Events

Centre for the Study of Christian Cultutres -verkoston (CSCC:n) seuraava kuukausiesitelmä

Donner-instituutin johtaja dosentti Ruth Illman aiheesta Religionsdialog i Finland idag/Uskontojenvälinen vuoropuhelu Suomessa tänään. Tilaisuus pidetään Turun yliopiston Sirkkalan kasarmin Historicum-rakennuksen Aikala-salissa (Kaivokatu 12) torstaina 1.3. klo 14-16. Tilaisuus on kaikille avoin, tervetuloa!

Esitelmän abstrakti: Uskonnollinen ja katsomuksellinen moninaisuus ei ole uusi ilmiö Suomessa. Silti kysymys uskontojen ja katsomusten kohtaamisesta on juuri nyt polttavampi kuin ehkä koskaan ennen. Esitys käsittelee uskonto- ja katsomusdialogin käsitettä ja kuvaa eri uskontokuntien ja katsomusten välisen yhteistyön kehitystä Suomessa sekä pohtii niiden keskinäisen vuoropuhelun vaikutuksia yhteiskunnassa ja tulevaisuuden haasteita.

***************************************

Call for Papers

Christianity and Politics Conference
University of Turku
22–23 November 2018

The relationship between religion and politics is extremely complex and delicate. Over time the boundaries between the two have been drawn in various ways. Especially in the pre-modern era religion and politics belonged to the same processes, both at theoretical and practical levels. They were tightly intertwined: in medieval studies separating them as autonomous phenomena is often as difficult as it is arbitrary. The two are now easily considered separate entities in Western societies. Religion is often understood as a clearly bounded phenomenon affecting politics either directly or indirectly. However, religion is also approached as something that can be used as a political tool. Both approaches tend to simplify the complex relationship between religion and politics. ‘Religion’ and ‘politics’ are not bounded phenomena and they should not be seen as existing as such in the world. Whereas politics may refer to public decision-making processes that are easily recognised as something we call politics, it may equally refer to the sphere of the private and ordinary. Likewise, the term religion designates not only religious action related to churches and religious institutions but is also something flexible and fluid that easily evades attempts to define it. Various phenomena can therefore be termed political and religious, but they should not be considered such but named and categorised as such in particular contexts. Furthermore, despite the secularisation thesis, religious institutions and actors in the West are seeking new roles in the field of politics. Although religion in the US has for long been an integral part of the political scene, in Europe the situation has been more variable. In many predominantly Catholic countries religion has been very visibly present in politics, whereas in Protestant countries it has often rarely been mentioned and kept silent about, not raised in the political arena. Even when obvious, as for instance in relation to historically grounded freedom of religion acts, Christianity’s role in influencing politics is under-recognised and invisible. Presently, however, Christian actors are again more visible in politics across the denominational field. The media plays an important role in reshaping the relationship between Christianity and politics in the West.

Christianity and Politics zooms in on Christianity with a critical focus on the examination of the relationship between Christianity and politics in the West. Under scrutiny will be the manifold ways in which Christianity and politics have been and are intertwined and exist in relation to one another, both in the past and in the contemporary world. How are Christianity and politics defined and delineated in relation to one another? How has the demarcation between Catholics, Orthodox Christians, and Protestants affected political culture in different areas over time? What are political Christianity and Christian politics, how are they visible in western societies, and how do they influence them? How was the unity of the political and religious realms manifested in the Middle Ages and what mark has this left on our societies? How and why did the European and American ways of conceiving the relationship between religion and politics become so different?  In what kinds of non-institutional and often invisible forms is Christianity present in the field of politics? How is research on these topics itself political and to what extent should it be?

