Experts

Acquah, Emmanuel Opoku
Degree/Title: MA/Doctoral student (Finnish Doctoral Programme in Learning and Education – FiDPEL)
Contact information: Dept. of Teacher Education/Centre for Learning Research, Assistentinkatu 7, 20014. University of Turku, Finland, tel: +35823336654, email: eoacqu@utu.fi
Research themes: Multiculturalism, Language minorities, Social status, Peer relation problems

Aerila, Juli-Anna
Oppiarvo/titteli: Kasvatustieteen tohtori
Yhteystiedot (oppiaine/laitos tms.): Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö
Tutkimusteemat: monikulttuurinen kirjallisuus, monikulttuurisuuskasvatus

Ahokas, Pirjo
Oppiarvo/titteli: Yleisen kirjallisuustieteen professori
Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Yhdysvaltain etnisten vähemmistöjen kirjallisuus, uusi brittiläinen vähemmistökirjallisuus, eri sukupolviin kuuluvien siirtolaisten identiteettien rakentuminen valkoisessa valtakulttuurissa, ylirajainen muuttoliike ja globalisaatio

Ahonen, Mirka
Oppiarvo/titteli: Tohtorikoulutettava, projektitutkija
Yhteystiedot: Ranskan oppiaine, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Ranskan lähiöt ja monikulttuurisuus, maahanmuuttajataustaisten nuorten kirjallisuus, siirtolaisten identiteettien ja tilan rakentuminen ranskalaisessa yhteiskunnassa

Ainamo, Antti
Degree/Title: Professor (Innovation, technology, and science policy)
Contact information: Institutions and Social Mechanisms (IASM) programme / Sociology, Department of Social Research, University of Turku
Research themes: multiculturalism, institution, social, mechanism, sociology, innovation, technology, science, policy, university, project, network, Africa
Link to homepage: http://www.soc.utu.fi/iasm/ainamo.html

Alisaari, Jenni
Oppiarvo/titteli: KT
Yhteystiedot: Turun yliopisto, opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö, jenni.alisaari(at)utu.fi
Tutkimuskohteet: Opettajien kieli- ja kulttuuritietoisuus, suomen kielen oppiminen, laulaminen kielenopetusmenetelmänä

Alvesalo-Kuusi Anne
Oppiarvo/titteli: Professori, Oikeustieteen tohtori
Yhteystiedot (oppiaine/laitos tms.): Turun yliopisto, oikeustiede, oikeussosiologia
Tutkimusteemat: yhteisörikollisuus ja sen kontrolli, työelämän oikeudellinen sääntely ja valvonta, kriminaalipolitiikka, maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat kontrollin kohteina

Anis, Merja
Oppiarvo/titteli: VTT, sosiaalityön professori
Yhteystiedot (oppiaine/laitos tms.): Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, sosiaalityö
Tutkimusteemat: monikulttuurinen sosiaalityö​

Anttonen, Marjut
Oppiarvo/titteli: FT, KM, dosentti
Yhteystiedot: marjut.anttonen(at)utu.fi
Tutkimusteemat: etnisyys- ja identiteettikysymykset, etnopolitiikka, poliittiset anteeksipyynnöt ja hyvityskorvaukset, vähemmistökysymykset erityisesti Pohjois-Norjassa

Anttonen, Veikko
Oppiarvo/titteli: FT, Professori emeritus
Yhteystiedot: Uskontotiede/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Tutkimusteemat: Etnisyys, kansalaisuus, kulttuuriset arvot, pyhäksi luokittaminen, moniuskontoinen yhteiskunta, uskonnollisuuden ja hengellisyyden muuttuvat maastot ja maisemat
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/uskontotiede/

Arvola, Outi
Oppiarvi, titteli: KM, tohtorikoulutettava, Turun yliopisto. (Helsingin yliopiston Orientaatioprojektin tutkija). Päätoiminen tuntiopettaja, Turun AMK.
Yhteystiedot: Joukahaisenkatu 3 A, TURKU.
Tutkimusteemat: monikulttuurinen varhaiskasvatus, maahanmuuttajataustaiset lapset.

