Research projects at the University of Turku

Eduskuntapuolueiden ulkomaalaispoliittiset linjaukset 1970-luvulta 2010-luvulle

Vastuullinen johtaja: Tohtorikoulutettava, VTM, HuK Matti Välimäki 
Rahoitus: Emil Aaltosen säätiö, Turun Yliopistosäätiö
Lyhyt kuvaus: Tutkimus kartoittaa 1970-luvun alusta nykypäivään Suomen eduskunnassa vaikuttaneiden puolueiden maahanmuutto- ja ulkomaalaispoliittiset kannanotot. Tarkastelussa ovat puoluelinjausten kehityskaaret sekä puolueiden sisällä käyty keskustelu aihepiiristä.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: mtaval@utu.fi

Takaisin Suomeen? Euroopan ulkosuomalaisten ja heidän lastensa ajatuksia Suomesta maahanmuuton kohteena ( 2010 – 2013 )

Vastuullinen johtaja:  Prof. Outi Tuomi-Nikula
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: FT  Riina Haanpää, FM Tarja Laine
Rahoitus: Porin kaupunki, Satakuntaliitto
Lyhyt kuvaus: Laajan Internet-kyselyn avulla kerättiin tietoa Euroopassa asuvilta 1. ja 2. polven suomalailta heidän ajatuksistaan paluumuutosta Suomeen. Kyselyyn vastasi 820 ulkosuomalaista 23 Euroopan maasta. Tulokset on julkaistu artikkelikokoelmassa, joka on luettavissa vapaasti Internetissä  http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5439-1
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: outi.tuomi-nikula@utu.fi

Hankkeen tuloksena syntynyt julkaisu: Tuomi-Nikula,Outi & Haanpää, Riina & Laine, Tarja, Takaisin Suomeen? Euroopan ulkosuomalaisten ja heidän lastensa ajatuksia Suomesta maahanmuuton kohteena. Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman julkaisuja nro 42. Pori 2013 . Sähköisesti luettavissa osoitteessa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5439-1

Borderland materiality and cross-border agency: cultural cooperation and interaction at the external border of the European Union in Finland and Poland (PhD thesis, working title)

Responsible leader of the project: MA Karri Kiiskinen, Doctoral candidate
Funding: Graduate school on interaction and integration in the Baltic Sea Region (Finnish Ministry of Education, Academy of Finland)
Short description: This research focused on the role of borderland materiality in the construction of cross-border agency among cross-border actors in the ceded borderlands of Finland and Poland. Empirical material acquired through translocal fieldwork between 2005 and 2009. Materials include interviews, newspaper articles and cross-border project documentation etc.
Contact information, homepage of the project: karri.kiiskinen@utu.fi

European identities in the making. The construction of an intercultural identity in postwar Finnish-Italian couples. An oral history.

Responsible leader of the project:  Nicola Guerra
Other members of the group/project:
Funding: Funding applications submitted
Short description:
My research examines the construction of postwar intercultural identity in Finnish-Italian couples as part of the path to European integration by combining oral history techniques, semantic analysis and statistical testing.
Contact information, homepage of the project: nicola.guerra@utu.fi

Digital Reputation

Vastuullinen johtaja: Pekka Aula, HY, Niklas Ravaja, Aalto CKIR, Antti Ainamo IASM UTU
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Salla Laaksonen, Susanna Neiglich, Mikko Salminen, Alessio Falco, Matti Näsi, Titiana Moldovan
Rahoitus: Tekes
Lyhyt kuvaus: yritysten maineen kehittymisen erot perinteisisssä ja digitaaleissa kulttuuriympäristöissä; psykofysiologinen mittaus
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: ks. http://www.soc.utu.fi/iasm, news and research projects

Discourse on Religion and the Secular in Finnish Media: Longitudinal and Comparative Study

Vastuullinen johtaja: Teemu Taira 
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: –
Rahoitus: Suomen Akatemia 1.9.2011-31.8.2014
Lyhyt kuvaus: Projektissa tarkastellaan, miten uskontoa ja maallista koskevat mediakeskustelut ovat olleet osa suomalaisen yhteiskunnan muutosta agraarista yhteiskunnasta moderniksi teollisuusyhteiskunnaksi ja edelleen monikulttuuriseksi kilpailuyhteiskunnaksi. Aineisto kattaa toisen maailmansodan jälkeisen ajan, ja keskittyy suuriin päivälehtiin, erityisesti Helsingin Sanomiin.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: Lisätietoja Teemu Tairalta

