme in Sheffield, Bolton, Hull and Rochdale (Evans & Murray, 2009)

Komulainen S & Haines L (Research Report; June 2009) Understanding parents’ information needs and experiences where professional concerns of non-accidental injury were not substantiated London: RCPCH

Komulainen, S (2007) The ambiguity of the child’s ‘voice’ in social research Childhood, Vol.14, No. 1, pp. 11-28.

Komulainen, S (2005) The contextuality of children’s communication difficulties in specialist practice: a sociological account Child Care in Practice, Vol. 11, No. 3, pp. 357-374.

b) Other research reports:

Maguire S, Ranmal R, Komulainen S, Pearse S (Research Report, March 2010) To understand and improve the experience of parents and carers who need advice when a child has a fever (high temperature) London: RCPCH

Komulainen S Research Report (Home Office internal report, 2006) Report on experiences of Gateway Protection Programme refugees at 6 Month Post-Arrival Stage, The Home Office, UK

Komulainen S (2004) An institutional ethnography of young (disabled) children’s communication/difficulties in two specialist settings. Unpublished PhD Thesis. University of Surrey, Guildford.

Komulainen S Research Report (published as an internet-article on TagTeacherNet, May 2002): Pupils say they are too bored and stressed out to stop smoking

Link to homepage: http://www.migrationinstitute.fi/staff/komulainen_eng.php

Korpilahti, Pirjo

Oppiarvo/titteli: FT, professori

Yhteystiedot: Logopedia, käyttäytymistieteiden ja filosofian laitos, TY

Tutkimusteemat: Kaksi ja monikieliseksi kasvaminen, kielihäiriöt kaksikielisillä lapsilla

Julkaisut:

Korpilahti, P. (2007). Lapsen monet reitit kaksikieliseksi – haasteita ja mahdollisuuksia. Teoksessa S. Latomaa (toim.), Oma kieli kullan kallis – opas oman äidinkielen opetukseen. Helsinki: Opetushallitus, 26-35.

Korpilahti, P. (2009). Kaksikielisyys ja kielihäiriöisyys. Teoksessa P. Korpilahti, O. Aaltonen, & M. Laine (toim.) Kieli ja aivot. Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus, Turun yliopisto, 152-157.

Linkki kotisivulle: http://www.soc.utu.fi/oppiaineet/logopedia/yhteystiedot/

Kostiainen, Auvo

Oppiarvo/titteli: Professori

Yhteystiedot: TY, Yleinen historia, Kaivokatu 12, 20014 Turku, p. +358-2-3335235 tai +358-40-5174313 e-mail: aukosti@utu.fi

Tutkimusteemat: vähemmistöt; siirtolaisuuden historia; karkotukset

Julkaisut:

Kostiainen, Auvo & Syrjämaa, Taina (eds.), Touring the Past. Uses of History in Tourism. – Discussion and Working Papers No 6. The Finnish University Network for Tourism Studies (FUNTS) matkailun verkostoyliopisto (MAVY). Savonlinna 2008.

Kostiainen, Auvo, Western Perspectives on the Soviet Union: The Repression of the Ingrians and East Karelians in the Eyes of the Westerners During the 1930’s. – in North American Finns in the 1930s. Proceedings of International Research Seminar. Petrozavodsk, 22-23 May 2008. eds. Irina Takala and Ilya Solomeshch. Petrozavodsk State University Press 2008, 213-235.

Kostiainen, Auvo, The Image of Finnish-Americans in Finland and the United States. A Comparison. Journal of Finnish Studies (Houghton, MI ) Vol. 13, No. 1, 2009, 40-47.

Suomalaisten pienoiselämäkertoja 26 henkilöstä Yhdysvalloista, Kanadasta, Neuvostoliitosta ja Suomesta. Suomen kansallisbiografia: 1-10. Päätoim. Matti Klinge. SKS Helsinki 2003-2007.

Historian vähemmistöt. Minorities in History. Toim. Auvo Kostiainen, editor. Tu­run Histo­riallinen Arkisto 48. Turku 1994.

Finnish Identity in America.   Kostiainen, Auvo, ed. Turun Historiallinen Arkisto 46, The Turku Historical Archives 46. Turku 1990. Myös sarjassa Institute of History, General Histo­ry, Publication Nr 11. Turku 1990.

Linkki kotisivulle:

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/henk/ – suomeksi

http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/en/department/staff.html– englanniksi

Kovalainen, Niina

Oppiarvo/titteli: FM, jatko-opiskelija

Yhteystiedot: Laurea University of Applied Sciences, Kerava

Tutkimusteemat: kulttuurienvälinen viestintä, ylirajainen viestintä, kielen ja kulttuurin väliset yhteydet

Julkaisut:

Kovalainen, Niina (200-). Intercultural Communication Competence: Needs in a Transnational Society. International Journal of Interdisciplinary Social SciencesVolume 3Issue 4, pp.117-126.

Kovalainen, Niina (2012). Kulttuurien välinen vuorovaikutus korkeakoulutuksen areenalla. Teoksessa Pirkko Pitkänen (toim) Kulttuurien kohtaamisia arjessa. Näkökulmia monikulttuurisilta vuorovaikutuksen areenoilta. Vastapaino: Tampere.

Kovalainen, Niina & Keisala, Katja (2012). The Role of Shared Foreign Language in Intercultural Communication: A Case of Working Environments. International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2 No. 20.

Kuortti, Joel

Oppiarvo/titteli: Professori

Yhteystiedot: Englannin kieli

Tutkimusteemat: transkulttuurisuus, transnationaalisuus, hybridisyys, jälkikoloniaalinen teoria, kulttuurinen kääntäminen

Julkaisut:

Transnational Identity and Saumya Balsari’s The Cambridge Curry Club. In S. Schultermandl & S. Toplu (eds.) Transnational Matrilineage. Contributions to Transnational Feminism, 2. Wien: LIT Verlag, 2010. 81–94.

Reconstructing Hybridity: Post-colonial Studies in Transition. Ed. Joel Kuortti & Jopi Nyman. Textxet. Studies in Comparative Literature 51. Amsterdam & New York: Rodopi, 2007.

Kolonialismin jäljet: keskustat, periferiat ja Suomi. Ed. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen & Olli Löytty. Helsinki: Gaudeamus, 2007.

Linkki kotisivulle: http://utu.academia.edu/JoelKuortti

Kyhä, Henna

Oppiarvo/titteli: KL, VTM (tohtorikoulutettava)

Yhteystiedot: Kasvatustieteiden laitos

Tutkimusteemat: maahanmuuttajat, korkeakoulutus, työmarkkinat

Julkaisut:

Kyhä, H. Miksi maahanmuuttajalääkäri ei työllisty lääkäriksi. Teoksessa A. Laiho & T. Ruoholinna (toim.) Terveysalan ammatit ja koulutus. (arvioitavana)

Kyhä, H. 2007. Akateemisten tutkintojen avulla suomalaisille työmarkkinoille? – Tutkimus korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työurista. Teoksessa H-P. Huttunen & T. Kupari (toim.) Specimasta opittua. Korkeasti koulutetut maahanmuuttajat työelämään. Turku: Turun työvoimatoimiston Kansainväliset palvelut. 21-31.

Kyhä, H. 2007. Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työurat Suomessa. Katsauksia & keskustelua. Työelämän tutkimus – Arbetslivsforskning 5 (3), 227-235.

Kyhä, H. 2006. Miksi lääkäri ei kelpaa lääkäriksi? Korkeakoulutetut maahanmuuttajat Suomen työmarkkinoilla. Aikuiskasvatus 2 (26), 123-129.

