Esittely

Monikulttuurisuuden ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimuksen verkosto (MCnet) aloitti toimintansa syyslukukaudella 2010 yliopiston myöntämän strategiarahoituksen turvin.

Turun yliopistossa on jo pitkään tehty kansainvälisesti merkittävää tutkimusta muun muassa muuttoliikkeistä, kulttuurisesta kohtaamisesta, kulttuurivaikutteiden välittymisestä, monikielisyydestä, etnisyydestä, identiteeteistä, populaarikulttuurista, alakulttuureista, syrjäytymisestä sekä kansalaisuus- ja vähemmistökysymyksistä. Tutkimus on kuitenkin hajallaan eri tiedekunnissa ja oppiaineissa.

Verkoston tarkoitus on luoda ja vahvistaa yhteyksiä sekä lisätä tiedonvälitystä eri tieteenaloilla työskentelevien tutkijoiden ja asiantuntijoiden välillä. Päämääränä on tutkimuksen edistäminen; erityisesti korostetaan monitieteisen lähestymistavan merkitystä. Verkosto tulee järjestämään muun muassa seminaareja ja konferensseja. Toiminta liittyy läheisesti myös Suomen Akatemian FiDiPro –hankkeeseen Multiculturalism as a New Pathway to Incorporation (lue lisää) sekä Nordforskin pohjoismaiseen tutkimusverkostoon Generations, Multiculturalism and Nordic Identity (lue lisää).

Kulttuuristen ja yhteiskunnallisten vuorovaikutusprosessien tutkimus on määritelty yhdeksi vahvan kehitysvaiheen tutkimusalaksi Turun yliopiston meneillään olevalla strategiakaudella. (Lue lisää)

MCnetin toimintaa koordinoi monitieteinen johtoryhmä.

Tervetuloa verkkosivuillemme!

Kommentointi on suljettu.