‘ Negotiating Belonging and Home among young Kurdish in Finland’ (PhD thesis, working title)

Responsible leader of the project: MA Mari Toivanen, Doctoral candidate
Funding: Network for Research on Multiculturalism and Societal Interaction (McNet)
Short description: This study aims to shed light on how Kurdish youth from Iraqi and Iranian Kurdistan construct and enact belonging(s) both transnationally and in regards to local social environments. The topic entails thematic aspects such as bilingual practices, political participation, religiosity, self-identification, and so forth. The empirical material for this ethnographic study primarily consists of in-depth thematic interviews and observation.
Contact information: marito@utu.fi

Edistyneiden suomenoppijoiden korpus -hanke (LAS2)

Vastuullinen johtaja: FT Kirsti Siitonen, ma. prof.
Ryhmän/hankkeen muut jäsenetFM Ilmari Ivaska, jatko-opiskelija
Rahoitus: Turun Yliopistosäätiö
Lyhyt kuvaus: Hanke pyrkii lisäämään tietoa suomesta toisena kielenä akateemisessa käytössä. Tämä tieto voi antaa vastauksia akateemisen maahanmuuton kielitaitokysymyksiin ja helpottaa kattavaa kielitaitoa tarvitsevien henkilöiden integroitumista.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/suomi/tutkimus/tutkimushankkeet/Tutkimushanke_Siitonen_Ivaska.html

Employability: Learning through International Entrepreneurship (ELIE) (10/2010–09/2012)

Responsible leader of the project: Dr. Carolyn Downs, University of Salford
Other members of the group/project: Turku School of Economics, University of Turku; Chapel Street Business Group; Ardin Software Oy; University of Lodz; Cryptigo sp. J; South East European Research Centre; Thessaloniki Chamber of Commerce & Industry
Funding: EU, Life Long Learning Program / Erasmus
Short description: ELIE project will use action research methods to capture the lived experience of immigrant entrepreneurs and will synthesise key features of their success in a cross-cultural environment into learning frameworks suitable for delivery in formal and informal settings. A central dimension in ELIE is co-development between HE & SMEs.
Contact information, homepage of the project: N/A yet, contact: satu.aaltonen@utu.fi, elisa.akola@utu.fi

Encountering Foreignness. Nordic Perspectives since Eighteenth Century (Enfore)

Vastuullinen johtaja: Taina Syrjämaa
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet:
MA Laura Boxberg, School of History, University of Turku, Finland
MA Iris Ellenberger, Department of History, University of Iceland, Iceland
Dr. Christina Folke Ax, The Vigdís Finnbogadóttir Institute, University of Iceland, (Denmark)
Dr. Anne Folke Henningsen, SAXO-Institute, University of Copenhagen, Denmark
Assistant Professor Gunlög Fur, School of Humanities, Växjö University, Sweden
Assistant Professor Lotten Gustafsson Reinius, Department for ethnology, history of religion and gender studies, Stockholm University, Sweden
MA Dag Hundstad, Department of Archeology, History, Cultural Studies and Religion, University of Bergen, Norway
Adjunct Professor Leila Koivunen, Academy of Finland/School of History, University of Turku, Finland
Dr. Hilde Nielssen, independent scholar, Norway
Dr. Inger Marie Okkenhaug, Unifob Global, University of Bergen, Norway
Professor Hannu Salmi, School of History, University of Turku, Finland
MA Louise Sebro, Department of History, University of Lund, Sweden (Denmark)
Dr. Karina Skeie Hestad, Department of Archeology, History, Cultural, Studies and Religion, University of Bergen, Norway
Dr. Teemu Ryymin, Stein Rokkan Centre for Social Studies, University of Bergen, Norway
Adjunct Professor Taina Syrjämaa, Turku Institute for Advanced Studies/School of History, University of Turku, Finland
Dr. Niklas Thode Jensen, European University Institute, Florence, Italy (Denmark)
Rahoitus: NOS-HS (The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences) (2008-2009)
Lyhyt kuvaus: The network is an international, multidisciplinary forum enabling researchers to discuss, compare and deepen the analysis of practices and values linked to foreignness in the Nordic context from a long, historical perspective. The network opens new understanding to such issues as identity, multiculturalism, intercultural interaction, tolerance and equality.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://www.enfore.utu.fi