Kyhä, H. 2006. Korkeakoulutetut maahanmuuttajat vaikeasti työllistyvä ryhmä. Siirtolaisuus – Migration 3 (33), 1-9.

Kähkönen, Lotta

Oppiarvo/titteli: tutkija

Yhteystiedot: Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos / Yleinen kirjallisuustiede

Tutkimusteemat: kulttuurinen identiteetti, vierauden problematiikka, rodun ja etnisyyden kulttuuriset representaatiot, intersektionaalisuus, koloniaaliset ja monikulttuuriset diskurssit Yhdysvalloissa

Julkaisut:

Kähkönen, Lotta 2010, Monikulttuurisen kirjallisuuden näkökulmia saksankieliseen kulttuuriin. – Muistijälkiä. Esseitä saksankielisestä nykykirjallisuudesta. Toim. Lotta Kähkönen ja Hanna Meretoja. Helsinki: BTJ Finland, 52–63.

Kähkönen, Lotta & Hanna Meretoja 2010, Muistijälkiä – Menneisyyden käsittely saksalaisessa nykyproosassa. – Nuori Voima, 4/2010: 2–5.

Kähkönen, Lotta 2009, Anxiety about Whiteness in Joyce Carol Oates’s Novel Blonde. – Nora: Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 17.4: 289–303.

Kähkönen, Lotta 2009, Huoli kunniallisuudesta: valkoiset naiset ja luokka Joyce Carol Oatesin romaanissa Because It Is Bitter, And Because It Is My Heart. – Avain: Kirjallisuudentutkimuksen aikakausilehti, 2/2009: 21–37.

Kähkönen, Lotta 2006, ”Tiedän millainen värillinen mies on”: rodun ja seksuaalisuuden diskurssit Joyce Carol Oatesin novellissa ”Ahdistelijat”. – Avain: Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti 3/2006: 4–21.

Kähkönen, Lotta 2005, Noble White Ethnicity: Joyce Carol Oates’s Expensive People as a Parody of American Family Romance. – Close Encounters of an Other Kind: New Perspectives on Race, Ethnicity & American Studies. Ed. Roy Goldblatt et al. Joensuu: University of Joensuu, 236–246.

Ahokas, Pirjo & Lotta Kähkönen (toim.) 2003, Vieraaseen kotiin. Kulttuurinen identiteetti ja muuttoliike kirjallisuudessa. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos.

Kähkönen, Lotta 2003, Valkoisuus kriisissä: rotu, luokka ja sukupuoli Joyce Carol Oatesin novellissa ”White Trash”. – Vieraaseen kotiin. Kulttuurinen identiteetti ja muuttoliike kirjallisuudessa. Toim. Pirjo Ahokas ja Lotta Kähkönen. Turun yliopisto, Taiteiden tutkimuksen laitos, 2003, 82–108.

Kärjä, Antti-Ville

Oppiarvo/titteli: FT, dos., akatemiatutkija (Phd, adj.prof (docent), Academy Research Fellow)

Yhteystiedot: Suomen Jazz & Pop Arkisto (Finnish Jazz & Pop Archive), Sörnäisten rantatie 25, FI-00500 Helsinki, Finland

Tutkimusteemat: jälkikolonialismi, musiikki, populaari, historiankirjoitus, huumori, parodia

Julkaisut:

Kärjä, Antti-Ville (forthcoming in 2014) ”Yxi tarpelinen neger-laulu: Neekerin kehtolaulu monikulttuurisessa Suomessa” – Säännellyt vapaudet. Tulkintoja toiseuden tuottamisesta. Toim. Marianne Liljeström & Marko Gylén. Turku: UTUkirjat.

Kärjä, Antti-Ville (2013) ”Musiikkia jälkikoloniaalisesta Suomesta” – Musiikki kulttuurina. Toim. Pirkko Moisala & Elina Seye. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen seura.

Kärjä, Antti-Ville (2011) “Ridiculing rap, funlandizing Finns? Humour and parody as strategies of securing the ethnic other in popular music” – Migrating Music, eds. Jason Toynbee & Byron Dueck. London & New York: Routledge.

Kärjä, Antti-Ville (2012) “Mustan miehen satumaa. Suomalaisen tangon ja mustan identiteetin suhde Mogadishu Avenue -televisiosarjassa” – Tango Suomessa. Toim. Antti-Ville Kärjä & Kai Åberg. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, nykykulttuuri.

Aaltonen, Lari & Kärjä, Antti-Ville (2010) “Mediating music through humour: the birth of Pensselisetä” – Musiikki 2/2010.

Kärjä, Antti-Ville (2009) “Kiltit lapset eivät melua – musiikkivideoissakaan” – Etnomusikologian vuosikirja 21. Toim. Marko Aho, Johannes Brusila & Terhi Skaniakos. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura.

Kärjä, Antti-Ville (2009) “Etno, populaari, audiovisuaalinen media ja musiikintutkijan identiteetti” – Musiikin suunta 4/2009.

Kärjä, Antti-Ville (2007) “A Vision of a Sound Nation. Finnish Music Videos and Secured Otherness” – Medium Cool. Music Videos from Soundies to Cellphones. Edited by Roger Beebe & Jason Middleton. Durham, NC: Duke University Press.

Kärjä, Antti-Ville (2007) “Sinivalkosaundeja mustavalkokuvin: suomalaiset musiikkivideot ja ‘turvallinen toiseus'” – Kolonialismin jäljet. Keskustat, periferiat ja Suomi. Toim. Joel Kuortti, Mikko Lehtonen & Olli Löytty. Helsinki: Gaudeamus.

Kärjä, Antti-Ville (2007) “Suomalaisen lännenelokuvan musiikki” – Suomalaisuus valkokankaalla. Toim. Henry Bacon, Anneli Lehtisalo & Pasi Nyyssönen. Helsinki: Like.

Kärjä, Antti-Ville (2005) “Varmuuden vuoksi omana sovituksena”. Kansallisen identiteetin rakentuminen 1950- ja 1960-lukujen taitteen suomalaisten elokuvien populaarimusiikillisissa esityksissä. Suomen etnomusikologisen seuran julkaisuja 13. Turku: k&h.

Kärjä, Antti-Ville (2000) “Suomalaiset iskelmäelokuvat. Supisuomalaista ja ylikansallista henkisen laman huipulla” – Lähikuva 3/2000.

Linkki kotisivulle: http://www.jazzpoparkisto.net/

Laukkanen, Anu

Oppiarvo/titteli: FM, jatko-opiskelija

Yhteystiedot: Naistutkimus, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi,

Tutkimusteemat: kulttuurienväliset esitykset, kulttuuri(n)en kohtaaminen, intersektionaalisuus, feministinen teoria, etnografia

Julkaisut:

(2010) Hips don’t lie? Affective and Kinesthetic Dance Ethnography. Teoksessa Liljeström, Marianne & Paasonen, Susanna (toim.): Disturbing Differences: Working with Affect in Feminist Readings. Routledge: London, 126–139.

(2007) Egyptiläinen tunne: Ääni ja liike affektiivisena kohtaamisen paikkana egyptiläisessä tanssityylissä. Teoksessa Mäkinen, Olli & Mäntymäki, Tiina (toim.): Taide ja liike. Keho – tila – ääni –kuva –kieli. Vaasan yliopisto: Vaasa, 103–129. Referee-julkaisu.

(2006) Eroja arjessa. Kohtaamisen mahdollisuudet ja rajat monikulttuurisessa tanssiprojektissa. Etnomusikologian vuosikirja 2006, 111–130. Referee-julkaisu.