The conference brings together researchers from different disciplinary backgrounds to study the relationship between Christianity and politics. We invite contributions from a wide disciplinary range examining the relationship between Christianity and politics from antiquity to the Middle Ages and the present world. Possible topics to be studied include, but are not restricted to, the following:

 • Defining the fields of Christianity/religion and politics
 • How Christianity and politics are defined and the impact of these definitions on politics and Christian cultures
 • Political Christianity and Christian politics
 • The eclipsing and silencing of Christianity in politics
 • Christianity as civil or state religion
 • The role of Christianity in nationalism and neoliberalism
 • The role of Christian values in the Western political arena
 • Inter-denominational relations and their effects on politics
 • Differences between Europe and the rest of the Western world
 • Methods for critical study of Christianity and politics
 • The political nature of the study of Christianity and politics

Keynote speakers in the conference are:
Dr. Timothy Fitzgerald – The Centre for Critical Research on Religion.
Dr. Saara Särmä – Finnish National Defence University
Directeur d’études – Membre statutaire Sylvain Piron – School for Advanced Studies in the Social Sciences, Grande école in Paris, France

The deadline for submission of proposals for open panels (max. 500 words) is 12 March. Panels will be approved by 18 March.

The submission of individual paper abstracts opens on 20 March. The deadline for submission of individual paper abstracts (max. 250 words) is 15 April.

Submission of panel proposals and individual paper abstracts should be made through the conference webpage at christianityconf.utu.fi. Panel chairs will accept or reject individual paper abstracts submitted to their panel. If rejected, abstracts may still be accepted as individual papers by the conference organisers.

Conference fee is 50 € (does not include Conference Dinner).

The conference is organised by the Centre for the Study of Christian Cultures, University of Turku

Centre for the Study of Christian Cultures
School of History, Culture and Arts Studies
20014 University of Turku
Finland

Email: cscc@utu.fi

Homepage: http://cscc.utu.fi
Facebook: https://www.facebook.com/CSCCTurku/
Twitter: CSCC@CSCCTurku
Instagram: CSCCTurku

***********************************************

‘Interfacing Minorities: Creative Hybridity and Unexpected Environments’

Åbo Akademi University, Åbo Akademi Minority Research Profile & Coimbra Group Interdisciplinary Conference 8-9 March 2018 at The Sibelius Museum, Biskopsgatan / Piispankatu 17.

For further information about the Conference, please see: https://www.abo.fi/student/en/interfacingminorities

The deadline to register for the interdisciplinary conference has been extended till 26 January.

We therefore invite you to register for the conference before 26 January via this link: https://survey.abo.fi/lomakkeet/9455/lomake.html

Please do not hesitate to contact Harriet Klåvus at Åbo Akademi University (harriet.klavus@abo.fi) for any further information or if you have any questions.

*******************************************

Politiikan tutkimuksen päiville (Turun yliopistolla 8.-9.3.2018) voi ilmoittaa esitelmiä vielä kaksi viikkoa (DL 31.1.2018).

Järjestän ao. työryhmän, joka voisi kiinnostaa joitakin teistä. Tervetuloa!

Esitelmäehdotuksia pyydämme 31.1.2018 mennessä sähköpostitse työryhmien puheenjohtajille. Ehdotuksen tulisi sisältää tekijöiden yhteystiedot, affiliaatiot, esitelmän otsikko sekä lyhyt kuvaus sisällöstä.
Lisätietoa työryhmistä on saatavilla päivien Moodlesta https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=12832 Työryhmiin liittymättömät  kysymykset voi osoittaa päivien sihteerille Sami Torssoselle(sjtors@utu.fi ). Muu konferenssi-info täällä: www.politiikkapaivat.utu.fi .
Päiville voivat osallistua maksutta Valtiotieteellisen yhdistyksen jäsenet (huom! jäsenyys tulee halvemmaksi kuin osallistumismaksu ilman jäsenyyttä) ja perustutkinto-opiskelijat. Muille osallistumismaksu on 100 euroa.