European Research Network Area with Africa

Vastuullinen johtaja: Antti Ainamo, Scientific Director; Melissa Plath adminnistration
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: ministriöt 13 eri maassa
Rahoitus: Euroopen Komissio
Lyhyt kuvaus: tiede- ja teknologiapolitiikat eri maissa ja kulttuureissa
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: ks. http://www.soc.utu.fi/iasm, Master’s programme, news and research projects

The Exotic Worlds on Display in Finland (1870s-1930s). Exhibitions, Museums and the Construction of Knowledge concerning Non-Western Cultures

Vastuullinen johtaja: Dos. Leila Koivunen, yleinen historia, Turun yliopisto
Rahoitus: Suomen Akatemia, tutkijatohtorin projekti
Lyhyt kuvaus: Tutkimuksessa selvitetään Afrikasta ja Aasiasta tuodun esineistön keruun ja näytteilleasettelun varhaishistoriaa Suomessa sekä pohditaan ”eksoottisten” materiaalisten kulttuurien roolia ja vaikutusta maailmaa koskevan tiedon muodostumisessa ja leviämisessä.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: Dos. Leila Koivunen Yleinen historia Turun yliopisto, leila.koivunen@utu.fi, puh. 333 5231

Filmihallin salat

Vastuullinen johtaja: Yliopisto-opettaja Riina Haanpää
Lyhyt kuvaus: Hankkeessa “Filmihallin salat” on tarkasteltu ulkosuomalaisten elämäntarinoita ja kokemuksia. Aineistona on porilaisen Filmihalli Oy:n tuottamat “Ulkosuomalaisen tarina” -dokumenttisarjan jaksot. Eri puolille maailmaa muuttaneita suomalaisia ja heidän jälkeläisiään on tavoitettu dokumentteihin kertomaan elämänvaiheistaan ja siirtolaisuudestaan. Hankkeessa on pyritty kartuttamaan tietoa, historiaa ja tarinoita ulkosuomalaisuuteen liittyvistä aiheista, ulkomailla elämisestä ja erilaisista kulttuureista. Hankkeen julkaisu “Juuret Suomessa” julkaistaan helmikuussa 2011.
Hankkeen yhteystiedot: Kulttuuriperinnön oppiaine / Riina Haanpää

Heart of the Nokia ecosystem

Vastuullinen johtaja:  Antti Ainamo Suomessa
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Georg von Krogh ja Fredrik Hacklin, ETH Zürich; Valerie Buckinham, Nokai San Francisco; Ali Pitkänen ja Pia Erkinheimo, Nokia Corporation
Rahoitus: Tekes ja Nokia (yrityshanke)
Lyhyt kuvaus:  sosiologinen näkökulma sovelluskehittäjiin ympäri maailmaa
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: ks. http://www.soc.utu.fi/iasm, news and research projects

Hierarchies of Desirability: International Marriages in Immigration Discourses in Finland, 1982-2008

Responsible leader of the project: Johanna Leinonen
Other members of the group/project: –
Funding: Turku Institute for Advanced Studies

Short description: The post-doctoral research project “Hierarchies of Desirability” investigates international marriages and migration in Finland, focusing on the time period spanning from the 1980s to the present. By examining public discourses surrounding international marriage migration in Finland, the study asks how borders of “Finnishness” were constructed during the time period when global power relations were redefined and Finland increasingly sought its place among “Western” nations.
Contact information, homepage of the project:
johlei[at]utu.fi, http://users.utu.fi/johlei/

IBM and the Shaping of European Computer Expertise

Vastuullinen johtaja:  Petri Paju
Rahoitus: Suomen Akatemia
Lyhyt kuvaus: Tutkin tietotekniikkayritys IBM:n monikansallista historia Euroopassa lähinnä kylmän sodan aikana.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://users.utu.fi/petpaju/ibm/

Immigrants, Police and Social Work (IPS) -hanke (1.12.2009 – 31.5. 2011)

