For students

Verkoston aiheeseen liittyvää opetusta järjestetään useassa eri oppiaineessa. Kurssit, yhteyshenkilö ja mahdolliset linkit alla.

Oppiainekohtaisten kurssien jälkeen tietoa muista mahdollisista monikulttuurisuus-opintokokonaisuuksista ja -kursseista. Katso myös Tapahtumat/Events -sivun (päävalikko) ilmoitukset.

HUOM! Ota yhteyttä ko. oppiaineeseen lisätietoja varten (esimerkiksi korvaavuudet omaan oppiaineeseen).

Humanistinen tiedekunta:

Kulttuurihistoria (Maarit Leskelä-Kärki): KUHI0301 1. Risteävät maailmat

Kulttuuriperinnön tutkimus (Riina Haanpää): KUPE1185 A3a Kulttuuriperinnön toimijat

Uskontotiede (Jaana Kouri):  USKO1227 U3. Aasian uskonnot ja USKO1228 U4. Lähi-idän uskonnot

Yleinen historia (Leila Koivunen): YLHI0603 A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus/Siirtolaisuus ja matkailu ja YLHI0604 A3.2. Liikkuvuus ja monikulttuurisuus/Monikulttuurisuus

Yleinen kirjallisuustiede (Aino Mäkikalli/Kaisa Kaakinen): YKIR2207 S3.5. Postkoloniaalinen ja etninen kirjallisuus

Oikeustieteellinen tiedekunta:

Oikeustieteen laitos (Outi Korhonen): KISA2105 Von der Immigration zur Integration (Maahanmuutosta kotouttamiseen)

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta:

Sosiaalitieteiden laitos (Suvi Keskinen): XSLT1003 Monikulttuurisuus (25-50 op)

Kielikeskus (Bridget Palmer): KIEN2033 English: Intercultural Communication

OKL (Pekka Tolonen): LUOT3804 VV1 Maahanmuuttajaoppilas opetuksessa