TYÖRYHMÄ:
‘Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikka päätöksenteossa, julkisuudessa ja kansalaiskeskustelussa’ (Matti Välimäki, Turun yliopisto, Eduskuntatutkimuksen keskus mtaval@utu.fi )
Maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa koskevat kysymykset ovat 2000-luvun Suomessa ja Euroopassa kansalaiskeskustelun, julkisuuden ja päätöksenteon arkipäivää. Yksilöt ja poliittiset ryhmittymät, kuten ammattiliitot, ajatushautomot, puolueet ja kansalaisjärjestöt esittävät mielipiteitään toivottavasta politiikan suunnasta. Viime vuosikymmeninä on keskusteltu muun muassa hyvinvointivaltion maahanmuuttajille tarjoamista julkisista palveluista, kansainvälisen suojelun ja perheenyhdistämisen kriteereistä, ulkomaalaisvastaisen puheen yleistymisestä, liberaalin oikeusperusteisen ja hyötyajatteluun perustuvan uusliberalistisen lähestymistavan jännitteestä sekä EU:n yhteisen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikan tulevaisuuden suunnasta.
Työryhmä tarkastelee laajasti näitä ja muita maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan kysymyksiä niin virallisissa kuin epävirallisissa yhteyksissä. Niin paikallisen, kansallisen ja järjestötason kuin maiden välisen vertailun näkökulmat ovat tervetulleita ryhmään. Niin ikään yksilöiden, poliittisten ryhmittymien kuin valtioiden välisten järjestöjen käsityksiä maahanmuutto- ja maahanmuuttajakysymyksistä luotaavat esitykset sopivat ryhmään. Samoin julkista keskustelua eri foorumeilla tarkastelevat esitelmät.
Keskeisiä kysymyksiä ryhmässä ovat muun muassa:
* Kuinka maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa koskevia päämääriä muotoillaan eri politiikan tasoilla?
* Mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikasta käytävään keskusteluun ja sitä koskeviin mielipiteisiin?
* Kuinka maahanmuuton legitimiteetti ja yhteiskunnan jäseneksi kuuluminen sekä yhteiskunnan moninaistuminen käsitetään ja käsitteellistetään?
_______________________________

Best regards / Ystävällisin terveisin

Matti Välimäki
M.Soc.Sc., BA Doctoral candidate / VTM, HuK Tohtorikoulutettava
Centre for Parliamentary Studies / Eduskuntatutkimuksen keskus
Contemporary History / Poliittinen historia
University of Turku, Finland / Turun yliopisto
mtaval@utu.fi
+35829 450 3121
Twitter: @mtaval https://twitter.com/mtaval?lang=fi
Kotisivu: https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinenhistoria/oppiaine/henkilokunta/Sivut/Matti-V%C3%A4lim%C3%A4ki.aspx

**********************************************

CFP
Kutsu työpajaan

Uhrin identiteetti -työpaja

Aika: 22.–23.3.2018
Paikka: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (to 22.3.) ja Päivälehden museon auditorio (pe 23.3.), Helsinki.

Argumenta-hanke Vihan pitkät jäljet on kaksi vuotta kestävä keskustelu vihapuheen, polemiikin ja vastakkainasettelun kulttuurisista juurista ja kielellisistä käytännöistä. Lähestymme hankkeessa ajankohtaisia kysymyksiä vihan ja kaunan vaikutuksista yhteiskuntaan asettamalla ne historialliseen perspektiiviin, sillä näitä ajankohtaisia teemoja on selitetty ja ratkaistu esimerkiksi keskiajan ja uuden ajanalun tutkimuksessa. Hankkeen tarkoitus on saada esimodernin ja nyky-yhteiskunnan tutkijat keskustelemaannäistä teemoista yli aikakausi- ja tieteenalarajojen.

Hanke järjestää maaliskuussa 2018 kaksipäiväisen työpajan, jonka aiheena on uhrin identiteetti. Osa kärjistävää keskustelukulttuuria on asettuminen uhrin positioon. Uhriutumisen kriittinen käsittely on vaikeaa, koska sekä historiassa että nykypäivässä on ryhmiä, joille aito vaino on raakaa todellisuutta ja olennainen osa identiteettiä. Kaksipäiväisessä työpajassa käsitellään uhrin identiteetin rakentamisen kielellisiä ja sosiaalisia keinoja. Historiallisten esimerkkien rinnalla keskustellaan ajankohtaisista vainon kokemuksista ja uhriutumisen käytöstä argumenttien tai politiikan välineenä. Työpaja etsii vastausta kysymykseen, miten tehdä eroa näiden kahden ilmiön välillä. Työpaja on järjestyksessään toinen hankkeen vuosien 2017–2018 aikana järjestämistä työpajoista.