Vastuullinen johtaja: Project manager Sari Vanhanen, Turun ammattikorkeakoulu
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Suomesta mukana myös Siirtolaisuusinstituutti, Turun yliopisto, Hollannista Utrect University of Applied Sciences, Espanjasta University of Castilla-La Mancha, University of Murcia, Ruotsista University of Gothenburg, Yhdistyneistä Kuningaskunnista the University of Salford
Rahoitus: European Fund for the Integration of Third-Country Nationals, Community Actions 2008 -EU-ohjelma
Lyhyt kuvaus: The “Immigrants, police and social work” (IPS) project aims at promoting the integration of third-country nationals in the EU countries. This will be done by identifying best practices in the cooperation of police and social work and by introducing them to new multi-professional working methods. The target of the IPS project is to improve the engagement of immigrants, police and social workers to meet and exchange perspectives, identify challenges and develop solutions in the local communities for promoting integration.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://www.ips-project.fi/en/

Individualised Care Project ICProject – 2002-2010: Evaluation of the realisation of patient individuality in different clinical settings from different perspectives

Part II: 2004-2007 ICProject International Hospital Patient Study – Individualised care in orthopaedic patients – a comparative international study in 5 countries
Part V: 2007-2010 ICProject International Nurse Study – Individualised care from the nurses’ point of view – a comparative international study
Vastuullinen johtaja: Riitta Suhonen, professori (ma)
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet:
University of Turku, Department of Nursing Science
Riitta Suhonen, Professor (acting), PhD, RN; Maritta Välimäki, Professor, PhD, RN; Helena Leino-Kilpi, Professor and Chair, PhD, RN and Marja-Liisa Gustafsson, research assistant
University of Turku, Department of Statistics
Jouko Katajisto, MSocSci
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Nursing, Athens
Chryssoula Lemonidou Professor, PhD and Maria Kalafati, PhD, Researcher
Institutionen för Hälsovetenskaper, Högskolan, Kristianstad
Agneta Berg PhD Adjunct professor
Department of Medicine and Care, Division of Nursing Science, Linköping University and Division of Research, County Council Kalmar
Ewa Idvall PhD Adjunct professor
Birmingham City University, Birmingham
Lucy Land, PhD, Senior Lecturer.
Istanbul University, Florence Nightingale School of Nursing
Rengin Acaroglu PhD, Associate Professor; Nevin Kanan PhD, Professor and Merdiye Sendir, PhD, Associate Professor.
Unidade de Investigacão e Desenvolvimento em Enfermagem (ui&de), Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Nursing research and development Unity ui&de)
Maria Deolinda Antunes da Luz, PhD
Cyprus University of Technology, Department of Nursing, School of Health Studies
Evridiki Papastavrou PhD, Lecturer and George Efstathiou RN, PhD (c)
The University of Kansas School of Nursing
Valmi D. Sousa, PhD, RN, Associate Professor
Rahoitus: The Finnish Cultural Federation, Health Care District of Forssa specia- grant-in-aid (EVO), Research Foundation for Nursing Education, Kanta-Häme Hospital District (EVO-budget)
Lyhyt kuvaus: The ICProject evaluates the realisation of individuality in patients’ care from the point of view of patients and nurses in different clinical fields in different cultures. Furthermore, factors influencing on the realisation of individualised care will also be analysed. This project develops a validated outcome instrument for the evaluation of individualised care in clinical nursing practice and furthers the nursing theory with the empirically tested theoretical model of individualised care and factors related.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: Turun yliopisto, hoitotieteen laitos, Lemminkäisenkatu 1 2. krs, 20014 Turun yliopisto http://www.med.utu.fi/hoitotiede/tutkimus/tutkimusprojektit/ic_project/index.html

Juuret Suomessa

Vastuullinen johtaja: FT Professori Outi Tuomi-Nikula
Hankkeen muut jäsenet: FT yliopisto-opettaja Riina Haanpää ja FM projektisihteeri Tarja Laine
Rahoitus: Satakuntaliitto ja Porin kaupunki

Kuvaus: Juuret Suomessa –hankkeessa selvitetään Euroopassa asuvien suomalaistaustaisten henkilöiden edellytyksiä, käytännön mahdollisuuksia ja suunnitelmia palata tai muuttaa jossakin elämänsä vaiheessa takaisin Suomeen. Hanke on jatkohanke “Takaisin Suomeen”  -esitutkimushankkeelle. Erityisen huomion kohteena hankkeessa ovat tähän saakka tutkimuksen ulkopuolelle jääneet toisen ja kolmannen polven Euroopan suomalaiset.
Hankkeen yhteystiedot: http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus_ja_jatko-opiskelu/projektit/Juuret.html