(2003) Luonnollista liikettä, epäsopivia asentoja. Haastattelututkimus itämaisen tanssin liikekielestä Suomessa. Teoksessa Saarikoski, Helena (toim.): Tanssi tanssi – kulttuureja, tulkintoja. SKS: Helsinki, 191–223.

Linkki kotisivulle:http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/henkilokunta/tutkija_laukkanen.html

Leinonen, Johanna

Degree/Title: PhD, Research Coordinator

Contact information (discipline, institute etc.): John Morton Center for North American Studies, University of Turku

Research themes (relevant to the network, as keywords: e.g. transnationalism, multicultural society, citizenship rights): International marriages and migration, transnational families, gender and migration, highly skilled migration, critical race and whiteness studies, migration between Finland and the United States

Publications (max.10):

Leinonen, Johanna & Donna R. Gabaccia. “Migrant Gender Imbalance and Marriage in the U.S., Canada, U.K., Sweden, and Norway, 1860–1910.” L’HOMME – European Journal of Feminist History, Vol. 1 (2014), 31–50.

Leinonen, Johanna. “One Culture, Two Cultures? Families of Finns in the United States in the Twentieth Century.” In Finns in the United States: A History of Settlement, Dissent, and Integration, edited by Auvo Kostiainen, 285–296. East Lansing: Michigan State University Press, 2014.

Leinonen, Johanna. “Who Is a ‘Real’ Finn? Negotiating Finnish and Finnish-American Identity in Contemporary United States.” In Finns in the United States: A History of Settlement, Dissent, and Integration, edited by Auvo Kostiainen, 309–316. East Lansing: Michigan State University Press, 2014.

Leinonen, Johanna & Saara Pellander. “Court Decisions over Marriage Migration in Finland: A Problem with Transnational Family Ties.” Journal of Ethnic and Migration Studies, published online October 23, 2013, in print in 2014.

Leinonen, Johanna. “‘Siellä välillä leijailen tuolla’ – Transnationaalin muotoja suomalais-amerikkalaisissa avioliitoissa.” In Mitä on kulttuuriperintö?, edited by Outi Tuomi-Nikula, Riina Haanpää & Aura Kivilaakso, 81–105. Helsinki: SKS, 2013.

Leinonen, Johanna. “Nordic Region, from Emigration to Immigration.” In Encyclopedia of Global Human Migration, edited by Immanuel Ness & Peter Bellwood. Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell, 2013.

Leinonen, Johanna. “Invisible Immigrants, Visible Expats? Americans in Finnish Discourses on Immigration and Internationalization.” Nordic Journal of Migration Research, Vol. 3 (September 2012), 213–223.

Leinonen, Johanna. “‘Money Is Not Everything and That’s the Bottom Line’: Family Ties in Transatlantic Elite Migrations.” Social Science History Journal, Vol. 36, No. 2 (2012), 243–268.

Donato, Katharine M., J. Trent Alexander, Donna R. Gabaccia & Johanna Leinonen. “Variations in the Gender Composition of Immigrant Populations: How and Why They Matter.” International Migration Review, Vol. 45, No. 3 (Fall 2011), 495–525.

Kivisto, Peter & Johanna Leinonen. “Representing Race: Ongoing Uncertainties about Finnish-American Racial Identity.” Journal of American Ethnic History, Vol. 31, No. 1 (2011), 11–33.

Link to homepage: http://www.utu.fi/jmc

Leppänen, Taru

Degree/Title: PhD, adjunct professor, university lecturer

Contact information: Gender studies

Research themes: postcolonial, transnational, children, music, media

Publications:

Leppänen, T. 2000. Viulisti, musiikki ja identiteetti. Sibelius-viulukilpailu suomalaisessa mediassa 1995. [Violinist, Music and Identity. The 1995 Sibelius Violin Conpetition in the Finnish Media.] Suomen Etnomusikologisen Seuran Julkaisuja 6. Helsinki: Suomen Etnomusikologinen Seura.

Leppänen, T. 2002. Joutuiko Suvivirsi kiellettyjen laulujen listalle? [The Finnish Hymn Suvivirsi – Banned? Suvivirsi in the Helsingin Sanomat in Spring 2002] Musiikki 4, 37-53.

Leppänen, T. & Järviluoma, Helmi 2004. “Jos metsään haluat mennä nyt”. Osallistava musiikkietnografia ja eksymisen metodologia. [Participatory music ethnography and the methodology of getting lost] Kulttuurintutkimus 3, 35-41.

Leppänen, T. & Helmi Järviluoma 2004. Miten kyseenalaistaa toiseuden rakentamista? Esimerkkinä osallistava Kuuluvaks!-projekti. [How to Problematize the Construction of Othering?] Becoming Visible! -projektin loppujulkaisu. Toim. Marjut Villanueva. Tampere: Tampereen yliopistopaino, 31-33.

Leppänen, T. 2010. Vallatonta musiikkia. Suomalainen lastenmusiikkikulttuuri 2000-luvun Suomessa. [Childish music? Children’s music cultures in Finland] Helsinki: Gaudeamus.

Link to homepage: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/en/personnel/amanuensis.html

Liljeström, Marianne

Oppiarvo/titteli: Professori

Yhteystiedot: Sukupuolentutkimus/ Historian, kultturin ja taiteen tutkimuksen laitos

Tutkimusteemat: transnationaalinen feminismi; kriittinen rajatutkimus; glokaliteetin ongelmatiikka

Julkaisut:

“Geopolitics and Intersectionality: Feminist knowledge production in Russia and Finland”, in Feminist Intersectionality Studies in Time and Space: Diverse Consciousnesses and Resistances. Ed. by Nina Lykke, Jeff Hearn and Ann Phoenix. Polity Press (forthcoming 2010).

”Crossing the east-west divide: Feminist affective dialogues”, in Working with Affect in Feminist Readings: Disturbing Differences. Ed. by Marianne Liljeström and Susanna Paasonen. Routledge 2010.

“Travelling Feminist Theory and Geopolitics”, in Is West to East as Male to Female? Reflections on Knowledge Production in Transnational Spaces”. Ed. by Teresa Kulawik, Södertörn University College: Working Paper 2010:1 (forthcoming).

“Knowledge and Otherness. Russian Women as Doubled Others”. In: Gender Transitions in Russia and Eastern Europe. Ed. by Ildiko Asztalos Morell et.al. Förlags ab Gondolin 2005, pp. 31-42.

“Poverkh bar’erov” (Above barriers), Gendernye issledovaniya (Gender Studies), no 13 (2005), 29-37.

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/henkilokunta/professori.html

Lundqvist, Kia

Oppiarvo/titteli: suunnittelija VTM

Yhteystiedot: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

Tutkimusteemat: Yksin tulleet alaikäiset turvapaikkaa hakevat lapset ja heidän vastaanotto Suomessa, Usean vuoden työkokemus yksintulleiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä vastaanottokeskuksessa, Kulttuurienvälinen osaaminen työssä maahanmuuttajien kanssa, Täydennyskoulutus eri ammattiryhmille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa

Julkaisut:

Identitet okänd – Om socialt arbete på gruppehemmen för barn som ensamma söker asyl i Finland (2007) Pro-gradu Turun yliopisto. Sosiaalitieteiden laitos. Julkaistu: Siirtolaisuusinstituutti Web-reports 42/2008. (http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports42.pdf )

Linkki kotisivulle: http://brahea.utu.fi/taydennyskoulutus/sote/kulttuuritietoiset_tyokaytannot/index.html

Mattila, Markku

Oppiarvo/titteli: Dosentti

Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus

Tutkimusteemat: etnisyys, monikulttuurisuus, vähemmistöt, romanit, antisemitismi

Julkaisut:

Maaseudun maahanmuuttajat: Kokemuksia työperäisestä maahanmuutosta Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen maaseudulla. Tekijät: Antti Saartenoja & Maarit Träsk & Sami Tantarimäki & Markku Mattila. Ruralia-instituutti, raportteja 41. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, Seinäjoki 2009 (108 s.)