Čeginskas, Viktorija 
Degree/Title: M.A., PhD Candidate (Doctoral Student)
(PhD project:  “Always the trouble with the questions: ‘where are you from?’ and ‘where do you belong?’ – Conceiving the sense of belonging of multilingual, multicultural and multinational adults”)
Contact information: Cultural Heritage Studies, University of Turku; e-mail: vlaceg@utu.fi
Research themes: identity & belonging; transnationalism; multilingual & multicultural individuals and families; interculturality; cosmopolitanism; multilingualism; TCK, expats & 2nd and 3rd generation ‘migrants’; Europe; auto-ethnography

Degni, Filio
Degree/Title: PhD, Senior Researcher / Part-time Lecturer
Discipline: Medical Anthropology & Sociology
Contact: Department of Public Health, Lemminkäisenkatu 1, 20520 University of Turku. Tel +358 2 333 7626 / Office, +358 (0) 44 0280758 / Mobile, defilio@utu.fi
Research themes: Cultures, Sexuality, Gender’s Reproductive and Sexual Health, Islam, Migration

Dervin, Fred
Degree/Title: FT (Turku) /Docteur ès Lettres (Sorbonne) / PGCE (Canterbury); Adjunct Professor (Dos.) in language and intercultural education, sociology of multiculturalism and French language
Contact information: Department of French Studies, University of Turku, freder@utu.fi
Research themes: definition of ‘postmodern’ interculturality, research methods for interculturality and identity, the impact of the use of lingua francas on binational couples, language learners and mobile scholars and students, intercultural competences, short-term mobility and interculturality.
Link to homepage: http://users.utu.fi/freder/

Ervasti, Heikki
Oppiarvo/titteli: VTT
Yhteystiedot: Turun yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, heierv@utu.fi
Tutkimusteemat: Maahanmuuttoasenteet Euroopassa

Esberg, Riti
Oppiarvo/titteli: YTM, jatko-opiskelija
Yhteystiedot: Turun yliopisto, sosiaalitieteet
Tutkimusteemat: maahanmuuttajat, sosiaaliset suhteet, kulttuurien kohtaaminen, kotoutuminen

Gambier, Yves
Degree/Title:  Dr, professor
Contact information (discipline, institute etc.): Hum Tdk. – Kieli ja käännostieteiden lts (KKL)
Research themes (relevant to the network, as keywords: e.g. transnationalism, multicultural society, citizenship rights): translation, interpreting
Link to homepage: http//www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/ranska/oppiaine/henkilokunta/Gambier_CV.html

Grönstrand, Heidi
Oppiarvo/titteli: FT/tutkija
Yhteystiedot: kotimainen kirjallisuus/Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Tutkimusteemat: monikielisyys ja -kulttuurisuus suomalaisessa kirjallisuudessa (kirjailijat, teokset, teemat), transnationaalinen kirjallisuus
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kotimainenkirjallisuus/henkilokunta/heidi.html

Guerra, Nicola
Degree/Title: PhD
Contact information: Department of General History,University of Turku,Finland;Institute ofMigration,Turku,Finland
Research themes: Intercultural identities; Intercultural marriages (Finnish-Italian); Italian emigration
Link to homepage: http://utu.academia.edu/NicolaGuerra

Hammarström, Kukka
Oppiarvo/titteli: FM, tutkija
Yhteystiedot: Folkloristiikka, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Kulttuurien kohtaaminen, ystävyysseuratoiminta, kulttuurisen erityisyyden tuottaminen, kulttuuri ja politiikka

Hannula, Mia
Oppiarvo/titteli: Projektitutkija FM / Väitöstutkimus: Towards an Intercultural Aesthetics. Cultural movements, conflicts and encounters in contemporary relational art and experimental documentary
Yhteystiedot: Taidehistoria. Kaivokatu 12, huone E227. 20014 Turun yliopisto. puh. 02 333 5868, s-posti: miahan@utu.fi
Tutkimusteemat: Kulttuurienvälisyyden estetiikka, muuttoliikkeen kuvastot, konfliktikuvastot, kulttuurinen trauma, estetiikan etiikka ja politiikka, taide ja kokeellinen dokumentarismi nykykulttuurin tutkimuksena.
Linkki kotisivulle:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/taidehistoria/henkilokunta/tutkija1.html

Heikkilä, Elli
Oppiarvo/titteli: Dosentti, tutkimusjohtaja
Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku; puh: 02-2840 450; e-mail: elli.heikkila@utu.fi; fax: 02-2333 460
Tutkimusteemat: monikulttuuriset avioliitot, maahanmuuttajat työmarkkinoilla, maahanmuuttajat, poliisi ja sosiaalityö, maahanmuuttovirrat ja aluekehitys
Linkki kotisivulle: http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi

Heimo, Anne
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: Folkloristiikka
Tutkimusteemat: siirtolaisuus, siirtolaisuuden kokemukset, australiansuomalaiset, muistitietotutkimus, perhehistoria
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/folk/henkilokunta/assistentti/index.html

Heinikoski,  Saila
Oppiarvo/titteli: VTM, FM, väitös syksyllä 2017 (väittelylupa myönnetty)
Yhteystiedot: saila.heinikoski@utu.fi
Tutkimusteemat: Euroopan unionin vapaa liikkuvuus, vähemmistöoikeudet, poliittiset liikkuvuusdiskurssit.