Kieli työssä (2008-2010)

Vastuullinen johtaja: Marjut Johansson, Pirkko Nuolijärvi (Kotus) & Riitta Pyykkö
Lyhyt kuvaus: Hankkeessa on tutkittu eri tieteiden näkökulmasta työn kielellistymistä: Tietoyhteiskunnassa tuotetaan tietoa ja innovaatioita, jotka ovat useimmiten kielellisiä, mutta kieltä pidetään liian itsestään selvänä ja se jää siten näkymättömäksi. TY ranskan kieli, venäjän kieli; Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. Artikkelikokoelma ilmestyy maaliskuussa 2011 (SKS).
Rahoitus: rahoitusta WSOY:n säätiöltä

Kulttuuri-identiteetti ja visuaalinen monilukutaito

Vastuullinen johtaja: TaT, dosentti, kuvataidekasvatuksen lehtori Marjo Räsänen
Lyhyt kuvaus: Hankkeessa tutkitaan a) luokanopettajaksi opiskelevien ymmärrystä omasta kulttuuri-identiteetistään ja heidän kykyään suunnitella b) eri tiedonaloja/oppiaineita integroivia oppisisältöjä, jotka edistävät c) kykyä tulkita visuaaliseen kulttuurin liittyviä monikulttuurisia merkityksiä (monilukutaito).
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: mamara(at)utu.fi

Maahanmuuttajaoppilas perusopetuksessa (Monikko) -tutkimus- ja kehittämishanke

Vastuullinen johtaja: Professori Arja Virta, Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opettajankoulutuslaitos
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Professori Risto Rinne, Professori Joel Kivirauma, Professori Marjaana Soininen, Tutkimusasioiden päällikkö Kirsi Klemelä, Tutkija Anne Tuittu, Tutkimusavustaja Meiju Räsänen.
Rahoitus: Turun kaupunki ja opetusministeriö
Lyhyt kuvaus: Keväällä 2008 käynnistynyt Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutuksen arviointi- ja kehittämisyksikön sekä Turun kaupungin opetustoimen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on tukea perusopetusikäisten maahanmuuttajataustaisten oppilaiden monikulttuurista kasvatusta ja edistää heidän kotoutumistaan. Hankkeen tutkimusosion keskeiset tulokset kootaan tutkimusjulkaisuksi, joka julkaistaan keväällä 2011.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Koulutuksen arviointi ja kehittämisyksikkö, http://www.edu.utu.fi/erillisyksikot/koulutuksenarviointi/

Media2

Vastuullinen johtaja: Pekka Aula, HY, Niklas Ravaja, Aalto CKIR, Antti Ainamo IASM UTU
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Salla Laaksonen, Susanna Neiglich, Mikko Salminen, Alessio Falco, Matti Näsi, Titiana Moldovan
Rahoitus:Tekes
Lyhyt kuvaus: viestintäyrityksen johtamisen erot perinteisisssä ja digitaaleissa kulttuuriympäristöissä
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: ks. http://www.soc.utu.fi/iasm, news and research projects, news and research projects

Monikielisyys ja kielipolitiikat (2003-2005)

Vastuullinen johtaja: Marjut Johansson & Riitta Pyykkö
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: mukana tutkijoita Suomen eri yliopistoista
Rahoitus:rahoitusta opetusministeriöltä ja Turun yliopistosäätiöltä
Lyhyt kuvaus: tuotti ensimmäisen suomenkielisen esityksen eurooppalaisesta kielipolitiikasta: Monikielinen Eurooppa. Toim. Marjut Johansson ja Riitta Pyykkö. Gaudeamus 2005. TY ranskan kieli ja venäjän kieli.