”Sterilointipolitiikka ja romanit Suomessa vuosina 1950–1970”. Teoksessa Antti Häkkinen & Panu Pulma & Miika Tervonen (toim.), Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia etnisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen Arkisto 120. SKS: Helsinki 2005, 402–452.

”Rotuhygienia ja kansalaisuus”. Teoksessa Ilpo Helén & Mikko Jauho (toim.), Kansalaisuus ja kansanterveys. Gaudeamus, Helsinki 2003, 110–127 ja 269–272.

”Old Arguments, New Truhts: The Picture of the Eugenics Movement Today”. Teoksessa Johanna Perheentupa & Kristina Karppi (ed.), Cross-Cultural Encounters: Perspectives on Multicultural Europe. Publications of the Doctoral Program on Cultural Interaction and Integration 7. Graduate School of Cultural Interaction and Integration, Cultural History, University of Turku, Turku 2002, 171–191.

Kansamme parhaaksi: Rotuhygienia Suomessa vuoden 1935 sterilointilakiin asti. Bibliotheca Historica 44. SHS, Helsinki 1999 (435 s.). Väitöskirja.

”Syrjintää tieteen keinoin: rotuhygienia ja rasismi”. Teoksessa Jarmo Peltola & Pirjo Markkola (toim.), Kuokkavieraiden pidot: Historian marginaalista marginaalihistoriaan. Vastapaino, Tampere 1996, 123-141.

”Eugeenikkojen eurooppalainen”. Teoksessa Anssi Halmesvirta (toim.), Eurooppalainen ihminen: Todellisuutta, ihanteita ja pelkoja. Atena Kustannus Oy, Jyväskylä 1994, 225–250.

Förlåten faller … Nimimerkki S. ja Siionin viisaitten pöytäkirjojen tulo Suomeen. Suomen historian pro gradu. Tampereen yliopisto, Tampere 1990.

Meretoja, Hanna

Oppiarvo/titteli: FT

Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede

Tutkimusteemat: toiseus, kulttuurinen muisti, muistamisen etiikka, holokaustikirjallisuus

Julkaisut:

Meretoja, Hanna: ”Caryl Phillips: jäljittämässä erilaisuuden pelkoa halki historian.” – Päivi Kosonen, Päivi Mäkirinta ja Eila Rantonen (toim.), Imperiumin perilliset. Esseitä brittiläisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2009, 125–136.

Meretoja, Hanna: ”Kertomatta jääneet tarinat jotka on kerrottava: Julia Franck ja Keskipäivän haltija.” – Nuori Voima 4/2010, 60–63.

Kähkönen, Lotta ja Hanna Meretoja: “Muistijälkiä – menneisyyden käsittely saksalaisessa nykyproosassa.” – Nuori Voima 4/2010, 2–5.

Kähkönen, Lotta ja Hanna Meretoja: ”Saksankielinen nykykirjallisuus menneisyyden jäljillä. ” – Lotta Kähkönen & Hanna Meretoja (toim.), Muistijälkiä. Esseitä saksankielisestä nykykirjallisuudesta Helsinki: Avain, 2010.

Meretoja, Hanna: “Günter Grass ja muistamisen etiikka.” – Medeiasta pronssisoturiin – Kuka tekee menneestä historiaa? Historia Mirabilis. Vol. 6. Pertti Grönholm & Anna Sivula (toim.). Turku: Turun Historiallinen Yhdistys, 2010, 158−188.

Meretoja, Hanna: “Günter Grass ja syyllisyys kerronnan moottorina.” – Lotta Kähkönen & Hanna Meretoja (eds.), Muistijälkiä. Esseitä saksankielisestä nykykirjallisuudesta. Helsinki: Avain, 2010, 103–118.

Meretoja, Hanna: “On the Ethical Significance of Encountering the Otherness of Literary Worlds.” – Kuisma Korhonen, Arto Haapala, Kristian Klockars & Sara Heinämaa (eds.), Chiasmatic Encounters. Textures: Philosophy / Literature / Culture Series. Series editor Hugh J. Silverman. Lexington Books (forthcoming).

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/henkilokunta/hanna.html

Meyer, Almut

Oppiarvo/titteli: FL, Saksan kielen lehtori

Yhteystiedot: Oikeustieteellinen tiedekunta

Tutkimusteemat: Ammatillinen vieraan kielen opetus, oikeuslingvistiikka, oikeuskulttuuri

Männikkö, Anne

Degree/Title: FL/university lecturer/postgraduate

Contact information: Department of German, 20014 University of Turku, Finland

Research themes: Translation, letters, cultural contacts, international aid, sponsors. Research project: Translating the correspondence connected to the international aid of war orphans in Finland between 1940 and 1958.

Publications:

Männikkö Anne. 2010. Sveitsiläiset kummikirjeet suomalaisille sotaorvoille – arjen tekstejä kääntämisen haasteina. In Raila Hekkanen, Esa Penttilä & Nestori Siponkoski (eds.) MikaEL – Kääntämisen ja tulkkauksen tutkimuksen symposiumin verkkojulkaisu. Electronic proceedings of the KäTu Symposium on translation and interpreting studies. Vol. 4. Available: http://www.sktl.fi/toiminta/seminaarit/mikael-verkkojulkaisu/arkisto-archive/vol-4-2010/

Link to homepage: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/saksa/henkilokunta/

 

Nykänen, Eeva

Degree/Title: LLD, post-doctoral researcher

Contact information: Faculty of Law

Research themes: refugee law, immigration law, legal status of foreigners, Common European Asylum System, free movement of EU citizens

Publications:

Nykänen Eeva: Fragmented State Power and Forced Migration. A Study on Non-State Actors in Refugee Law. Martinus Nijhoff Publishers. Forthcoming 2012.

Nykänen, Eeva & Sikiö, Jaana: Identifying Vulnerable Asylum Seekers in Finland. In Identification of (vulnerable?) Asylum Seekers with Special Needs in the Framework of the Reception Conditions Directive 2003/9: Concepts, Procedures and Purposes. Laurence de Bauche (ed.). Bruylant. Forthcoming 2012.

Nykänen, Eeva: How absolute is absolute? On the limits of Article 3 of the European Convention of Human Rights in the context of immigration control. In Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta. Juhlajulkaisu. Tatu Hyttinen ja Katja Weckström (eds.). Turun yliopisto, oikeustieteellinen tiedekunta. Pp. 445-459.

Nykänen, Eeva: General Conditions for Residence. In International Encyclopaedia for Migration Law: Finland. Kluwer Law International, 2010. Pp. 47-71.

Nykänen, Eeva: Luvallista, luvatonta ja jotain siltä väliltä – ulkomaalaislaki ja turvapaikanhakijataustaisten maahanmuuttajien jäsenyys. In Oikeus, no. 3, 2008. Pp. 345-364.

Paju, Petri

Oppiarvo/titteli: FT

Yhteystiedot: kulttuurihistorian oppiaine

Tutkimusteemat: ylirajaisuus, monikansallinen, kansallinen, teollisuus – historia, teknologia-yhteistyö, muuttoliike

Julkaisut:

IBM Manufacturing in the Nordic Countries. In: History of Nordic Computing 3. (tulossa 2011)

Muita julkaisuja saatavilla kotisivujen kautta.

