Info

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimusverkosto (Turku McNet)  tarjoaa alustan Turun yliopistossa ja Turun alueella tehtävälle monikulttuurisuutta koskevalle tutkimukselle, opetukselle ja kehitystyölle. Alusta kerää ja jakaa tietoa alan asiantuntijuudesta, opetuksesta, seminaareista, tapahtumista ja tutkimushankkeista, tarjoten näin verkoston erilaisille tiedon tarvitsijoille kuten tutkijoille, opiskelijoille, asiantuntijoille, päätöksentekijöille ja muille monikulttuurisuuden kanssa työskenteleville. Verkoston koordinaattorina toimii Turun yliopiston uskontotieteen oppiaine.


Turku Network for Research on Multiculturalism and Societal Intercation (Turku McNet) is a platform for research, education and developmental activities on multiculturalism carried out in the University of Turku and the Turku region at large. The platform collects and distributes information on expertise, education, research projects, events and seminars, thus offering networking opportunities for researchers, students, experts, decisionmakers and other users of knowledge about multiculturalism. The network is coordinated by the Department of Comparative Religion.