Ohjausryhmä 2017

Professori Matti Kamppinen (pj.)
Uskontotiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Yliopisto-opettaja Jaana Kouri (siht.)
Uskontotiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Johtaja Tuomas Martikainen
Siirtolaisuusinstituutti

Professori Marjo Kaartinen
Kulttuurihistoria
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Professori Leila Koivunen
Yleinen historia
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Professori Outi Korhonen
Oikeustieteellinen tiedekunta
Turun yliopisto

Professori Joel Kuortti
Englannin kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto

Professori Helena Ruotsala
Kansatiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Yliopistolehtori Riina Haanpää
Kulttuuriperinnön tutkimus
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Turun yliopisto

Dosentti, tutkija Johanna Leinonen
Siirtolaisuusinstituutti

Akatemiatutkija Suvi Keskinen
Sosiologia
Sosiaalitieteiden laitos
Turun yliopisto

Yliopisto-opettaja Anu Warinowski
Opettajankoulutuslaitos
Turun yliopisto

Tutkija Kaisa Kaakinen
Yleinen kirjallisuustiede
Historian, kulttuurin ja taiteiden laitos
Turun yliopisto

Tohtorikoulutettava Mirka Ahonen
Ranskan kieli
Kieli- ja käännöstieteiden laitos
Turun yliopisto

Kommentointi on suljettu.