Heiskanen, Benita
Degree/title: Ph.D. (American Studies, University of Texas at Austin, 2004
Contacat information: John Morton Center for North American Studies, Publicum Building, 262, University of Turku, email: benita.heiskanen@utu.fi
Research themes:  themes: Race & ethnicity in the United States, U.S. Latino/as, U.S.-Mexico border, U.S.-Cuba détente
Link to homepage: http://www.utu.fi/jmc; https://utu.academia.edu/BenitaHeiskanen

Hieta, Hanneleena
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: Kansatiede, Turun yliopisto, hansav@utu.fi
Tutkimusteemat: transnationaalit perheet, suomalaisyrittäjät Yhdysvalloissa, Unkarin kansallis-historialliset symbolit

Huhta, Aleksi
Oppiarvo/titteli: FM
Yhteystiedot: Yleinen historia, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Amerikansuomalaiset, valkoisuus, Yhdysvaltain rotukysymys

Illman, Ruth
Oppiarvo/titteli: FT, dosentti
Yhteystiedot: Donner-instituutti
Tutkimusteemat: Uskontodialogi, kulttuurikohtaamiset, uskonto ja taide, nykypäivän juutalaisuus
Linkki kotisivulle: http://www.abo.fi/forskning/en/ruth

Ilmonen Kaisa
Oppiarvo/titteli: FL
Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede, HKT-laitos
Tutkimusteemat: Identiteetti, postkoloniaalinen kritiikki, feminismi, queer-tutkimus, intersektionaalinen teoria, Karibia, karibialainen kirjallisuus, kreolisaatio

Johansson, Marjut
Oppiarvo/titteli: FT/professori
Yhteystiedot: Ranska, Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tutkimusteemat: monikielisyys ja -kulttuurisuus yhteisöissä ja yhteiskunnassa

Jylhä, Johanna
Oppiarvo/titteli: FM, tohtorikoulutettava
Yhteystiedot: Naistutkimus/Uskontotiede, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Tutkimusteemat: liikkuvuus, ylirajaisuus, uskonto/henkisyys globalisoituvassa maailmassa, Intian uskonnot (erityisesti hindulaisuus), sukupuoli, ruumis ja seksuaalisuus hindulaisuudessa, intialaisperäinen henkisyys lännessä, transnationaaliset guru-liikkeet Suomessa.

Kalinitchev, Andrei
Oppiarvo/titteli: FT/verkko-opettaja
Yhteystiedot: Yleinen historia/HKT-laitos
Tutkimusteemat: väestö- ja vähemmistöhistoria, etninen yhteisö, suomalaiset Venäjällä, monitieteinen menetelmä, muuttoliike ja siirtolaisuus, inkerinsuomalaiset
Linkki kotisivulle:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/tutkijat/kalinitchev.html
https://utu.academia.edu/AKalinitchev

Kallioniemi, Kari
Oppiarvo/titteli: Populaarikulttuurin historian dosentti
Yhteystiedot: Kulttuurihistoria
Tutkimusteemat: Monikulttuurinen yhteiskunta ja populaarikulttuuri

Kamppinen, Matti 
Degree/Title: Adjunct Professor, University Lecturer of Comparative Religion
Contact information: School of History, Culture and Arts Studies
FIN-20014 University of Turku, Finland, email: matka@utu.fi
Research themes: Understanding other cultures
Link to homepages: http://mattikamppinen.wordpress.com

Karhunen, Paula
Oppiarvo/titteli: Tutkija, tutkimusyksikön päällikkö
Yhteystiedot: Taiteen keskustoimikunta
Tutkimusteemat: Maahanmuuttajataiteilija/monikulttuurisuus taiteen tukijärjestelmässä (meneillään oleva tutkimushanke, ks. http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/tutkimus)
Linkki kotisivulle: http://www.taiteenkeskustoimikunta.fi/

Keskinen, Suvi
Oppiarvo/titteli: dosentti,akatemiatutkija
Yhteystiedot: Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia
Tutkimusteemat:
rasismi, (uus)nationalismi, intersektionaalisuus, valkoisuus, monikulttuurisuus ja politiikka, rodullistettujen vähemmistöjen aktivismi, etninen profilointi, monikulttuurisuus ja sukupuoli, maahanmuutto ja sukupuolistunut väkivalta
Linkki kotisivulle:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiologia/oppiaine/henkilokunta/keskinen/Sivut/home.aspx

Ketovuori, Mikko
Oppiarvo/titteli: KT, FL
Yhteystiedot: TOKL
Tutkimusteemat: kulttuuri, ylirajaisuus, taidekasvatus
Linkki kotisivulle: http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/laitos/henkilokunta/miketo.html