Työpajan ensimmäinen päivä koostuu lyhyistä alustuspuheenvuoroista ja tutkijoiden sekä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden yhteisestä työpajatyöskentelystä. Toisena päivänä teemaan syvennytään tiedettä ja taidetta yhdistävän ohjelman kautta. Lisäksi päivä koostuu työpajan julkisesta osuudesta, joka pitää sisällään professori Helena Rannan keynote-luennon ja työpajaa purkavan avoimen paneelikeskustelun.

Työpajan päätuloksena on raportti, jossa tehdään ero toisaalta vainon kokemusten ja toisaalta uhriutumisen strategisen käytön välillä sekä annetaan suosituksia näiden teemojen käsittelyyn yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Pyydämme työpajasta kiinnostuneita tutkijoita lähettämään n. 200 sanan pituisen esittelyn omista tutkimusteemoistaan. Esittelyyn tulee liittää nimi, tutkimusala ja yhteystiedot. Ehdotukset tulee lähettää 15.1.2018 mennessä osoitteeseen: argumenta-viha@utu.fi. Samasta osoitteesta voi myös kysellä lisätietoja. Työpajaan valitaan osallistujia sekä ehdotusten perusteella että kutsumenettelyllä. Päätöksistä ilmoitetaan tammikuun 2018 loppuun mennessä.

Työpajan järjestäjä:
Turun yliopiston Argumenta-hanke Vihan pitkät jäljet
vihanpitkatjaljet.net

***************************************
Yleisen historian oppiaine ja Turku Ethnicity and Migration Research Network (TEMREN) -tutkijaverkosto järjestävät ylirajaista kaupunkihistoriaa käsittelevän seminaarin “The World in One City: Place and Mobility in Urban History“. Seminaari järjestetään 23.11. klo 12-14 E225-seminaarihuoneessa (Minerva). Opiskelijat voivat saada seminaarista merkinnän akateemisuuspassiin. Lisää infoa alla. Tervetuloa!

(*Scroll down for Finnish*)

The next seminar of the Turku Ethnicity and Migration Research Network (TEMREN) will be organized by the Department of European and World History at the University of Turku. The seminar “World in One City: Place and Mobility in Urban History” will be organized on 23 November at 12-14 PM. The seminar will feature a guest lecture by Professor Raymond Craib from Cornell University.

November 23, 2017 | 12:00-14:00 PM | Seminar room E225, Minerva Building, Sirkkala Campus

Chair: Aleksi Huhta (Dept. of European and World History)

Raymond Craib (Cornell University): “Against diffusion: Sedentary anarchists and undocumented ideas”

Janne Tunturi (Dept. of European and World History): “Under Western Eyes? – 19th century Turku as an entangled city”

Kari Hintsanen (Turku Museum Center): “Kartuntaa kaukomailta – Turun museokeskuksen varhainen ulkoeurooppalainen esineistö 1881-1917”

Presentations will be followed by an open discussion.

History students can get a can get a lecture pass entry for attendance.

Welcome!

*****

Yleisen historian oppiaine järjestää 23.11. klo 12-14 kaupunkihistoriaan liittyvän seminaarin “World in One City: Place and Mobility in Urban History/Maailma kaupungissa: Paikka ja liikkuvuus kaupunkihistoriassa”. Seminaari järjestetään yhteistyössä Siirtolaisuusinstituutin koordinoiman Turku Ethnicity and Migration Research Network (TEMREN) -tutkijaverkoston kanssa.