Linkki kotisivulle: http://users.utu.fi/petpaju/

Paloposki, Outi

Oppiarvo/titteli: Professori

Yhteystiedot: Englannin kieli (kääntäminen ja tulkkaus), kieli- ja käännöstieteiden laitos

Tutkimusteemat: kääntäminen, kulttuurienvälinen kohtaaminen

Julkaisut:

‘Reprocessing Texts. The Fine Line between Retranslating and Revising.’ (2010) (together with Kaisa Koskinen). Across Languages and Cultures. 11:1. 29–49.

‘Suomentaminen, korjailu, toimittaminen. Esimerkkinä Les Misérables -romaanin suomennokset.’ [Translation, Revising, adapting. Les Misérables in Finnish]. 2010. Avain 3. 32–48.

‘Moral issues and individual decisions: translators as censors in 19th century Finland’. 2010. In Denise Merkle, Carol O’Sullivan, Luc van Doorslaer and Mikaela Wolff (eds.) The Power of the Pen. Translation and Censorship in 19th Century Europe. Berlin, Münster, Wien, Zürich, London: LIT Verlag. 260–279.

‘The Translator’s Footprints.’ (2010). In Tuija Kinnunen and Kaisa Koskinen (eds.) Translators’ Agency. Tampere Studies in Language, Translation and Culture. Series B4. Tampere: Tampere University Press. 1–22. http://tampub.uta.fi/tup/978-951-44-8082-9.pdf

‘Limits of freedom: agency, choice and constraints in the work of the translator’. 2009. In John Milton and Paul Bandia (eds.) Agents of Translation. Amsterdam: John Benjamins. 189–208.

‘Suomentaminen ja suomennokset 1800-luvulla’ in Riikonen et al (eds.) Suomennoskirjallisuuden historia I: 102–126 [History of Translated Literature in Finland] 2007.

‘1800-luvun Tuhat ja yksi yötä suomalaisittain’ [Thousand and One Nights in 19th Century Finland]. 2003. Sananjalka 45. 140–162.

Pentikäinen, Merja

Oppiarvo/titteli: OTT, kansainvälisen oikeuden professori (ma.)

Yhteystiedot: Kansainvälisen oikeuden oppiaine, oikeustieteellinen tiedekunta

Tutkimusteemat: monikulttuurinen yhteiskunta, ihmisoikeudet (ml. vähemmistöoikeudet, alkuperäiskansaoikeudet), ihmisoikeudet ja yhteiskuntaan integroituminen, rasismi, suvaitsevaisuus, tasa-arvon ja syrjinnänkiellon periaatteet normeissa, ihmisoikeudet vastuullisessa yritystoiminnassa.

Julkaisut:

Yritystoiminta ja ihmisoikeudet, Publications of the Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, University of Helsinki, the Erik Castrén Research Reports 26/2009, Helsinki 2009.

“Creating an Integrated Society, Managing Diversity and Human Rights in Europe”, julkaisussa European Yearbook of Minority Issues, Vol. 6, 2006/07, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, Boston, 2008, s. 329-368.

Creating an Integrated Society and Recognising Differences: The Role and Limits of Human Rights, with Special Reference to Europe, Acta Universitatis Lapponiensis 140, Lapland University Press, Lapin yliopistokustannus, Rovaniemi 2008. (Väitöskirjatutkimus)

”Equality and Non-Discrimination – the Cornerstone of International Human Rights Law”, julkaisussa Mainstreaming Equality and Non-Discrimination in Theory and Practice. Experiences from the Join In Project, Panu Artemjeff & Kirsi Henriksson (eds), Cosmoprint, Helsinki 2006, s. 68-84.

“Ihmisoikeudet, tasa-arvo ja ‘oikeus’ olla erilainen”, Oikeus 3/2006, s. 425-431.

”International Human Rights and the Protection and Promotion of Minority and Indigenous Cultures”, julkaisussa Arctic Governance, T. Koivurova and T. Joona (eds), Juridica Lapponica No. 29, Rovaniemi 2004, s. 150-180.

International Action Against Racism and Related Intolerance in the OSCE Region. A study commissioned by the OSCE/ODIHR and carried out in March-July 2004, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, August 2004.

“International Norms and Principles Relevant to the Language Rights of the Saami in Finland”, julkaisussa The Language Rights of the Indigenous Saami in Finland – under Domestic and International Law, yhteisjulkaisu Ulla Aikio-Puoskarin kanssa, Juridica Lapponica 26, Northern Institute for Environ­mental and Minority Law, University of Lapland, Ro­vaniemi, 2001, s. 71-161, 182-188.

“Naisiin kohdistuva väkivalta ja ihmisoikeudet”, julkaisussa Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Maahanmuuttajanaisiin kohdistuva väkivalta Suomessa, Reet Nurmi ja Reetta Helander (toim.), Stakes, Helsinki 2002, s. 16-24.

“Uskonto, etnisyys ja poliittiset konfliktit”, julkaisussa Uskonto ja ihmisoikeudet, Jari Pirjola ja Eila Pulkkinen (toim.), SR-kustannus, Helsinki 1998, s. 89-107.

Pyykkö, Riitta

Oppiarvo/titteli: FT, professori

Yhteystiedot: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, venäjän kieli

Tutkimusteemat: Kielipolitiikka, koulutuspolitiikka

Julkaisut:

Language policy as a means of integration in Russia. Language Ideologies in Transition: Multilingualism in Finland and Russia. Ed. Mika Lähteenmäki & Marjatta Vanhala-Aniszewski 2010 Frankfurt am Main: Peter Lang. 81-99.

The Main Challenges of Language Education Policy in Finland. In: The Role of Language in Culture and Education. Sprache als kulturelle Herausforderung. Eds. Annikki Koskensalo, John Smeds & Rudolf de Cillia. Lit Verlag, Münster. 2009, 45-55.

English-Taught Programmes in Finnish Higher Education Institutions: Developments and New Challenges. In: Across the Borders. Internationalisation of Finnish Higher Education. CIMO 2009, 50-55.

The concept of gosudarstvennost’ (’statehood’) in contemporary Russian media discourse. Voices and Values of Young People – Representations in Russian Media. Aleksanteri Series 6/2007, 65-76.

Venäjä – kieli ja valtio. kirjassa: Monikielinen Eurooppa – kielipolitiikkaa ja käytäntöä. Toim. Marjut Johansson & Riitta Pyykkö. 2005 Helsinki, Gaudeamus. 215-230.

Monikielinen Eurooppa – kielipolitiikkaa ja käytäntöä. 2005 Helsinki, Gaudeamus. Toimitustyö yhdessä Marjut Johanssonin kanssa.

Who is ‘we’ in Russian political discourse. Us and Others. Social identities across languages, discourses and cultures. Amsterdam/Philadelphia 2002, 233-248.

We and the Others: from Xenophobia to Xenomania – and back? kirjassa The Role of Language in Changes of Society. Toim. Matti Luukkainen ja Riitta Pyykkö. Helsinki 2002. 91-101.

Kotisivu: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/venaja/henkilokunta/

Rakkolainen-Sossa, Satu

Oppiarvo/titteli: FM/ma. yliopisto-opettaja/jatko-opiskelija

Yhteystiedot: suomen kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos, straso@utu.fi

Tutkimusteemat: monikielisyys, kolmikielisyys, monikieliset perheet, monikielisten lasten kielenkehitys / Väitöskirjahankkeen kuvaus: Tutkin Suomessa ja Saksassa asuvia kolmikielisiä perheitä, joissa käytetään perheen yhtenä kielenä suomea. Pääpaino on lasten puhuman suomen tutkimisessa erityisesti koodinvaihdon näkökulmasta.