Kilpi-Jakonen, Elina
Oppiarvo/titteli: DPhil, dosentti
Yhteystiedot: Sosiologian oppiaine
Tutkimusteemat: maahanmuuttajien lapset, maahanmuuttajaperheet, integroituminen, monikielisyys
Linkki kotisivulle: http://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/sosiologia/oppiaine/henkilokunta/kilpi-jakonen/Sivut/home.aspx

Koivunen, Leila
Oppiarvo/titteli:
FT, professori
Yhteystiedot:
Yleinen historia, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto, leila.koivunen@utu.fi
Tutkimusteemat:
vieraiden kulttuurien ymmärtämiseen ja esittämisen kysymykset erityisesti 1800-1900-luvuilla, eksotisointi, tiedonvälitys, visualisointi, näyttelyt, tieteenhistoria
Linkki kotisivulle:
http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/yleinenhistoria/henkilokunta/opetushenkilokunta/Sivut/koivunen.aspx

Komulainen, Sirkka
Oppiarvo/titteli: PhD, Erikoistutkija
Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, p. 02 2840455, gsm. 040 5708698 s. posti: sirkka.komulainen(at)utu.fi
Tutkimusteemat: vähemmistöryhmät, lasten ja perheiden hyvinvointi, laadullinen tutkimus, tutkimusetiikka, kommunikaatio
Linkki kotisivulle: http://www.migrationinstitute.fi/staff/komulainen_eng.php

Korpilahti, Pirjo
Oppiarvo/titteli: FT, professori emerita, logopedia TY
Yhteystiedot: pirjo.korpilahti@utu.fi , puh. 0400 726169
Tutkimusteemat: Kaksi/monikieliseksi kasvaminen, kaksi/monikielisyyden ja kielihäiriöiden rajanveto ja arvioiminen
Linkki kotisivulle: http://www.soc.utu.fi/oppiaineet/logopedia/yhteystiedot/

Kostiainen, Auvo
Oppiarvo/titteli: Professori
Yhteystiedot: TY, Yleinen historia, Kaivokatu 12, 20014 Turku, p. +358-2-3335235 tai +358-40-5174313 e-mail: aukosti@utu.fi
Tutkimusteemat: vähemmistöt; siirtolaisuuden historia; karkotukset
Linkki kotisivulle:
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/henkilokunta/henk/ – suomeksi
http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenhistoria/en/department/staff.html – englanniksi

Kovalainen, Niina
Oppiarvo/titteli: FM, jatko-opiskelija
Yhteystiedot: Laurea University of Applied Sciences, Kerava
Tutkimusteemat: kulttuurienvälinen viestintä, ylirajainen viestintä, kielen ja kulttuurin väliset yhteydet

Kuortti, Joel
Oppiarvo/titteli: Professori
Yhteystiedot: Englannin kieli
Tutkimusteemat: transkulttuurisuus, transnationaalisuus, hybridisyys, jälkikoloniaalinen teoria, kulttuurinen kääntäminen
Linkki kotisivulle: http://utu.academia.edu/JoelKuortti

Kyhä, Henna
Oppiarvo/titteli: KL, VTM (tohtorikoulutettava)
Yhteystiedot: Kasvatustieteiden laitos
Tutkimusteemat: maahanmuuttajat, korkeakoulutus, työmarkkinat

Kähkönen, Lotta
Oppiarvo/titteli: tutkija
Yhteystiedot: Historian, kulttuurin ja taiteen tutkimuksen laitos / Yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusteemat: kulttuurinen identiteetti, vierauden problematiikka, rodun ja etnisyyden kulttuuriset representaatiot, intersektionaalisuus, koloniaaliset ja monikulttuuriset diskurssit Yhdysvalloissa

Kärjä, Antti-Ville
Oppiarvo/titteli: FT, dos., akatemiatutkija (Phd, adj.prof (docent), Academy Research Fellow)
Yhteystiedot: Suomen Jazz & Pop Arkisto (Finnish Jazz & Pop Archive), Sörnäisten rantatie 25, FI-00500 Helsinki, Finland
Tutkimusteemat: jälkikolonialismi, musiikki, populaari, historiankirjoitus, huumori, parodia
Linkki kotisivulle: http://www.jazzpoparkisto.net/

Laine, Tarja
Oppiarvo/titteli: FM projektisihteeri
Yhteystiedot: Kulttuuriperinnön tutkimus/Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori, Siltapuistokatu 2, 28100 Pori
Tutkimusteemat: kulttuurien välinen kommunikaatio, siirtolaisuus- ja etnisyystutkimus, ulkosuomalaisuus, ylirajaisuus, monikulttuurisuus, muuttoliike

