For students

Verkoston aiheeseen liittyvää opetusta järjestetään useassa eri oppiaineessa. Kurssit, yhteyshenkilö ja mahdolliset linkit alla.

Oppiainekohtaisten kurssien jälkeen tietoa muista mahdollisista monikulttuurisuus-opintokokonaisuuksista ja -kursseista. Katso myös Tapahtumat/Events -sivun (päävalikko) ilmoitukset.

HUOM! Ota yhteyttä ko. oppiaineeseen lisätietoja varten (esimerkiksi korvaavuudet omaan oppiaineeseen).

Humanistinen tiedekunta:

Kulttuurihistoria (Maarit Leskelä-Kärki): KUHI0301 1. Risteävät maailmat

Kulttuuriperinnön tutkimus (Riina Haanpää): KUPE1185 A3a Kulttuuriperinnön toimijat

Uskontotiede (Jaana Kouri):  USKO1227 U3. Aasian uskonnot ja USKO1228 U4. Lähi-idän uskonnot

Yleinen historia (Leila Koivunen): YLHI0603 A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus/Siirtolaisuus ja matkailu ja YLHI0604 A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus/Monikulttuurisuus

Yleinen kirjallisuustiede (Aino Mäkikalli/Kaisa Kaakinen): YKIR2207 S3.5. Postkoloniaalinen ja etninen kirjallisuus

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteen laitos (Outi Korhonen): KISA2105 Von der Immigration zur Integration (Maahanmuutosta kotouttamiseen)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

Sosiaalitieteiden laitos (Suvi Keskinen): XSLT1003 Monikulttuurisuus (25-50 op)

Kielikeskus (Bridget Palmer): KIEN2033 English: Intercultural Communication

OKL (Pekka Tolonen): LUOT3804 VV1 Maahanmuuttajaoppilas opetuksessa

Islam uskontona ja kulttuurina, 5 op  -luentosarja:

Luennot 14.9. alkaen torstaisin klo 17.00‐19.15, Pub1 (Publicum, Assistentinkatu 7, Turku)
Luentoja 50 h ja kurssin moodle‐alueella jaettava oheismateriaali.  Kurssi suoritetaan oppimispäiväkirjalla. Luennoille voi myös tulla vain kuuntelemaan luentoja.  Kurssin korvaavuudesta, oppimispäiväkirjan vastaanottajasta ja arvioinnista: sovi vastaanottavan oppiaineen kanssa.  OKL:n ja opettajien suoritukset ottaa vastaa Pekka Tolonen (pekka.tolonen@utu.fi)  Opinnot järjestetään OKM:n rahoituksella yhteistyössä Turun kaupungin Kulttuurien ja uskontojen välinen  vuoropuhelu ‐hankkeen kanssa.    Lisätietoja www.utu.fi/mmo  Ilmoittautuminen kurssille https://link.webropolsurveys.com/S/3E6D05CD10B06AE9  7.9. klo 23.59 mennessä.

Alustava ohjelma:

14.9.2017  17.00‐19.15  Islam, muuttoliikkeet ja Suomi  Tuomas Martikainen (Siirtolaisuusinstituutti)
21.9.2017  17.00‐19.15  Islam uskontona  Sylvia Akar (Helsingin yliopisto)
28.9.2017  17.00‐19.15  Islam uskontona  Sylvia Akar (Helsingin yliopisto)
5.10.2017  17.00‐19.15  Islam ja uskonnonopetus  Tuula Sakaranaho (Helsingin yliopisto)
12.10.2017  17.00‐19.15 Islam maahanmuuttajaperheen arjessa  Marja Tiilikainen (Helsingin yliopisto)
Syysloma
26.10.2017  17.00‐19.15  Näkökulmia islamiin, turvallistamiseen   ja turvallisuuden kokemuksiin  Marja Tiilikainen (Helsingin yliopisto)
2.11.2017  17.00‐19.15  Maahanmuuttajamiehet ja maahanmuuttajien  järjestöt  Teemu Saarenpää & Ibrahim Sehic (Turun kaupunki)
9.11.2017  17.00‐19.15  Irak  yhteisön edustaja
16.11.2017  17.00‐19.15  kurdikulttuuri  yhteisön edustaja    23.11.2017  17.00‐19.15  Afganistan  yhteisön edustaja    30.11.2017  17.00‐19.15  Bosnia  yhteisön edustaja    7.12.2017  17.00‐19.15  Somalia  yhteisön edustaja
14.12.2017  17.00‐19.15  Turkki  Riina Keto‐Tokoi (Turun yliopisto)
11.1.2018  17.00‐19.15  koulunkäyntiin liittyvä teema   Samran Khezri (Turun normaalikoulu)
18.1.2018  17.00‐19.15  koulunkäyntiin liittyvä teema    varmistuu myöhemmin
25.1.2018  17.00‐19.15  koulunkäyntiin liittyvä teema   varmistuu myöhemmin
1.2.2018  17.00‐18.30  Yhteenveto   Suaad Onniselkä (Helsingin kaupunki)