Räsänen, Marjo

Oppiarvo/titteli: TaT, dosentti

Yhteystiedot: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö

Tutkimusteemat: kulttuuri-identiteetti ja visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Julkaisut:

2004. Kuvataide kulttuuri-identiteettien rakentajana. Teoksessa Virtanen, M. (toim.). Avain monikulttuuriseen Suomeen – opas perusopetuksen aihekokonaisuuteen kulttuuri-identiteetti ja kansainvälisyys. Turku: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisusarja, 79-92.

2008. Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisu B 90.

2011. Cultural identity and visual multiliteracy. In Charréu, Leonardo (Ed.) 2011. Visual culture: Readings (under an educational perspective). Evora: Research Centre of the University of Evora (CIEP) and Fundação Eugénio de Almeida (FEA). (Manuscript.)

Salonsaari, Minna-Liisa

Oppiarvo/titteli: FM, jatko-opiskelija, tohtorikoulutettava Suomen akatemian rahoittamassa Vieraita idästä -hankkeessa 2010-2011

Yhteystiedot: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori

Tutkimusteemat: inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisten paluumuutto entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen, kerronta, muistitieto

Sari, Hasan Fuat

Oppiarvo/titteli: FL./MA. Kuvataiteilija, Tuntiopettaja

Degree/Title: FL./MA. Visual Artist, Part-time teacher

Yhteystiedot: Kulttuurihistoria, Turun Yliopisto

Contact information: Cultural History, University of Turku

Tutkimusteemat/Research themes: Artist on diaspora, exile and Immigration in general, Visual Diaspora , Exile and Immigration Artists as part of Finnish Culture, 1980 to Present Time; Opetus/Teaching: Multicultural Dialoque and Otherness in Contemporary Finnish Culture, Turkish Cultural and Art History

Siitonen, Kirsti

Oppiarvo/titteli: FT, dosentti, ma. professori

Yhteystiedot: suomen kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos

Tutkimusteemat: akateeminen suomi toisena kielenä, kaksikielisyys, siirtolaissuomi

Julkaisut:

Ivaska, Ilmari & Siitonen, Kirsti 2009: Syntaktisesti koodattu oppijankielen korpus: mahdollisuuksia ja kysymyksiä. Teoksessa: P. Eslon ja K. Õim (toim.): Korpusuuringute metodoloogia ja märgendamise probleemid. Publication of the Institute of Estonian Language and Culture 11 Tallinn University, s. 54–71.

Siitonen, Kirsti: Pienen kieliyhteisön kieli toisena kielenä. Teoksessa Suomalais-ugrilaisia kohdekieliä ja kontakteja. Toim. P. Muikku-Werner, O. Kokko & H. Remes. Virsu III. Studies in Languages 42. Joensuun yliopisto 2007, 19–26.

Siitonen, Kirsti: Sprache im interkulturellem Dialog. Teoksessa Kulturen: Konflikt–Analyse–Dialog. Beiträge der Österreichischen Ludwig Wittgenstein Gesellschaft. 29. Internationales Wittgenstein Symposium 6.–12. August 2006. Band XIV. Toim. Georg Gasser, Christian Kanzian ja Edmund Runggaldier. ÖLWG, Kirchberg am Wechsel 2006, 316–318. (Referoitu kansainvälisen konferenssikäytännön mukaisesti; kyseiseen konferenssiin lähetetyistä artikkeleista hylättiin 15 %.)

Siitonen, Kirsti: Siirtolainen tunnistamassa uudissanoja. Teoksessa Hyvä kello kauas kuuluu. Eine gute Glocke ist weit zu hören. Festschrift für Ingrid Schellbach-Kopra zum 70. Geburtstag. Hrsg. G. Klumpp, J. Laakso, E. Skribnik, A. Widmer. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 28/29. Hamburg: Helmut Buske Verlag 2005, S. 348–362.

Siitonen, Kirsti: Kaksikielinen suomen puhuja akateemisena oppijana. Teoksessa Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlass des sechzigsten Geburstages von Hans-Hermann Bartens. Hrsg. C. Hasselblatt, E. Koponen, A.Widmer.Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 65. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag in Kommission 2005, S. 359–375.

Siitonen, Kirsti: Problems of grammar terminology in second language instruction. Teoksessa Les langues ouraliennes aujourd´hui. Approche linguistique et cognitive. Ed. M. M. J. Fernandez-Vest Bibliothéque de l´école des hautes études sciences historiques et philologiques. Paris: Librairie Honoré Champion 2005, p. 341–346.

Siitonen, Kirsti: Kieliopin terminologia tuottamassa ongelmia suomi toisena kielenä -opetuksessa. Teoksessa VIRSU: Viro ja suomi: kohdekielet kontrastissa. Toim. Pirkko Muikku-Werner ja Hannu Remes. Joensuun yliopisto, Joensuu 2003, 81–87.

Siitonen, Kirsti: Älä menetä kerran oppimaasi. Teoksessa Kotimaana suomen kieli. Näkökulmia suomen kielen säilymiseen ja kehittymiseen ulkomailla. Toim. Maila Eichhorn ja Anne Helttunen. Äidinkielen opettajain liitto, Helsinki 2003, 15–24.

Siitonen, Kirsti & Outi Tuomi-Nikula: Suomi saksankielisissä maissa. Teoksessa Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. Toim. Hannele Jönsson-Korhola ja Anna-Riitta Lindgren. SKS, Helsinki 2003, 310–362.

Siitonen, Kirsti: Kieleni on kotini. Informaatio 1/1996, Turun yliopisto, Kansatiede. Turku 1996, 28–32.

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.html

Sjöblom-Immala, Heli

Oppiarvo/titteli: FL, tutkija
Degree/Title: FL, researcher

Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti
Contact information: Institute of Migration

Tutkimusteemat: Maahanmuuttajat, maahanmuutto, maan sisäinen muuttoliike, työllisyys, yritystoiminta, turvapaikanhakijat
Research themes: Immigrants, immigration, internal migration, employment, entrepreneurship, asylum seeker

Julkaisut:

Sjöblom-Immala, Heli: Kymmenen vuotta Suomeen tulosta: maahanmuuttajat työmarkkinoilla.  Teoksessa  Alue ja ympäristö 2/2010, ss. 61–68.  Alue- ja ympäristötutkimuksen seura ry.

Sjöblom-Immala, Heli (2008). Varsinais-Suomessa toteutetut maahanmuuttajahankkeet 2000-2008. Varsinais-Suomen liitto.

Sjöblom-Immala, Heli (2006). Maahanmuuttajat Turussa yrittäjinä ja palkansaajina. Työpoliittiinen tutkimus 318. Työministeriö.

Sjöblom-Immala, Heli (2005). Maaseudun ja maallemuuttajien piirteitä, 87-97. Teoksessa Hirvensalo, Virpi & Tantarimäki, Sami (toim.) Kohtaamispaikkana Varsinais-Suomi. Turun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja A 169. Turku.

Linkki kotisivulle/Link to homepage: http://www.migrationinstitute.fi/staff/sjoblom-immala.php

Syrjämaa, Taina

Oppiarvo/titteli: FT, prof.

Yhteystiedot: Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) / Yleinen historia

Tutkimusteemat: ulkomaisuus, toiseus, kulttuurien kohtaaminen, turismi, kulutuskulttuuri, näyttelyt, eletty tila, historia (1800- ja 1900-luku), kaupunkihistoria, toimijuus

Julkaisut:

Constructing Unity. Living in Diversity. A Roman Decade. Finnish Academy of Science and Letters. Helsinki 2006.