Laukkanen, Anu
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: Naistutkimus, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi,
Tutkimusteemat: kulttuurienväliset esitykset, kulttuuri(n)en kohtaaminen, intersektionaalisuus, feministinen teoria, etnografia
Linkki kotisivulle:http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/henkilokunta/tutkija_laukkanen.html

Leino, Mikko 
Oppiarvo/titteli: Valtiotieteiden maisteri (VTM)
Yhteystiedot: molein@utu.fi
Tutkimusteemat: maahanmuutto ja maahanmuuttomielipiteet, poliittinen osallistuminen sekä demokratiateoria

Leinonen, Johanna
Oppiarvo/titteli: Dosentti, erikoistutkija
Yhteystiedot (oppiaine/laitos tms.): Siirtolaisuusinstituutti,  Eerikinkatu 34, 20100 Turku)
Tutkimusteemat: Perheenyhdistäminen, ylirajaisuus, monikulttuurisuus, siirtolaisuushistoria, ulkosuomalaisuus, kansainväliset avioliitot, rodullistaminen, liikkuvuus ja sukupuoli, monimetodologinen tutkimus
Linkki kotisivulle: http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/fi/staff/johanna_leinonen

Leppänen, Taru
Degree/Title: PhD, adjunct professor, university lecturer
Contact information: Gender studies
Research themes: postcolonial, transnational, children, music, media
Link to homepage: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/en/personnel/amanuensis.html

Lidman, Satu
Degree/Title: PhD, Adjunct Professor (History of Criminal Law), independent researcher
Contact information: Faculty of Law, University of Turku, Finland, e-mail:
sahelid_at_utu.fi / satu_at_lidman.fi
Research interests: honour-related, gender-based and collective violence;
harmful practices; early modern and modernizing law and crime; sexuality and morals; stigma and status.
Link to homepage: www.lidman.fi

Liljeström, Marianne
Oppiarvo/titteli: Professori
Yhteystiedot: Sukupuolentutkimus/ Historian, kultturin ja taiteen tutkimuksen laitos
Tutkimusteemat: transnationaalinen feminismi; kriittinen rajatutkimus; glokaliteetin ongelmatiikka
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/naistutkimus/henkilokunta/professori.html

Lundqvist, Kia
Oppiarvo/titteli: suunnittelija VTM
Yhteystiedot: Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea
Tutkimusteemat: Yksin tulleet alaikäiset turvapaikkaa hakevat lapset ja heidän vastaanotto Suomessa, Usean vuoden työkokemus yksintulleiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä vastaanottokeskuksessa, Kulttuurienvälinen osaaminen työssä maahanmuuttajien kanssa, Täydennyskoulutus eri ammattiryhmille, jotka työskentelevät maahanmuuttajien kanssa
Linkki kotisivulle: http://brahea.utu.fi/taydennyskoulutus/sote/kulttuuritietoiset_tyokaytannot/index.html

Mainela-Arnold, Elina
Oppiarvi/titteli: Ph.D. Logopedian professori
Yhteystiedot: Psykologian ja logopedian laitos, Publicum, huone 345, 20014 Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Kielenkehitys ja kielihäiriöt kaksikielisessä kontekstissa
Linkki kotisivuille: https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/logopedia/oppiaine/henkilokunta/Sivut/Elina-Mainela-Arnold.aspx

Malin, Maili
Oppiarvo/titteli: dosentti (sosiologia), erikoistutkija
Yhteystiedot:
Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, maili.malin@utu.fi, tel.0400219720
Tutkimusteemat: maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi, lisääntymisterveys, rasismin ja syrjinnän hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, etniset ja sosioekonomiset terveyserot, väkivalta ja terveys/ migrants’ health and wellbeing, reproductive health, health effects of racism and discrimination, ethnic and sosioeconomic health disparities, violence and health
Linkki kotisivulle:
http://www.migrationinstitute.fi/fi/staff/maili_malin

Martikainen, Tuomas
Degree/Title: FT, dosentti/toimitusjohtaja
Contact information: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, tuomas.martikainen@utu.fi
Research themes: kansainväliset muuttoliikkeet, maahanmuuttajien integraatio, uskonnolliset yhteisöt.
Link to homepage: http://www.siirtolaisuusinstituutti.fi/fi/staff/tuomas-martikainen

Marucco, Camilla
Degree/Title: PhD candidate in human geography
Contact information: University of Turku, department of geography and geology, Natura-building, 4th floor, cammar@utu.fi
Research themes: lived citizenship, Finnish Somalis’ everyday citizenship in Turku, everyday geographies of turkulaiset with a refugee background, segregation and interaction during free time.