23.11.2017 | klo 12:00-14:00  | Seminaarihuone E225, Minerva-rakennus, Sirkkalan kampusalue

Pj: Aleksi Huhta (yleinen historia)

Raymond Craib (Cornell University): “Against diffusion: Sedentary anarchists and undocumented ideas”

Janne Tunturi (yleinen historia): “Under Western Eyes? – 19th century Turku as an entangled city”

Kari Hintsanen (Turun museokeskus): “Kartuntaa kaukomailta – Turun museokeskuksen varhainen ulkoeurooppalainen esineistö 1881-1917”

Esitelmiä seuraa keskustelu.

Historianopiskelijat voivat saada tilaisuudesta merkinnän akateemisuuspassiin.

Tervetuloa!

Aleksi Huhta

***************************************************

Kulttuurisen vuorovaikutuksen tutkijaverkosto KULTVA

https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiaalitieteet/muuta/kultva/Sivut/home.aspx

KULTVAN TAPAHTUMAT MARRAS- JA JOULUKUUSSA 2017

Ke 1.11.2017 klo 12-16

Kokemus ja kerronta –teemaseminaari (yhteistyössä SELMAn ja Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikön kanssa)

Uno Harva –sali, Publicum 4. krs

Tiedekuntarajat ylittävä seminaari pureutuu ihmisyydelle ja ihmistieteille keskeisiin teemoihin: kokemukseen ja kertomukseen. Iltapäiväseminaarin järjestävät yhteistyössä tutkijaverkosto KULTVA, tutkimuskeskus SELMA sekä Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö. Alustajina toimivat verkostojen tutkijat yhteiskuntatieteistä ja humanistisista tieteistä. Esityksissä kokemuksellisuutta ja kerronnallisuutta lähestytään niin metodologisista kuin empiirisistäkin näkökulmista.

12:15-12:20: Alkusanat ja KULTVAn, KTT:n ja SELMAn esittäytyminen

12:20-13:00 Anna Ovaska: Kerronnallinen lääketiede, kertomus ja empatia

13:00-13:40 Tero Pajunen: Esteettisen pääoman tilanteisuus: subjektiivisten kokemusten vaikutus ulkonäön arvoon vaihdon välineenä

13:40-14:00 Kahvi

14:00-14:40 Tuire Niinimäki-Silva: Perheenyhdistämisen läpikäyneiden pakolais- ja maahanmuuttajaperheiden perhesuhteet ja kokemukset kotoutumisesta

14:40-15:20 Hanna Meretoja ja Maarit Leskelä-Kärki: Kokemus, kertomus ja SELMA

15:20-16:00 Päivi Kosonen: Hoitava lukeminen ja kirjoittaminen

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset Emma Lambergille osoitteeseen emmalam@utu.fi 25.10. mennessä.

Ke 13.12.2017 klo 12.15-15.15

Populismi ja vaihtoehtoiset poliittiset liikkeet –teemaseminaari

Uno Harva-sali, Publicum 4. kerros

Syksyn toinen teemaseminaari keskittyy populismin ja vaihtoehtoisen politiikan tutkimukseen. Tutkimuksiaan tulevat esittelemään tutkijat sosiaalitieteiden laitokselta sekä politiikan tutkimuksen laitokselta.

12.15 – 12.30 Arttu Saarinen: ”Perussuomalaisten kannattajien ja jäsenten mediasuhde”

12.35 – 13.05 Niko Hatakka: ”Liittolaisia ja vastuksia: neljä näkökulmaa populismin ja median suhteeseen”

13.05 – 13.35 Laura Parkkinen: ”Marine Le Penin poliittinen retoriikka”

13.35 – 13.55 Kahvi ja keskustelu esitysten pohjalta

13.55 – 14.25 Matti Välimäki: ”Puolueiden pakolaispoliittiset kannat: historiallinen näkökulma”

14.25 – 14.55 Suvi Salmenniemi: ”Pinkkiä politiikkaa”

14.55 – 15.15 Loppukeskustelu

Kahvitarjoilun vuoksi pyydämme ennakkoilmoittautumista. Ilmoittautumiset Arttu Saariselle 6.12. mennessä osoitteeseen aosaar@utu.fi.