Editor of the volume together with Leila Koivunen, Christina Folke Ax, Anne Folke Henningsen and Niklas Thode Jensen: Encountering Foreign Worlds. Experiences at Home and Abroad. Ritsafn Sagnfræđistofnunar 41. Reykjavik 2007.

Editor of the volume together with Anne Folke Henningsen and Leila Koivunen: Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Turku 2009.

Introduction. – Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Ed. by Anne Folke Henningsen, Leila Koivunen & Taina Syrjämaa. Histories 1. Turku: General History, University of Turku, 2009, 7–12.

Making Difference, Seeking Sameness – Negotiating Finnishness and Foreignness in an Exhibition. – Nordic Perspectives on Encountering Foreignness. Ed. by Anne Folke Henningsen, Leila Koivunen & Taina Syrjämaa. Histories 1. General History, University of Turku, Turku 2009, 27–40.

Massat liikkeellä [siirtolaisuus, pakolaisuus, turismi]. “Maailmankulttuurin synty”. Ed. by Eero Kuparinen. Turun yliopisto, Historian laitos julkaisuja n:o 37. Turku 1996, 227–239

Napolilainen pannukakku. Toisenlaiset kansainväliset suhteet. – Dialogus. Historian taito. Ed. by Meri Heinonen, Leila Koivunen, Sakari Ollitervo, Heli Paalumäki, Hannu Salmi ja Janne Tunturi. Turku 2002, 223–235.

La storia del viaggio e l’esperienza di Acerbi in Finlandia – Giuseppe Acerbi tra classicismo e restaurazione. Atti del convegno 31.5.-2.6.1996 Seili, Finlandia. A cura di Luigi G. de Anna, Lauri Lindgren e Helena Peso. Pubblicazioni di lingua e cultura italiana n. 8. Università di Turku. Turku 1997, 183–195

Tourism as a Typical Cultural Phenomenon of Urban Consumer Society. – New Directions in Urban History. Aspects of European Art, Health, Tourism and Leisure since the Enlightenment. Ed by Peter Borsay, Gunther Hirschfelder & Ruth-E. Mohrmann. Münster 2000, 177–202.

Verbal and Visual Temptations – Omnipresence of Touristic Themes in Western 19th and 20th Century Daily Environment. – Tutkimusmatkalla pohjoiseen. Giuseppe Acerbin Nordkapin matkan 200-vuotissymposiumi. Ed. by Eero Jarva, Markku Mäkivuoti & Timo Sironen. Oulu 2001, 153–166.

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/henk/syrjamaa.html

Toivanen, Mari

Oppiarvo/titteli: Master of Arts, Doctoral Student (McNet)

Yhteystiedot: Dept. of Social Research/sociology, Assistentinkatu 7 (4th floor), 20014 University of Turku, Finland, tel. +358-2-333 6543, e-mail: marito_at_utu.fi

Tutkimusteemat: identity, belonging, transnationalism, Kurdish, generation-in-between, multicultural youth

Julkaisut:

“Adjusting frequencies” – narrations of religious identifications among Muslim Kurdish youth in Finland (forthcoming)

“Political engagement among Kurdish youth in Finland” (forthcoming)

Tuomi-Nikula, Outi

Oppiarvo/titteli: FT, professori

Yhteystiedot: HKTL/ Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma/ kulttuuriperinnön tutkimus

Tutkimusteemat: monikulttuurinen perhe, Suomen Euroopan siirtolaisuus, stereotyypit, itäsaksalaisten paluumuutto

Julkaisut:

Tuomi – Nikula, Outi (1989). Saksansuomalaiset. Tutkimus syntyperäisten suomalaisten akkulturaatiosta Saksan Liittotasavallassa ja Länsi-Berliinissä. Mänttä. 192 s.

Tuomi-Nikula, Outi (2009) Takasin juurille. Itäsaksalaisten kartanonomistajien kotiinpaluu kulttuuriperintöprosessina. Teoksessa: Grahn, Maarit – Maunu Häyrynen (toim.), Kulttuurituotanto. Kehykset käytäntö ja prosessit. SKS. s. 148 – 176. (referee)

Tuomi – Nikula, Outi (1996). Direkte Kommunikation in deutsch-finnischen Ehen. Teoksessa: Roth, Klaus (Hg.), Mit der Differenz leben. Europäische Ethnologie und interkulturelle Kommunikation . Münchener Beiträge zur interkulturellen Kommunikation. Band 1, München. s. 221-132. (referee)

Tuomi – Nikula, Outi (1996). Med tyska män gifta finska kvinnors identitet och anpassning. Teoksessa: Nordiske identiteter. Rapport fra NEFA-Seminar 1994, Kopenhavn. s. 91-103,

Tuomi- Nikula, Outi (1993). Wechselwirkung der Akkulturation und Identität bei den finnischen Migrantinnen in Deutschland. Teoksessa: Interacting communities. Studies on some Aspects of Migration and Urban Ethnology. The fourth Finnish-Hungarian Symposium on Ethnology. Veszprém – Budapest, August 24 – 30.1992, Budapest. s. 183 -201.

Tuomi – Nikula, Outi (1987-1988). Acculturation in the ethnic mixed marriage. –Ethnologia Fennica 1987-1988, Vol. 16. s. 5 – 26.

Tuomi-Nikula, Outi (2010). “Letzlich ist man da zu Hause wo man seine  eigene Geschichte hat…” Zum Heimat-Begriff  der adeligen Rückwanderer in Mecklenburg –Grosch, Nils, Sabine Zinn-Thomas (Hrsg.), Fremdheit – Migration – Musik . Kultureossenscahftliche Essays für Max Matter. Waxmann Verlag. Münster. s.213-235.

Tuomi – Nikula, Outi  (2009). Saksa. Teoksessa: Björklund, Krister ja Olavi Koivukangas (toim.), Suomalaiset Euroopassa. Suomalaisen siirtolaisuuden historia 6. Siirtolaisuusinstituutti, s. 250 – 310.

Tuomi- Nikula, Outi (1997). Kaksikulttuurinen perhe eurooppalaisen etnologian tutkimuskohteena .Teoksessa: Korhonen, Teppo  ja Pekka Leimu (toim.), Näkökulmia kulttuurin tutkimiseen. Turku s. 269 – 297

Tuomi – Nikula, Outi ja Kirsti Siitonen (2003). Suomi saksankielisissä maissa. Teoksessa: Jönsson – Korhola, Hannele ja Anna-Riitta Lindgren (toim.), Monena suomi maailmalla. Suomalaisperäisiä kielivähemmistöjä. Tietolipas 190. SKS. Helsinki. s. 310-362.

Valovirta, Elina

Oppiarvo/titteli: FT

Yhteystiedot: englantilainen filologia, TY

Tutkimusteemat: postkoloniaali englanninkielinen kirjallisuus (postcolonial literatures in English) ylirajainen feministinen ajattelu (transnational feminist thought)

Julkaisut:

Refereed articles

Valovirta, Elina. 2010. Ethics of empathy and reading in Shani Mootoo’s Cereus Blooms at Night. In Liljeström, Marianne and Susanna Paasonen (eds.). Disturbing Differences. Working with Affect in Feminist Methodology. London: Routledge.

Huttunen, Tuomas, Kaisa Ilmonen, Janne Korkka & Elina Valovirta. 2008a. Introduction In Huttunen, Tuomas, Kaisa Ilmonen, Janne Korkka & Elina Valovirta (eds.). 2008. Seeking the Self – Encountering the Other. Diasporic Narrative & the Ethics of Representation. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp. xi-xxii.