Mattila, Markku
Oppiarvo/titteli: Dosentti
Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Pohjanmaan aluekeskus
Tutkimusteemat: etnisyys, monikulttuurisuus, vähemmistöt, romanit, antisemitismi

Meretoja, Hanna
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: Yleinen kirjallisuustiede
Tutkimusteemat: toiseus, kulttuurinen muisti, muistamisen etiikka, holokaustikirjallisuus
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/yleinenkirjallisuus/henkilokunta/hanna.html

Merivirta, Raita
Oppiarvo/titteli: FL, tutkija
Yhteystiedot: Yleinen historia
Tutkimusteemat: Jälkikoloniaalinen intialainen englanninkielinen kirjallisuus, kulttuurien kohtaaminen ja monikulttuurisuus Intiassa, modernin ja monikulttuurisen Intian historia

Meyer, Almut
Oppiarvo/titteli: FL, Saksan kielen lehtori
Yhteystiedot: Oikeustieteellinen tiedekunta
Tutkimusteemat: Ammatillinen vieraan kielen opetus, oikeuslingvistiikka, oikeuskulttuuri

Mäkelä, Marja-Liisa
Oppiarvo/titteli:
KM, jatko-opiskelija
Yhteystiedot:
Kasvatustieteiden laitos, mllmak@utu.fi
Tutkimusteemat:
Maahanmuuttajat, toimijuus, sukupuoli, monikulttuurisuuskasvatus, koulusiirtymät

Männikkö, Anne
Oppiarvo/titteli: FL, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija
Yhteystiedot: Saksan kieli. Kieli- ja käännöstieteiden laitos, Humanistinen tiedekunta, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: Tutkimushankkeen aiheena kansainväliseen sotakummikummitoimintaan liittyvän kirjeenvaihdon kääntäminen Suomessa vuosina 1940–1958. Asiasanoja: kääntäminen, kirjeet, kulttuurikosketukset, kansainvälinen apu, kummitoiminta.
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/saksa/henkilokunta/

Nikkola, Jari
Oppiarvo/titteli: FM, tohtorikoulutettava
Yhteystiedot: Yleinen historia, Turun yliopisto, etunimi.sukunimi@utu.fi
Tutkimusteemat: Myöhempien sukupolvien amerikansuomalainen etnisyys ja kulttuuriperintökäsitysten historiallinen muodostuminen, monikulttuurisuus, transkulturaatio, etninen historia Suomessa ja yleisesti
Linkki kotisivuille: https://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/yleinenhistoria/henkilokunta/tutkijat/Sivut/nikkola.aspx

Nykänen, Eeva
Oppiarvo/titteli: OTT, tutkijatohtori
Yhteystiedot: Oikeustieteellinen tiedekunta
Tutkimusteemat: pakolaisoikeus, ulkomaalaisoikeus, ulkomaalaisten oikeudellinen asema, EU:n yhteinen turvapaikkapolitiikka, EU-kansalaisten vapaa liikkuvuus

Oisalo, Niina
Oppiarvo/titteli/: M.A., YTM, tohtorikoulutettava
Yhteystiedot:
Mediatutkimus, 20014 Turun yliopisto
Tutkimusteemat:
ylirajaisuus pohjoismaisessa nykydokumenttielokuvassa, (trans)kulttuurinen muisti, saamelainen elokuva, Pohjoismaat ja jälkikoloniaali, siirtolaisuus elokuvassa
Linkki kotisivuille:
http://utu.academia.edu/NiinaOisalo http://www.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/mediatutkimus/oppiaine/henkilokunta/Sivut/Niina-Oisalo.aspx

Opas, Minna
Oppiarvo/titteli: FT, dos.
Yhteystiedot: Uskontotiede, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: vähemmistöt, uskonto, kultuurinen kohtaaminen

Paananen, Jenny
Oppiarvo/titteli: FM, suomen kieli (tutkija ja jatko-opiskelija)
Yhteystiedot: Kulttuurin ja terveyden tutkimusyksikkö, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: monikulttuurinen vuorovaikutus, lääkäri–potilas-vuorovaikutus

Paju, Petri
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: kulttuurihistorian oppiaine
Tutkimusteemat: ylirajaisuus, monikansallinen, kansallinen, teollisuus – historia, teknologia-yhteistyö, muuttoliike
Linkki kotisivulle: http://users.utu.fi/petpaju/
Paloposki, Outi
Oppiarvo/titteli: Professori
Yhteystiedot: Englannin kieli (kääntäminen ja tulkkaus), kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tutkimusteemat: kääntäminen, kulttuurienvälinen kohtaaminen