KULTVAn tilaisuudet ovat avoinna kaikille kiinnostuneille ja opiskelijat saavat tilaisuuksista merkinnän luentopassiin. Lämpimästi tervetuloa syksyn tapahtumiin!

————————-

Liittyäksesi KULTVAn sähköpostilistalle, ota yhteyttä emmalam@utu.fi // To join KULTVA mailing list, contact emmalam@utu.fi

*******

Up-coming events:

12.10. (1-2PM)/ Migration Institute of Finland (MIF, Eerikinkatu 34) hosts a guest lecture by Caren J. Frost (Director, Center for Research on Migration & Refugee Integration Chair, University of Utah) “Considering the U.S. White House’s Executive Orders on Immigration and Refugee Travel”. More information: http://www.migrationinstitute.fi/en/news/open-lecture-institute

26.-27.10.2017/ The Society for the Study of Ethnic Relations and International Migration (ETMU Days) conference on “Race, Power and Mobilities”, at the University of Jyväskylä.

More information: http://etmudays.etmu.fi/en/

********

Brown Bag seminars

Brown Bag Seminars (bring your own lunch!)

For purposes of increasing the activities within the Minority Profile and enhance the collaboration among all minority oriented and minority minded researchers at the Åbo Akademi, we have introduced a series of brown bag seminars as of January 2017. The seminars take place every third Wednesday of each month. The idea behind the BBs is to create a venue for ÅA researchers and guest speakers to meet and discuss topical issues as regards minorities, present their own research and develop new ideas. Undergraduate students are also warmly welcome to participate. Presentations will be held in English.

The following seminars so far scheduled for the academic year 2017-2018 are:

– 20th September, 12-14 (room C201, Arken), speaker: Rusi Jaspal, De Montfort University and Åbo Akademi University: Managing and reconciling minority identities: insights from social psychology

– 18th October, 12-14 (room C201, Arken), speaker: Johan Bastubacka, University of Helsinki and Åbo Akademi University: Tolerance, oppression and misunderstandings: An Orthodox perspective on ecclesiastical law and -administration in Karelia during the Swedish Great Power Era

– 15th November, 12-14 (room C201, Arken), speaker: Maria Hokkinen, Åbo Akademi University: Rebuilding a life from zero – consumer identity and vulnerability in the context of refugees living in Finland

– 13th December, 12-14 (room C201, Arken), speaker: Anna Möller-Sibelius, Åbo Akademi University:  The histories of Finland-Swedish literature – the problems of a minority

– 28th February, 12-14 (Arken CLL B301 Panorama), speaker: Maïmouna Jagne-Soreau, University of Helsinki: Postmigration literature in the Nordic countries

– 21st March, 12-14 (room E201, Arken), speaker: Emmanuel Acquah, University of Turku:  Increasing Diversity in Finnish Classrooms: Are Teachers Prepared for the Task Ahead?

– 18th April, 12-14 (room E201, Arken), speaker: Wilhelm Barner-Rasmussen, Åbo Akademi University: Minority and Diversity in International Business

– 16th May, 12-14 (room E201, Arken) speakers: Hilda Ruokolainen (and Eeva-Liisa Eskola), Åbo Akademi University: Information Behaviour Among Asylum Seekers in Finland

All seminars will be streamed via Adobe Connect under the following link:  https://connect.vasa.abo.fi/minoritet/

Please also let us know if you would like to present your work at one of the seminars scheduled for Autumn 2018.

Please note that the idea behind a  brown bag  seminar is that participants bring their own lunch to the event.

Religious and Ethnic Future of Europe

A conference arranged by The Donner Institute, The Department of Comparative Religion at Åbo Akademi University and The Migration Institute of Finland

12-13 June, 2017, Åbo Akademi University
Arken building, Fabriksgatan 2 / Tehtaankatu 2
20500 Åbo / Turku
www.abo.fi/refe