Valovirta, Elina. 2008b. “Caribbean passion” as a reparative practice: The hypersexual & the asexual woman in the fictions of Opal Palmer Adisa & Erna Brodber. In Huttunen, Tuomas, Kaisa Ilmonen, Janne Korkka & Elina Valovirta (eds.). Seeking the Self – Encountering the Other. Diasporic Narrative & the Ethics of Representation. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp. 182-197.

——. 2006. “Oudot tunteet” ja karibialainen naiskirjallisuus. Naistutkimus – Kvinnoforskning 3/06. pp. 4–16.

——. 2002. The kumbla revisited: Reading Erna Brodber’s Jane and Louisa Will Soon Come Home as post-colonial écriture feminine. The Atlantic Literary Review, Vol. 3, #2 (April-June 2002). pp. 130-142.

Monographs

Valovirta, Elina. 2010b. Sexual Feelings. Reading, Affectivity and Sexuality in a Selection of Caribbean Women’s Writing. Turku: Anglicana Turkuensia no 28.

Edited volumes

Huttunen, Tuomas, Kaisa Ilmonen, Janne Korkka & Elina Valovirta (eds.). 2008. Seeking the Self – Encountering the Other. Diasporic Narrative & the Ethics of Representation. Newcastle Upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Other scholarly articles

——. 2010. Ylirajaisten erojen politiikkaa. In Juvonen, Tuula, Leena-Maija Rossi & Tuija Saresma (eds.). Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. pp. 92-105.

Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/englantilainenfilologia/staff/valovirta.html

Virta, Arja

Oppiarvo/titteli: Professori, FT KT

Yhteystiedot: Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö

Tutkimusteemat: monikulttuurinen kasvatus, maahanmuuttajaoppilaat koulussa, historian ja yhteiskuntaopin opetus monikulttuurisessa koulussa

Julkaisut:

Virta, A. 2008. Kenen historiaa monikulttuurisessa koulussa. Kasvatusalan tutkimuksia 39. Turku: Suomen Kasvatustieteellinen seura.

Virta, A. 2009. Learning to teach history in culturally diverse classrooms. Forthcoming in Intercultural Education, 20(4), 285–297.

Virta, A. 2009 : Cultural diversity challenging school history: Why and how. In: M.-T. Talib, M.-T. Loima, J. Paavola, H. & Patrikainen, S. (eds): Dialogs on Diversity and Global Education. Frankfurt am Main: Peter Lang, 147–160.

Virta, A. 2009. Students’ conceptions of historical significance. Teoksessa P. Cunningham (etoim.) Human Rights and Citizenship Education. Proceedings of the eleventh Conference of the Childrens Identity and Citizenship in Europe Thematic Network Malmö 2009. CiCe: London, pp. 282-287. file:///E|/pdfs/2009_282.pdf

Virta, A 2009.. Kulttuurisen moninaisuuden merkitykset historian opetukselle Teoksessa Rapatti, K. & Kuukka, I. (toim.).: Yhteistä kieltä luomassa – suomea opetteleva opetusryhmässäni. Helsinki: Opetushallitus, s. 37–45.

Ahtineva, A., Asanti, R., Järvinen, H.-M., Kaartinen, V., Virta, A. & Yli-Panula, E. 2010: Eri oppiaineiden kielelliset haasteet S2-oppilaalle: opettajaopiskelijoiden havaintoja. Teoksessa: Ropo, E. Silfverberg, H. & Soini, T. (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A31, 11–24.

Virta, A. 2010: Yhteiskuntaoppi muuttuvassa ja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Ropo, E., Silfverberg, H. & Soini, T. (toim.):Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A: 31, s. 423–436.

Linkki kotisivulle: http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/laitos/henkilokunta/avirta.html

Välimäki, Matti

Oppiarvo/titteli: Tohtorikoulutettava, VTM, HuK

Yhteystiedot: Eduskuntatutkimuksen keskus, Poliittinen historia, 20014 TURUN YLIOPISTO, mtaval@utu.fi

Tutkimusteemat: Puolueiden maahanmuuttolinjaukset, julkinen keskustelu

Julkaisut:

Välimäki, Matti (2012): Maahanmuutto – politiikan arka aihe. Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora 2012.

Saatavissa pdf:nä: http://www.doria.fi/handle/10024/84073

Välimäki, Matti (2012): Vaalikevään media-agenda. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora 2012.

Välimäki, Matti (2012): Yhteinen julkisuutemme. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora 2012.

Välimäki, Matti (2012): Kamppailu julkisuuden hallinnasta. Yhdessä Erkka Railon kanssa. Ville Pernaa & Erkka Railo (toim.): Jytky. Eduskuntavaalien 2011 mediajulkisuus. Kirja-Aurora 2012.

Välimäki, Matti (2012): Kapea maahanmuuttojulkisuus – Maahanmuutto tiedotusvälineissä vuoden 2011 eduskuntavaalien alla. Julkaisematon pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, Poliittinen historia.

Linkki kotisivulle:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinenhistoria/oppiaine/eduskuntatutkimus/Sivut/home.aspx

Warinowski, Anu

Oppiarvo/titteli: KM

Yhteystiedot: Kasvatustieteiden laitos

Tutkimusteemat: ekspatriaattiperheet ja niiden lapset, Third Culture Kids, Global Nomads, monikulttuuriset lapset, sopeutuminen, identiteetti

Zacheus, Tuomas

Oppiarvo/titteli: KT / erikoistutkija

Yhteystiedot: Kasvatustieteiden laitos

Tutkimusteemat: Maahanmuuttajat, liikunta, kotoutuminen

Julkaisut:

Zacheus, T. 2010. The significance of sport and physical activity during the acculturation and integration process of immigrants in Finland – the experts’ view. European Journal for Sport and Society 7 (2), 155-166.

Zacheus, T. & Hakala, M. 2010. Liikunta kotoutumisen ja kulttuurien kohtaamisen välineenä – Maahanmuuttajien parissa työskentelevien näkökulmia. Kasvatus 41 (5), 432-444.

Zacheus, T. 2010. Liikunnan ja urheilun merkitys maahanmuuttajien kotoutumiselle. Kasvatus & Aika 4 (2), 216-223.

Zhenyan Xi

Degree/Title: Doctorate/lecturer

Contact information: International Relations, CEAS, Political Science and Contemporary History

Research themes: A comparative study of cultural soft power  between China, EU and USA

Publications:

1. The Economic Analysis on Cultural Soft power, World Politics and Economics, 11/2012
2. Reproduce the Romantic Charm of Characters–Stage and Literary Discussion on the Translation of Dialogues in the Drama, Contemporary Literature Arena, 05/2012.
3. The Effective Ways to Promote the Cultural Soft Power of China—lessons from American Experience, International Politics Study, 12/2011
4. The Historical Experience of the enhancement of British Creative Industry, World Economics and Politics Arena, 07/2011
5. On Stephen Owen’s Translation and Culture Thoughts, PANCS Conference Paper Collection,12/2011.
6. On Domestication and Foreignization in the English-Chinese Translation of Titles of Movies, Literature and Culture Anthology of Foreign Linguistics and Literature, Sichuan University Press, 2010.
7. The Difference and Translatability between Chinese and English, English Journal of Southwest University for Nationalities, 11/2010
8. On Translation Equivalence, Study of Chinese and English Language and Literature, 09/2009.
9. On Domestication and Foreignization in the Translation of Idioms, Journal of Southwest University for Nationalities, 12/2008.
10. Unlock the soul curtain – On the Translation of Fiction Dialogue , Foreign Language Journal, 2007.

Comments are closed.