Parente-Čapková, Viola
Oppiarvo/titteli: FL (Turun yliopisto) PhDr., Doc. (Prahan Kaarlen yliopisto)
Yhteystiedot: Kotimainen kirjallisuus, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, Turun yliopisto
Tutkimusteemat: nationalismi, ylirajaisuus (vars. suomalaisessa) kirjallisuudessa, jälkikolonialistinen kirjallisuusteoria ja sukupuolentutkimus, toiseus (suomalaisessa) kirjallisuudessa, romanien representaatiot (suomalaisessa) kirjallisuudessa, representaatioihin liittyvät eettiset kysymykset

Pentikäinen, Merja
Oppiarvo/titteli: OTT, kansainvälisen oikeuden professori (ma.)
Yhteystiedot: Kansainvälisen oikeuden oppiaine, oikeustieteellinen tiedekunta
Tutkimusteemat: monikulttuurinen yhteiskunta, ihmisoikeudet (ml. vähemmistöoikeudet, alkuperäiskansaoikeudet), ihmisoikeudet ja yhteiskuntaan integroituminen, rasismi, suvaitsevaisuus, tasa-arvon ja syrjinnänkiellon periaatteet normeissa, ihmisoikeudet vastuullisessa yritystoiminnassa.

Pyykkö, Riitta
Oppiarvo/titteli: FT, professori
Yhteystiedot: Kieli- ja käännöstieteiden laitos, venäjän kieli
Tutkimusteemat: Kielipolitiikka, koulutuspolitiikka
Kotisivu: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/venaja/henkilokunta/

Rakkolainen-Sossa, Satu
Oppiarvo/titteli: FM/ma. yliopisto-opettaja/jatko-opiskelija
Yhteystiedot: suomen kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos, straso@utu.fi
Tutkimusteemat: monikielisyys, kolmikielisyys, monikieliset perheet, monikielisten lasten kielenkehitys

Räikkä, Juha
Oppiarvo/titteli: FT, käytännöllisen filosofian professori
Yhteystiedot: Filosofian oppiaine, Publicum, Turun yliopisto, jraikka@utu.fi
Tutkimusteemat: vähemmistöoikeuksien luonne, rajat ja moraalinen oikeutus
Linkki kotisivuille: http://users.utu.fi/jraikka/

Räsänen, Marjo
Oppiarvo/titteli: TaT, dosentti
Yhteystiedot: Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö
Tutkimusteemat: kulttuuri-identiteetti ja visuaalisen kulttuurin monilukutaito

Salonsaari, Minna-Liisa
Oppiarvo/titteli: FM, jatko-opiskelija, tohtorikoulutettava Suomen akatemian rahoittamassa Vieraita idästä -hankkeessa 2010–2011
Yhteystiedot: Turun yliopisto, Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, Pori
Tutkimusteemat: inkerinsuomalaisten ja muiden suomalaisten paluumuutto entisen Neuvostoliiton alueelta Suomeen, kerronta, muistitieto

Sari, Hasan Fuat
Oppiarvo/titteli: FL./MA. Kuvataiteilija, Tuntiopettaja
Degree/Title: FL./MA. Visual Artist, Part-time teacher
Yhteystiedot: Kulttuurihistoria, Turun Yliopisto
Contact information: Cultural History, University of Turku
Tutkimusteemat/Research themes: Artist on diaspora, exile and Immigration in general, Visual Diaspora , Exile and Immigration Artists as part of Finnish Culture, 1980 to Present Time;
Opetus/Teaching: Multicultural Dialoque and Otherness in Contemporary Finnish Culture, Turkish Cultural and Art History

Seikkula,Minna
Oppiarvo/titteli/:  FM,tohtorikoulutettava
Tutkimusteemat: rasisminvastaisuus; kriittinen rasismin tutkimus; rodullistaminen; valkoisuus; intersektionaalisuus / anti-racism; critical race theory; racialization; whiteness; intersectionality
Linkki kotisivuille: http://www.utu.fi/en/units/soc/units/sociology/seikkula/Pages/home.aspx

Siitonen, Kirsti
Oppiarvo/titteli: FT, dosentti, ma. professori
Yhteystiedot: suomen kieli, kieli- ja käännöstieteiden laitos
Tutkimusteemat: akateeminen suomi toisena kielenä, kaksikielisyys, siirtolaissuomi
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.html

Sjöblom-Immala, Heli
Oppiarvo/titteli: FL, tutkija
Degree/Title: FL, researcher
Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti
Contact information: Institute of Migration
Tutkimusteemat: Maahanmuuttajat, maahanmuutto, maan sisäinen muuttoliike, työllisyys, yritystoiminta, turvapaikanhakijat
Research themes: Immigrants, immigration, internal migration, employment, entrepreneurship, asylum seeker
Linkki kotisivulle/Link to homepage: http://www.migrationinstitute.fi/staff/sjoblom-immala.php

