Johtoryhmä 2010-2014

Varsinaiset jäsenet Varajäsenet
Professori Auvo Kostiainen
Johtoryhmän puheenjohtaja
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TY, FiDiPro-ohjelma
Professori Marja-Liisa Honkasalo
Lääketieteellinen tiedekunta, TY
Dosentti, tutkija Olli Löytty
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TY
FT, yliopistonlehtori (vs.) Heidi Grönstrand
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen tutkimuksen laitos, TY
Professori Marjut Johansson
Kieli- ja käännöstieteen laitos, TY
Professori Joel Kuortti
Kieli- ja käännöstieteen laitos, TY
Professori Hannu Ruonavaara
Sosiaalitieteiden laitos, TY FiDiPro-ohjelma
Dosentti, tutkijatohtori Suvi Keskinen
Sosiaalitieteiden laitos, TY, Turku Institute for Advanced Studies (TIAS)
Professori Jaakko Suominen
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, TY, International Institute for Popular Culture (IIPC)
Professori Outi Tuomi-Nikula
Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelma, TY
Kollegiumtutkija Taina Syrjämaa
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TY Turku Institute for Advanced Studies (TIAS)
Ma. professori Helena Ruotsala
Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, TY
Professori Arja Virta
Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, TY
Professori Marjaana Soininen
Opettajankoulutuslaitos, Kasvatustieteiden tiedekunta, TY, Rauman yksikkö
Professori Dong Wang
Itä-Aasian tutkimus- ja koulutuskeskus, Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, TY
Ma. professori Merja Pentikäinen
Oikeustieteellinen tiedekunta, TY
Professori Peter Kivisto
FiDiPro-ohjelma, TY, Augustana College, USA

Johtoryhmän sihteeri

Koordinaattori Mari Toivanen

Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen
laitos, TY, MCnet

Kommentointi on suljettu.