Monikulttuuriset kohtaamiset lääkärin vastaanotolla

Vastuullinen johtaja: professori Marja-Liisa Honkasalo (Turun yliopisto)
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: tutkija FM Jenny Paananen (Turun yliopisto), palvelujohtaja LL Maisa Kuusela, lääkäri LL Valentina Oroza, yliopistonlehtori YTT Sanna Raudaskoski (Tampereen yliopisto)
lisäksi gradun tekijä: Taru Auranne (Helsingin yliopisto)
Rahoitus: Jenny Paananen työskentelee hankkeessa Turun kaupunkitutkimusohjelman apurahalla 31.7.2013 saakka
Lyhyt kuvaus:
Tutkimushankkeemme tarkastelee yleislääkärin vastaanottoja, joiden toinen osapuoli – joko potilas tai lääkäri – on maahanmuuttaja. Tutkimuksen tavoitteena on tuoda näkyviin, millaisia mahdollisia haasteita erilaiset kulttuuriset ja kielelliset taustat tuovat lääkäri–potilas-vuorovaikutuksen jäsentymiseen ja miten yhteisymmärrys saavutetaan. Tarkastelemme autenttisia, videoituja lääkärin vastaanottoja ja käytämme metodina keskustelunanalyysia.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut:
päävastuullinen tutkija Jenny Paananen, jekrni@utu.fi
pitempi esittely osoitteessa:
http://users.utu.fi/lmlhon/monikulttuuriset-kohtaamiset.pdf

Monikulttuurisuuden vaikutus suomalaisperheiden koulupaikan valintojen suhteen – The impact of immigration on Finnish families’ school choice

Vastuullinen johtaja: Dosentti Elli Heikkilä
Responsible leader of the project:  Dr Elli Heikkilä, Docent
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Asiantuntijoista koostuva seurantaryhmä
Other members of the group/project: Expert steering group
Rahoitus: Opetusministeriö
Funding: Ministry of Education
Lyhyt kuvaus: Tutkimuksessa kartoitetaan nykypäivän tilannetta Turussa kolmen alakoulun kautta. Tutkimuksessa kerätään haastatteluaineistoa vanhemmilta ja asiantuntijoilta, ja kartoitetaan ilmiön taustavaikuttimia.
Short description: The study looks into the current situation involving 3 primary schools in Turku. Parents and educational experts are interviewed to map out experiences and factors affecting the phenomenon.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://www.migrationinstitute.fi/staff/komulainen_eng.php
Contact information, homepage of the project: http://www.migrationinstitute.fi/staff/komulainen_eng.php

Multiculturalism as a New Pathway to Incorporation: FiDiPro Programme

Vastuullinen johtaja:  prof. Auvo Kostiainen
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: prof. Hannu Ruonavaara (TY); yliass. Anu_Hanna Anttila (TY); Dos. Östen Wahlbäck (ÅA)
Rahoitus: Suomen Akatemia ja Turun yliopisto
Lyhyt kuvaus: FiDiPro-professori Peter Kiviston johdolla tarkastellaan monikulttuurisuuteen liittyviä kysymyksiä, kehitetään monikulttuurisuuden tutkimusta ja opetusta Turun yliopistossa, luodaan kansainvälisiä yhteyksiä, järjestetään konferensseja, julkaistaan tutkimuksia.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: prof. Auvo Kostiainen (p. +358-2-3335235 tai +358-40-5174313, e-mail aukosti@utu.fi) http://fidipro.multicult.utu.fi/about/

Nordic Virtual Worlds Network

Vastuullinen johtaja:  Antti Ainamo Suomessa
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Robin Teigland, Ruotsi et al
Rahoitus: Pohjoismaiden Neuvosto
Lyhyt kuvaus:  virtuaalimaailmojen pohjoismainen tutkimus
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: ks. http://www.soc.utu.fi/iasm, news and research projects

Perheen mukana maailmalla: ekspatriaattiperheiden lapset (väitöskirjahanke)

Vastuullinen johtaja: Anu Warinowski
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Väitöstyön ohjaajat prof. Joel Kivirauma ja prof. Annikki Koskensalo
Rahoitus: Perhetutkimuksen tohtoriohjelma/KASVA-tohtoriohjelma
Lyhyt kuvaus: Tutkimuksen tavoitteena on selvittää ekspatriaattiperheiden voimavaroja ulkomaille muuton sekä paluumuuton siirtymissä sekä näiden perheiden lasten sopeutumista näissä kulttuurisissa siirtymissä. Lisäksi tavoitteena on ymmärtää lasten ekspatriaattikokemuksen rakentumista sekä perhe- että koulukontekstissa.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: anu.warinowski@utu.fi

Plurilingualismus konkret – Le plurilinguisme au concret

Responsible leader of the project: Eeva Boström, Joachim Schlabach
Short description: Plurilingual competence in international business communication as an integral objective for languages and business communication at Turku School of Economics
Contact information, homepage of the project: http://tinyurl.com/pluriling