Syrjämaa, Taina
Oppiarvo/titteli: FT, prof.
Yhteystiedot: Turku Institute for Advanced Studies (TIAS) / Yleinen historia
Tutkimusteemat: ulkomaisuus, toiseus, kulttuurien kohtaaminen, turismi, kulutuskulttuuri, näyttelyt, eletty tila, historia (1800- ja 1900-luku), kaupunkihistoria, toimijuus

Toivanen, Mari
Degree/title: PhD, Academy of Finland Postdoctoral Researcher (2015-2018)
Contact information: Dept. of Social Research/sociology, Assistentinkatu 7, 20014 University of Turku, Finland, e-mail: marito_at_utu.fi
Research interests: diaspora, political mobilisation, identity/belonging, transnationalism, Kurdish, second generation

Tuomi-Nikula, Outi
Oppiarvo/titteli: FT, professori
Yhteystiedot: HKTL/ Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma/ kulttuuriperinnön tutkimus
Tutkimusteemat: monikulttuurinen perhe, Suomen Euroopan siirtolaisuus, stereotyypit, itäsaksalaisten paluumuutto

Tuori, Salla
Degree/Title: Associate professor, Gender Studies
Contact information: Gender Studies, Faculty of Humanities, Psychology and Theology, Åbo Akademi, e-mail: salla.tuori@abo.fi
Research themes: multicultural society, borders, postcolonial and decolonial thinking, intersectionality, gender equality in multicultural contexts, racism
Link to homepage: http://www.abo.fi/fakultet/Content/Document/document/36171

Turjanmaa, Elina
Oppiarvo/titteli: VTM, tutkija, tohtorikoulutettava (Sosiaalitieteiden tohtoriohjelma, HY)
Yhteystiedot: Siirtolaisuusinstituutti, Eerikinkatu 34, 20100 Turku, +358 40 574 8915, elina.turjanmaa@utu.fi
Tutkimusteemat: Maahanmuuttajaperheet, maahanmuuttajanuoret, sukupolvisuheet, perhesuhteet, kaverisuhteet, sosiaalipsykologia
Linkki kotisivulle: http://www.migrationinstitute.fi/fi/staff/elina-turjanmaa
https://tuhat.helsinki.fi/portal/fi/person/eleinone”

Valovirta, Elina
Oppiarvo/titteli: FT
Yhteystiedot: englantilainen filologia, TY
Tutkimusteemat: postkoloniaali englanninkielinen kirjallisuus (postcolonial literatures in English) ylirajainen feministinen ajattelu (transnational feminist thought)
Linkki kotisivulle: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/englantilainenfilologia/staff/valovirta.html

Virta, Arja
Oppiarvo/titteli: Professori, FT KT
Yhteystiedot: Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö
Tutkimusteemat: monikulttuurinen kasvatus, maahanmuuttajaoppilaat koulussa, historian ja yhteiskuntaopin opetus monikulttuurisessa koulussa
Linkki kotisivulle: http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/laitos/henkilokunta/avirta.html

Välimäki, Matti
Oppiarvo/titteli: Tohtorikoulutettava, VTM, HuK
Yhteystiedot: Eduskuntatutkimuksen keskus, Poliittinen historia, 20014 Turun yliopisto, mtaval@utu.fi, +358 (0) 29 4503 121
Tutkimusteemat: Maahanmuuttokeskustelun, -politiikan ja -lainsäädännön muutos Suomessa ja Länsi-Euroopassa toisen maailmansodan jälkeisenä aikana
Linkki kotisivulle:
https://www.utu.fi/fi/yksikot/soc/yksikot/poliittinenhistoria/oppiaine/henkilokunta/Sivut/Matti-V%C3%A4lim%C3%A4ki.aspx

Warinowski, Anu
Oppiarvo/titteli: KT, ma. kasvatustieteen yliopiston-opettaja, yksikön johtajan varahenkilö
Yhteystiedot: Turun yliopisto, Opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö, Assistentinkatu 5, 200014 Turun yliopisto, anu.warinowski@utu.fi
Tutkimusteemat: ekspatriaattiperheet ja niiden lapset, Third Culture Kids, Global Nomads, monikulttuuriset lapset, sopeutuminen, identiteetti

Zacheus, Tuomas
Oppiarvo/titteli: KT / erikoistutkija
Yhteystiedot: Kasvatustieteiden laitos
Tutkimusteemat: Maahanmuuttajat, liikunta, kotoutuminen

Zhenyan Xi
Degree/Title: Doctorate/lecturer
Contact information: International Relations, CEAS, Political Science and Contemporary History
Research themes: A comparative study of cultural soft power between China, EU and USA