Popular music in postcolonial Finland / Populaarimusiikki jälkikoloniaalisessa Suomessa

Vastuullinen johtaja:  Antti-Ville Kärjä
Rahoitus: Suomen Akatemia
Lyhyt kuvaus: Hankkeessa tutkitaan 1980-2000-lukujen populaarimusiikin ja jälkikolonialismin suhteita Suomessa. Tapaustutkimuksina hankkeessa ovat mm. musiikin historiankirjoitus “suomalaisuuden” määrittelyn ja legitimoinnin välineenä, suomalaisten musiikkivideoiden audiovisuaaliset representaatiot etnisyydestä sekä suomalaisille maahanmuuttajataustaisille ihmisille suunnattu Ourvision-laulukilpailu.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://users.utu.fi/avkarj/

Rajalla. Etnologinen tutkimus ylirajaisesta arjesta ja identiteettien konstruoinnista Tornio-Haaparannan kaksoiskaupungissa – Living on the border. An ethnological study of transnational everyday life and identity consruction in the twin city of Tornio-Haaparanta

Vastuullinen johtaja:  Helena Ruotsala
Rahoitus: Suomen Akatemia
Lyhyt kuvaus: My focus is on the cultural dimensions which are found in the practices of everyday life and symbolic manifestations of transnational processes. I study the multi-ethnic border-zone of Tornio–Haaparanta as evidence of a vital area for the hybridization of cultures as well as the power relations that constitute them. I focus on the cultural practices. What is the meaning of border, place and locality in the contemporary situation? How relationships and connections are created?
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/kansatiede/en/personnel/helena.html

Ruotsinkieliset Porissa

Vastuullinen johtaja: professori Outi Tuomi-Nikula
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Yliopisto-opettaja Riina Haanpää, projetisihteeri HuK Liisa Kotka ja seitsemän maisterintason opiskelijaa.
Rahoitus: Svenska Kulturfonden i Björneborg
Lyhyt kuvaus: Hankkeessa tutkitaan Porin ruotsinkielisen väestön aineetonta ja aineellista kulttuuriperintöä 1800-luvulta nykypäivään. Hankeesta valmistuu artikkelijulkaisu, opinnäytetöitä ja näyttely Rosenlew museoon.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: liisa.kotka(at)utu.fi; http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus_ja_jatko-opiskelu/projektit/ruotsinkieliset.html

Takaisin Suomeen? Tutkimus Euroopan Unionin maissa asuvien ulkosuomalaisten ja heidän lastensa Suomi-kuvasta ja paluumuuton edellytyksistä

Esiselvityshanke, jatkohanke ks. Juuret Suomessa
Vastuullinen johtaja: professori Outi Tuomi-Nikula
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: Yliopisto-opettaja Riina Haanpää, projektisihteeri Tarja Laine
Rahoitus: Satakuntaliitto, Porin kaupunki
Lyhyt kuvaus: Takaisin Suomeen –hanke oli esiselvityshanke, jonka aikana kerättiin laaja aineisto internet-kyselynä Euroopan ulkosuomalaisilta. Päämääränä oli selvittää ulkosuomalaisten Suomeen tai kansainvälisyyteen liittyviä suunnitelmia; heidän Suomi-kuvaansa sekä niitä pelkoja, esteitä, ennakkoluuloja, toiveita ja mahdollisuuksia, jotka estävät tai tukevat Suomeen muuttoa. Erityisen huomion kohteena olivat toisen ja kolmannen polven ulkosuomalaiset.
Hankkeen yhteystiedot, kotisivut: tarja.laine(at)utu.fi; http://hum.utu.fi/oppiaineet/satakunta/tutkimus_ja_jatko-opiskelu/projektit/takaisin_suomeen.html

Tulevaisuuden yliopisto

Vastuullinen johtaja:  Pirjo Ståhle, TY Tulevaisuuden tutkimuskeskus ja Antti Ainamo TY-IASM
Ryhmän/hankkeen muut jäsenet: professorit ja tutkijat TSE, Työterveyskeskus, Aalto-TKK, Aalto-HSE
Rahoitus: Liikesivistysrahasto (hakemus vireillä
Lyhyt kuvaus:  yliopistokulttuurit ennen ja tulevaisuudessa, johtaminen, paikalliset erot Suomessa ja maailmalla

Comments are closed.